Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 50,577
2 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 44,653
3 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 32,713
4 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30,288
5 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 26,848
6 สถาบันไทยเยอรมัน 26,218
7 Industrial Provision co., ltd 23,459
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 23,156
9 Infinity Engineering System Co.,Ltd 21,032
10 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 20,062
11 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 19,618
12 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 18,375
13 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 18,179
14 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 17,148
15 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 16,096
16 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 14,934
17 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 14,422
18 AVERA CO., LTD. 13,376
19 เลิศบุศย์ 13,318
20 P.D.S. Automation co.,ltd 13,199
21 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 12,179
22 แมชชีนเทค 11,813
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 11,610
24 มากิโน (ประเทศไทย) 10,807
25 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 10,788
26 Electronics Source Co.,Ltd. 10,692
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 10,663
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 10,644
29 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 10,161
30 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 9,888
31 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 9,821
32 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 9,627
33 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 9,551
34 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 9,501
35 I-Mechanics Co.,Ltd. 9,279
36 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 9,169
37 วอยก้า จำกัด 9,083
38 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 9,079
39 Pan Drives Co.,Ltd 9,057
40 SAMWHA THAILAND 9,040
41 K.P. Trading Group Company Limited 8,996
42 มิตราคม (Mitracom) 8,995
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 8,986
44 Advanced Technology Equipment 8,961
45 Systems integrator 8,956
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 8,912
47 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 8,899
48 เลิศบุศย์ 8,293
49 AirTAC Enterprise Group 7,885
50 CHENGGANG Electrical Engineering 7,672
17/01/2553 22:10 น. , อ่าน 9,341 ครั้ง
Bookmark and Share
ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : Admin

 ลักษณะการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     

4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการออกแบบ ให้สามารถสูบน้ำ ทั้งจากแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เป็นบ่อบาดาล ตั้งแต่เวลา ที่มีแสงอาทิตย์จรดเย็น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ ของเครื่องสูบน้ำ ให้ทำการสูบน้ำตลอดทั้งวัน
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ควรจะได้รับการออกแบบ ให้มีการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในเวลากลางวัน เพื่อนำน้ำที่สูบได้ไป ใช้ประโยชน์สูงสุด ควรจะมีการเก็บสำรองนํ้า ไว้ใช้ในวันที่มีแสงแดดน้อย และการเก็บน้ำที่ดี ควรจะเก็บในปริมาณสำรอง ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณน้ำที่ใช้ใน 1 วัน
 
4 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 

1. ระบบสูบน้ำผิวดิน

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน ฝายน้ำล้น เป็นต้น

2. ระบบสูบน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล

คือ การสูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ( บ่อนํ้าบาดาล ) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4 ลักษณะของถังเก็บน้ำ
 
 
หอถังเหล็กทรงลูกฟุตบอล
หอถังสูงแบบประปา ก. และ ประปา ข.
ถังเก็บน้ำแบบ ฝ. 33
 
4 อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
 
  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
  2. อุปกรณ์ควบคุม / ปรับแรงดันไฟฟ้า
  3. เครื่องสูบน้ำ
  4. ถังเก็บน้ำ
 
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการออกแบบระบบสูบน้ำ
ลักษณะของแหล่งนํ้า
เพื่อเลือกชนิดของเครื่องสูบนํ้า
ปริมาณความต้องการนํ้าต่อวัน
เพื่อคำนวณขนาดของระบบ
ระดับหัวยกนํ้า (TOTAL DYNAMIC HEAD)
เพื่อคำนวณระยะท่อทางดูด ทางส่ง
ระยะทางเดินท่อส่งนํ้า
เพื่อคำนวนค่าสูญเสียแรงดันนํ้าในท่อ
 
จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ลงทุนครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ายาวนานกว่า 25 ปี
ติดตั้ง ใช้งาน เคลื่อนย้ายง่ายและรวดเร็ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถเพิ่ม ลด ขนาดของระบบได้ตามความต้องการ
ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง
 
 

ที่มาของข้อมูล :  เอกสารเผยแพร่ความรู้ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
http://www.solartron.co.th

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

1 October 2016
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
tic
SLG
tnmetalworks
adtech
KEB