Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 43,346
2 9industrial_shop 43,096
3 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 37,158
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 37,041
5 เลิศบุศย์ 32,422
6 CHENGGANG Electrical Engineering 31,212
7 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30,565
8 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,310
9 เลิศบุศย์ 28,565
10 สถาบันไทยเยอรมัน 28,464
11 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 20,698
12 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 20,435
13 Industrial Provision co., ltd 17,064
14 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 15,741
15 Infinity Engineering System Co.,Ltd 14,695
16 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 13,767
17 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 12,965
18 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 11,319
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 10,782
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 10,700
21 AVERA CO., LTD. 9,588
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 9,197
23 แมชชีนเทค 8,844
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 8,485
25 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 8,200
26 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 7,968
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 7,948
28 มากิโน (ประเทศไทย) 7,758
29 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 7,483
30 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 7,301
31 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 7,095
32 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 6,972
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 6,942
34 I-Mechanics Co.,Ltd. 6,893
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 6,859
36 Pan Drives Co.,Ltd 6,802
37 วอยก้า จำกัด 6,681
38 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 6,660
39 Systems integrator 6,629
40 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 6,583
41 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 6,557
42 K.P. Trading Group Company Limited 6,518
43 SAMWHA THAILAND 6,405
44 Advanced Technology Equipment 6,358
45 มิตราคม (Mitracom) 6,349
46 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 6,348
47 SUNAI GROUP CO.,LTD. 6,339
48 AirTAC Enterprise Group 6,302
49 Compressed Air Management Co.,Ltd 5,457
50 Compressed Air Management Co.,Ltd 5,373
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 7,236 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

222


 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

1 October 2014
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
kmu
CRM
adtech
amazon
ABB&KEB