Top 50 Popular Supplier
1 9industrial_shop 47,308
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 45,781
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 39,370
4 เลิศบุศย์ 34,621
5 CHENGGANG Electrical Engineering 33,593
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 32,868
7 สถาบันไทยเยอรมัน 30,898
8 เลิศบุศย์ 30,340
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 24,454
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 23,714
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 22,452
12 Industrial Provision co., ltd 19,151
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 18,128
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 16,680
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 15,720
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 15,206
17 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 14,039
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 13,527
19 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 13,050
20 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 12,012
21 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 11,894
22 AVERA CO., LTD. 10,861
23 P.D.S. Automation co.,ltd 10,787
24 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 10,184
25 แมชชีนเทค 9,923
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 9,506
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 9,057
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 8,999
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 8,913
30 มากิโน (ประเทศไทย) 8,715
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 8,384
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 8,190
33 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 7,965
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 7,917
35 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 7,876
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 7,844
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 7,737
38 Pan Drives Co.,Ltd 7,577
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 7,477
40 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 7,441
41 วอยก้า จำกัด 7,441
42 Systems integrator 7,373
43 K.P. Trading Group Company Limited 7,337
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 7,319
45 SAMWHA THAILAND 7,270
46 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 7,249
47 มิตราคม (Mitracom) 7,224
48 Advanced Technology Equipment 7,189
49 SUNAI GROUP CO.,LTD. 7,184
50 AirTAC Enterprise Group 7,094
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 7,938 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

3 July 2015
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
entech
SCM
FA
tnmetalworks.com
adtech
miac
ABB&KEB