Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\wwwroot\9engineercom\9engineer.com\web\lib\function.inc.php on line 155
 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ : e-Industrial Technology Center
Top 50 Popular Supplier
1 safety_shop 50,738
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 47,678
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 41,457
4 เลิศบุศย์ 36,540
5 CHENGGANG Electrical Engineering 35,536
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 35,291
7 สถาบันไทยเยอรมัน 33,086
8 เลิศบุศย์ 31,711
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 27,692
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 26,681
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 24,250
12 Industrial Provision co., ltd 20,905
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 20,134
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 18,444
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 17,435
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 17,086
17 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 15,975
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 15,074
19 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 14,257
20 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 13,048
21 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 12,972
22 P.D.S. Automation co.,ltd 12,200
23 AVERA CO., LTD. 12,170
24 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 11,248
25 แมชชีนเทค 10,869
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 10,525
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 9,915
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 9,815
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 9,783
30 มากิโน (ประเทศไทย) 9,700
31 Electronics Source Co.,Ltd. 9,653
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 9,251
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 9,074
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 8,873
35 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 8,768
36 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 8,719
37 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 8,707
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 8,498
39 Pan Drives Co.,Ltd 8,329
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 8,293
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 8,227
42 วอยก้า จำกัด 8,208
43 K.P. Trading Group Company Limited 8,158
44 Systems integrator 8,103
45 SAMWHA THAILAND 8,090
46 มิตราคม (Mitracom) 8,088
47 Advanced Technology Equipment 8,074
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 8,072
49 SUNAI GROUP CO.,LTD. 8,068
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 8,067
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 8,872 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

11 February 2016
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
SC
SLG
adtech
KEB