Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 173,500
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 172,490
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 171,924
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 171,453
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 169,372
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 168,408
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 167,413
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 166,457
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 158,791
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 157,398
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 157,118
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 156,383
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 66,295
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 60,942
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 47,837
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 42,544
17 Industrial Provision co., ltd 38,217
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 37,318
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 35,259
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 33,262
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 32,449
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,779
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 30,213
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,862
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,700
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,603
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,126
28 AVERA CO., LTD. 21,741
29 เลิศบุศย์ 20,941
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,488
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,424
32 แมชชีนเทค 19,134
33 Electronics Source Co.,Ltd. 18,956
34 มากิโน (ประเทศไทย) 18,418
35 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,390
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,984
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,821
38 SAMWHA THAILAND 17,499
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,673
40 วอยก้า จำกัด 16,599
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,543
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,536
43 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,419
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,340
45 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,322
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,977
47 Systems integrator 15,893
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,795
49 Advanced Technology Equipment 15,607
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,574
06/10/2552 09:36 น. , อ่าน 5,918 ครั้ง
Bookmark and Share
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแยกสาขาย่อยเป็นวิศวกรรมยานยนต์?
โดย : Admin
 

 

                 

             สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) เป็นสาขาวิชาที่เน้นให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์เป็นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรออกไปทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน ในประเทศ     
 

  หากพิจารณาดู อาจแบ่งรถยนต์ออกเป็นส่วนหลักได้ดังนี้   
1. Power train:   อันได้แก่ เครื่องยนต์ซึ่งเป็นตัวต้นกำลังสำหรับผลิตงานกลจากการแปลงพลังงานรูปอื่น เช่น พลังงานเคมีในเชื้อเพลิง ระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งอาจประกอบด้วย คลัตซ์ กระปุกเกียร์ และระบบเพลาที่ต่อไปสู่ล้อขับ
2. โครงและตัวถัง: ซึ่งใช้รับแรงที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการเสียรูปเกินขอบเขตที่กำหนด
3. ระบบรองรับ (Suspension system): สำหรับรองรับตัวรถบนล้อ ประกอบด้วย สปริงและตัวหน่วงเพื่อดูดซับความสั่นสะเทือนจากล้อในผ่านไปสู่ตัวถังน้อยที่สุด รวมทั้งควบคุมการโคลง หรือเอียงขณะเลี้ยวเพื่อให้รถมีเสถียรภาพในการขับขี่ดี แขนเต้นหรือปีกนกของระบบรองรับต้องไม่ทำให้ล้อเบี่ยงเบนไปจากสภาวะตั้งฉากกับถนนขณะรถโคลง หรือเอียง
4. ระบบบังคับทิศทาง: สำหรับให้รถมีเสถียรภาพในการวิ่งบนทางตรง และปรับเรขาคณิตของล้อขณะเลี้ยวให้ล้อใน และล้อนอกกลิ้งโดยมีการเลื่อนไถลน้อยที่สุด
5. ระบบห้ามล้อ: สำหรับเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นความร้อน เมื่อต้องการลดความเร็ว โดยจะต้องไม่ทำให้รถสูญเสียการทรงตัว และการบังคับทิศทาง
6. ระบบเสริมอื่นๆ: เช่น ระบบปรับสภาวะอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบถุงลมนิรภัย ฯลฯ


 

 

 

 

 

 

                     จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สำหรับงานวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อการออกแบบจะต้องอาศัยศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐานหลักคือ กลศาสตร์ประยุกต์ทั้งของแข็งและของไหล (อย่าลืมว่ารถยนต์เคลื่อนที่ไปในอากาศ และเครื่องยนต์ใช้ของไหลเป็นสารทำงาน) เทอร์โมไดนามิกส์ และเคมีในการแปลงพลังงานอื่นๆ เป็นพลังงานกล รวมทั้งการควบคุมมลภาวะจากอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้กระบวนการสันดาปเป็นกระบวนการแปลงพลังงาน การถ่ายเทความร้อน การหล่ออื่น การควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มมุ่งไปสู่การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแม่นยำกว่าการควบคุมเชิงกลล้วนๆ มอเตอร์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้ากำลัง

 

     วิศวกรรมยานยนต์ VS วิศวกรรมเครื่องกล
                    จากรายละเอียดของวิศวกรรมยานยนต์ จะเห็นได้ว่ารถยนต์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์กลจำนวนมาก ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง โดยอุปกรณ์ทั้งหมดมีแนวโน้มจะใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก มองดูในแง่วิชาการ การสอนระดับปริญญาตรี จึงจำเป็นที่ต้องเริ่มที่วิชาพื้นฐาน คือ กลศาสตร์ของแข็ง ของไหล วัสดุ และจักรกล เทอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน ไฟฟ้ากำลัง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ และการออกแบบ ซึ่งก็เป็นวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมเครื่องกลเช่นกัน ซึ่งเมื่อไปดูหลักสูตรมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะพบว่าในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจะมีการสอนวิชาวิศวกรรมยานยนต์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนั้นความแตกต่างของสาขาวิชานี้จึงอยู่ที่วิชาเลือก และบังคับเลือก ซึ่งจะเน้นการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ

 

 

ขอบคูณทุกแหล่งที่มาของข้อมูล

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

31 March 2023
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS