Top 50 Popular Supplier
1 9industrial_shop 45,871
2 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,662
3 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 45,023
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 38,578
5 เลิศบุศย์ 33,895
6 CHENGGANG Electrical Engineering 32,785
7 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,989
8 สถาบันไทยเยอรมัน 30,106
9 เลิศบุศย์ 29,749
10 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 23,117
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 21,744
12 Industrial Provision co., ltd 18,456
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 17,293
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 15,966
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 15,034
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 14,481
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 12,433
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 11,538
19 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 11,387
20 AVERA CO., LTD. 10,369
21 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 10,293
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 9,820
23 แมชชีนเทค 9,522
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 9,117
25 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 8,736
26 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 8,643
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 8,558
28 มากิโน (ประเทศไทย) 8,383
29 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 8,056
30 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 7,878
31 P.D.S. Automation co.,ltd 7,748
32 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 7,600
33 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 7,584
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 7,552
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 7,489
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 7,380
37 Pan Drives Co.,Ltd 7,266
38 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 7,153
39 วอยก้า จำกัด 7,131
40 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 7,121
41 Systems integrator 7,083
42 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 7,040
43 K.P. Trading Group Company Limited 7,006
44 SAMWHA THAILAND 6,964
45 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 6,934
46 มิตราคม (Mitracom) 6,893
47 SUNAI GROUP CO.,LTD. 6,868
48 Advanced Technology Equipment 6,851
49 AirTAC Enterprise Group 6,764
50 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 6,385
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 7,737 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

1 March 2015
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
kmu
FA
tnmetalworks.com
adtech
9ind
ABB&KEB