Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\wwwroot\9engineercom\9engineer.com\web\lib\function.inc.php on line 155
 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ : e-Industrial Technology Center
Top 50 Popular Supplier
1 safety_shop 53,954
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 49,349
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 43,333
4 เลิศบุศย์ 38,063
5 CHENGGANG Electrical Engineering 37,321
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 37,158
7 สถาบันไทยเยอรมัน 34,869
8 เลิศบุศย์ 33,042
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 30,833
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 28,658
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 25,677
12 Industrial Provision co., ltd 22,347
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 21,901
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 19,902
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 18,884
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 18,551
17 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 17,089
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 15,965
19 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 15,056
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 13,901
21 AVERA CO., LTD. 13,078
22 P.D.S. Automation co.,ltd 12,887
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 11,919
24 แมชชีนเทค 11,594
25 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 11,346
26 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 10,600
27 มากิโน (ประเทศไทย) 10,536
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 10,452
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 10,428
30 Electronics Source Co.,Ltd. 10,428
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 9,955
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 9,702
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 9,597
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 9,443
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 9,355
36 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 9,318
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 9,118
38 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 8,968
39 Pan Drives Co.,Ltd 8,892
40 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 8,878
41 วอยก้า จำกัด 8,877
42 มิตราคม (Mitracom) 8,824
43 SAMWHA THAILAND 8,812
44 K.P. Trading Group Company Limited 8,799
45 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 8,781
46 Systems integrator 8,777
47 Advanced Technology Equipment 8,762
48 SUNAI GROUP CO.,LTD. 8,734
49 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 8,733
50 AirTAC Enterprise Group 7,699
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 9,249 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล