Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,581
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 64,362
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 59,246
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,855
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,740
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,914
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,713
8 Industrial Provision co., ltd 36,640
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,553
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,425
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,525
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,721
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,211
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,656
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,286
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,157
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,151
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,319
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,756
20 AVERA CO., LTD. 21,376
21 เลิศบุศย์ 20,572
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,089
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,043
24 แมชชีนเทค 18,757
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,611
26 มากิโน (ประเทศไทย) 18,101
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 17,993
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,665
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,491
30 SAMWHA THAILAND 17,111
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,712
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,357
33 วอยก้า จำกัด 16,245
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,228
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,214
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,064
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,031
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,008
39 Systems integrator 15,599
40 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,575
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,468
42 Advanced Technology Equipment 15,253
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,223
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 15,079
45 CHENGGANG Electrical Engineering 15,065
46 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,982
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,977
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,915
49 มิตราคม (Mitracom) 14,871
50 เลิศบุศย์ 13,880
16/01/2553 13:19 น. , อ่าน 6,239 ครั้ง
Bookmark and Share
โรงไฟฟ้าบางปะกง
โดย : Admin

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง (Bangpakong Powerplant) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยแห่งแรกประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน 4 เครื่อง(Thermal)และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(Combine)จำนวน 4 เครื่องรวมกำลังผลิตทั้งหมด 3,680,000 กิโลวัตต์ เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทย[1]
โรงงานบางประกง

 
สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทางด้านซ้ายของแม่น้ำบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บนเนื้อที่ 1,050 ไร่[2]ตัวโรงไฟฟ้าอยู่ห่างจากบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ย้อนขึ้นมาตามลำน้ำด้วยระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 69 กิโลเมตร

 
ประวัติ
โรงไฟฟ้าบางปะกง เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปีพ.ศ. 2520 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการตอบรับและสนองนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมดำเนินการก่อสร้าง 2 ระยะ คือระยะเวลาช่วงที่ 1 ในปีพ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงและระยะเวลาช่วงที่ 2 ในปีพ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531

 
กำลังผลิต
โรงไฟฟ้าบางปะกงมีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน 2 เครื่องกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าชุดละ 550,000 กิโลวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 ชุด กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าชุดละ 370,000 กิโลวัตต์กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในแต่ละชุดประกอบไปด้วยเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังผลิตขนาด 60,000 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่องซึ่งสามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ กำลังผลิต 130,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

 
โรงไฟฟ้าบางปะกงระยะเวลาช่วงที่ 1 ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2527 รวมกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะแรกของการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,890,000 กิโลวัตต์ทำพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกงอย่างเป็นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่8 มกราคม พ.ศ. 2528 และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะเวลาช่วงที่ 2 ในปีพ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531 ซึ่งในขณะนั้นภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้มีการขยายตัวอย่างสูงทำให้ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ 2 เอาไว้
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเร่งวางแผนในการพัฒนาและเพิ่มแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ ในด้านความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้ารวมทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกงในช่วงระยะเวลาที่ 2 โดยได้รับการอนุมัติโครงการการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการก่อสร้างในวันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป

 
โรงไฟฟ้าบางปะกงระยะเวลาช่วงที่ 2 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเครื่องที่ 3 - 4 กำลังผลิตขนาด 600,000 กิโลวัตต์

 

 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของแหล่งข่าวนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

27 September 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS