Advertise

    นับตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (มกราคม 2003)    ด้วยผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมทำให้ นายเอ็นจิเนียร์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเป็นรู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิศวกรรม อุตสาหกรรม สถานศึกษาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ
             
     ช่วงเริ่มต้น นายเอ็นจิเนียร์ ได้รับการยกย่องและจัดลำดับให้เป็นเว็บที่มีเนื้อหาและคุณภาพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสื่อมวลชนและอื่นๆดังนี้:

     รายการ E- variety ของ ITV จัดให้เป็น1 ใน 3 ของเว็บที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
           และแวดวงวิศวกรรม 
     ได้รับการสนับสนุนจาก Reedtradex,Thailand   ให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในนิตยสาร Plant Manager  
    ได้รับการจัดให้เป็น Web of the day ในรายการซุบซิบเว็บไซต์ของช่อง 9 (mcot) และได้สัมภาษณ์ออกอากาศสดทาง
            วิทยุ อ.ส.ม.ท เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2546
     ได้รับการกล่าวถึงในวารสารเทคโนโลยีต่างเช่นๆ Engineering Today, E-Commerce, หนังสือแนะนำเว็บไซต์,
            หนังสือพิมพ์รายวันต่างเช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัดลึก  รวมถึงสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอื่นๆ
   

          ตลอดระยะเวลาผ่านมาเว็บมาสเตอร์ได้อุทิศเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวในการพัฒนาด้วยใจรักโดยลำพัง (ไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ )  ซึ่งถึงแม้วาจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างแต่เราก็ไม่ท้อและละทิ้งความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อไป    ดังนั้นหากท่านเห็นประโยชน์ของ นายเอ็นจิเนียร์  ในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและเป็นแหล่งข้อมูลทีี่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมแล้วละก็   เราหวังว่าท่านคงเลือกที่จะช่วยสนับสนุนเราบ้างเพื่อเป็นทุนและกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมในโอกาสต่อไป 
 

 

 
 

    การโฆษณา:

              สำหรับท่านที่สนใจ โฆษณา/ประชาสัมพันธิ์สินค้าหรืองานบริการต่างๆ   ทางเราได้จัดทำรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ 2 Projects หรือสองทางเลือกดังนี้    


       Project 1:
           ระบบโฆษณาแบบเหมาจ่ายรายเดือน 
อัตราค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับตำแหน่งต่างๆในการติดตั้งแบนเนอร์ดดังนี้

 

 

 

   รายละเอียดและอัตราค่าโฆษณา

 

 *   ราคาสำหรับแบนเนอร์มาตรฐานที่กำหนด เช่นตำแหน่ง c01 จะเท่ากัน 150 X 150  pixel หากท่านประสงค์จะใช้แบนเนอร์ที่ใหญ่ขึันราคาจะเปลี่ยนแปลงตามเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น

***   ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ 5%  กรณีโฆษณาต่อเนื่อง 3 เดือน , 10% (6เดือน) และ 20 % กรณีโฆษณา 12 เดือนต่อ่เนื่อง

 

 

   Project 2: 

                  เป็นโฆษณาแบบจ่ายตามคลิก (pay per click)  ส่วนนี้จะการเป็นโฆษณา e-industrial Directoy โดยข้อมูลของจะได้รับยกระดับเ
                  ป็นสมาชิกแบบ  primuim ซึ่งจะได้รับการแสดงผลในลำดับต้นๆ

                   รายละเอียดสามารถติดตามได้จากลิงค์ดังนี้  http://9engineer.com/index.php?m=edirectory&a=show&edirectory_id=27023
                    โดยเลื่อนไปอ่านรายละเอียดในส่วน   การยกระดับเป็นระดับ Premium
 

 

 

     หมายเหตุ
               สำหรับผู้ที่เว็บไชต์เป็นของตนเองและหากท่านต้องการสนับสนุนเรา
                ท่านสามารถทำได้โดยการนำโลโก้เว็บเราไปติดไว้ที่เว็บของท่านและทำลิงค์มาหาเราดังนี้

ทำลิงค์มาที่   http://www.9engineer.com  หรือนำโค๊ดไปติดตั้งดังนี้:

<a href="http://www.9engineer.com" target="_blank"> <img src="http://www.9engineer.com/post_files_editor/image/logo_9engr.gif" alt="ข่าวสารข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมออนไลน์" width="100" height="95" border="0" /></a>
 
การส่งอีเมล์บอกต่อ :  ใช้ปุ่ม "Send Your Friends "  ด้านบนของเว็บส่งอีเมล์แนะนำหรือบอกต่อไปยังเพื่อนๆหรือบุคคลที่ท่านรู้จัก

 

28 April 2017
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
tic
Weerut
SLG
tnmetalworks
adtech
KEB