Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 42,822
2 9industrial_shop 42,320
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 36,553
4 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 34,141
5 เลิศบุศย์ 31,921
6 CHENGGANG Electrical Engineering 30,666
7 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 29,828
8 เลิศบุศย์ 28,157
9 สถาบันไทยเยอรมัน 27,958
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 27,644
11 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 20,062
12 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 19,985
13 Industrial Provision co., ltd 16,618
14 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 15,326
15 Infinity Engineering System Co.,Ltd 14,324
16 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 13,398
17 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 12,567
18 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 11,081
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 10,550
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 10,496
21 AVERA CO., LTD. 9,370
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 9,008
23 แมชชีนเทค 8,612
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 8,246
25 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 8,030
26 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 7,818
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 7,718
28 มากิโน (ประเทศไทย) 7,571
29 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 7,231
30 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 7,107
31 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 6,952
32 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 6,786
33 I-Mechanics Co.,Ltd. 6,752
34 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 6,751
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 6,713
36 Pan Drives Co.,Ltd 6,657
37 วอยก้า จำกัด 6,527
38 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 6,520
39 Systems integrator 6,498
40 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 6,409
41 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 6,385
42 K.P. Trading Group Company Limited 6,370
43 SAMWHA THAILAND 6,232
44 มิตราคม (Mitracom) 6,202
45 Advanced Technology Equipment 6,162
46 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 6,156
47 AirTAC Enterprise Group 6,149
48 SUNAI GROUP CO.,LTD. 6,142
49 Compressed Air Management Co.,Ltd 5,325
50 Compressed Air Management Co.,Ltd 5,231
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 7,113 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

222


 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

31 August 2014
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
PNK
KMU
SRAM
adtech
9ind
ABB&KEB