Top 50 Popular Supplier
1 9industrial_shop 46,550
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 45,341
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 38,932
4 เลิศบุศย์ 34,198
5 CHENGGANG Electrical Engineering 33,119
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 32,338
7 สถาบันไทยเยอรมัน 30,445
8 เลิศบุศย์ 29,972
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 23,732
10 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 22,022
11 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 20,748
12 Industrial Provision co., ltd 18,747
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 17,656
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 16,257
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 15,311
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 14,781
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 12,669
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 12,306
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 11,738
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 11,616
21 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 11,317
22 AVERA CO., LTD. 10,574
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 9,980
24 แมชชีนเทค 9,704
25 P.D.S. Automation co.,ltd 9,702
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 9,295
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 8,873
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 8,797
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 8,713
30 มากิโน (ประเทศไทย) 8,533
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 8,205
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 8,002
33 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 7,756
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 7,733
35 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 7,693
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 7,642
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 7,536
38 Pan Drives Co.,Ltd 7,394
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 7,308
40 วอยก้า จำกัด 7,256
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 7,244
42 Systems integrator 7,199
43 K.P. Trading Group Company Limited 7,145
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 7,144
45 SAMWHA THAILAND 7,089
46 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 7,074
47 มิตราคม (Mitracom) 7,030
48 SUNAI GROUP CO.,LTD. 7,007
49 Advanced Technology Equipment 6,990
50 AirTAC Enterprise Group 6,908
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 7,844 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

26 April 2015
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
SC
FA
tnmetalworks.com
adtech
miac
ABB&KEB