Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\wwwroot\9engineercom\9engineer.com\web\lib\function.inc.php on line 155
 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ : e-Industrial Technology Center
Top 50 Popular Supplier
1 safety_shop 53,385
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 49,056
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 43,013
4 เลิศบุศย์ 37,801
5 CHENGGANG Electrical Engineering 37,007
6 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 36,835
7 สถาบันไทยเยอรมัน 34,532
8 เลิศบุศย์ 32,796
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 30,280
10 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 28,356
11 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 25,429
12 Industrial Provision co., ltd 22,078
13 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 21,597
14 Infinity Engineering System Co.,Ltd 19,642
15 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 18,638
16 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 18,325
17 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 16,924
18 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 15,821
19 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 14,958
20 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 13,805
21 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 13,664
22 AVERA CO., LTD. 12,954
23 P.D.S. Automation co.,ltd 12,817
24 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 11,795
25 แมชชีนเทค 11,477
26 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 11,253
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 10,509
28 มากิโน (ประเทศไทย) 10,394
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 10,369
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 10,343
31 Electronics Source Co.,Ltd. 10,311
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 9,871
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 9,627
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 9,498
35 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 9,359
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 9,264
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 9,237
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 9,035
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 8,878
40 Pan Drives Co.,Ltd 8,827
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 8,798
42 วอยก้า จำกัด 8,792
43 K.P. Trading Group Company Limited 8,730
44 SAMWHA THAILAND 8,723
45 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 8,709
46 มิตราคม (Mitracom) 8,705
47 Systems integrator 8,688
48 Advanced Technology Equipment 8,651
49 SUNAI GROUP CO.,LTD. 8,647
50 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 8,643
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 9,221 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

30 June 2016
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
entech
SC
SLG
adtech
KEB