Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 42,507
2 9industrial_shop 41,754
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 36,272
4 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 34,593
5 เลิศบุศย์ 31,628
6 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,121
7 CHENGGANG Electrical Engineering 30,412
8 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 29,549
9 เลิศบุศย์ 27,988
10 สถาบันไทยเยอรมัน 27,666
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 19,763
12 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 19,583
13 Industrial Provision co., ltd 16,428
14 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 14,989
15 Infinity Engineering System Co.,Ltd 14,107
16 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 13,171
17 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 12,297
18 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 10,897
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 10,378
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 10,314
21 AVERA CO., LTD. 9,197
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 8,837
23 บริษัท สุมิพล จำกัด 8,811
24 บริษัท สุมิพล จำกัด 8,659
25 แมชชีนเทค 8,458
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 8,012
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 7,877
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 7,651
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 7,437
30 มากิโน (ประเทศไทย) 7,423
31 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 6,972
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 6,911
33 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 6,794
34 I-Mechanics Co.,Ltd. 6,607
35 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 6,606
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 6,567
37 Pan Drives Co.,Ltd 6,461
38 วอยก้า จำกัด 6,404
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 6,391
40 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 6,389
41 Systems integrator 6,329
42 K.P. Trading Group Company Limited 6,239
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 6,236
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 6,199
45 SAMWHA THAILAND 6,061
46 มิตราคม (Mitracom) 6,034
47 AirTAC Enterprise Group 6,012
48 Advanced Technology Equipment 5,988
49 SUNAI GROUP CO.,LTD. 5,984
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 5,976
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 6,982 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับไนน์เอ็นจิเนียร์ => https://www.facebook.com/9engineer

222


 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

1 August 2014
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
PNK
kmu
SRAM
CRM
adtech
amazon
ABB&KEB