Top 50 Popular Supplier
1 9industrial_shop 48,127
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 46,152
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 39,841
4 เลิศบุศย์ 34,973
5 CHENGGANG Electrical Engineering 34,023
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 33,385
7 สถาบันไทยเยอรมัน 31,352
8 เลิศบุศย์ 30,574
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 25,181
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 24,505
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 22,806
12 Industrial Provision co., ltd 19,457
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 18,515
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 17,009
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 16,027
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 15,558
17 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 14,599
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 14,026
19 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 13,311
20 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 12,228
21 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 12,145
22 P.D.S. Automation co.,ltd 11,237
23 AVERA CO., LTD. 11,147
24 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 10,404
25 แมชชีนเทค 10,170
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 9,732
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 9,234
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 9,188
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 9,099
30 มากิโน (ประเทศไทย) 8,954
31 Electronics Source Co.,Ltd. 8,753
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 8,576
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 8,398
34 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 8,171
35 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 8,113
36 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 8,086
37 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 8,034
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 7,915
39 Pan Drives Co.,Ltd 7,776
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 7,669
41 วอยก้า จำกัด 7,625
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 7,624
43 K.P. Trading Group Company Limited 7,535
44 Systems integrator 7,531
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 7,501
46 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 7,464
47 มิตราคม (Mitracom) 7,462
48 SAMWHA THAILAND 7,460
49 Advanced Technology Equipment 7,424
50 SUNAI GROUP CO.,LTD. 7,416
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 8,077 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

1 September 2015
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
entech
SCM
tnmetalworks.com
adtech
miac
ABB&KEB