Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,289
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,787
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,132
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 173,045
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,629
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,754
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,710
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 168,000
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,560
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,574
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,488
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,721
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,867
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,374
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,860
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,769
17 Industrial Provision co., ltd 39,429
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,507
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,427
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,764
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,681
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 32,070
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,459
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,131
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,712
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,719
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,077
28 AVERA CO., LTD. 22,784
29 เลิศบุศย์ 21,797
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,555
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,460
32 แมชชีนเทค 20,072
33 Electronics Source Co.,Ltd. 20,068
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,310
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,271
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 19,015
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,728
38 SAMWHA THAILAND 18,469
39 วอยก้า จำกัด 18,047
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,686
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,549
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,485
43 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,457
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,379
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,350
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,304
47 Systems integrator 16,912
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,852
49 Advanced Technology Equipment 16,663
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,612
17/12/2552 21:03 น. , อ่าน 11,845 ครั้ง
Bookmark and Share
ผลกระทบต่อมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส เมื่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล
โดย : Admin


เรียบเรียงโดย : สุชิน นายเอ็นจิเนียร์
 

 

 

 ผลกระทบที่มีต่อมอเตอร์เมื่อแรงดันไม่สมดุลย์ (Effect of Voltage Unbalance on Motor Performance) 


      ความไม่สมดุลย์ของแรงดันไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม  เพราะความไม่สมดุลย์ที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า3 เฟส  นั่นคือเมื่อแรงดันทีจ่ายป้อนให้กับมอเตอร์แบบสามเฟสหรือหลายเฟสไม่เท่ากัน หรือไม่สมดุลย์  จะมีผลทำให้เกิดกระแสไม่สมดุยล์ในขดลวดของมอเตอร์      กล่าวคือเมื่อแรงดันที่สมดุลย์เพียงเปอร์เซ็นต์น้อยๆถูกจ่ายให้กับมอเตอร์  จะมีผลทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของกระแสอย่างมาก    และนอกจากนั้นจะทำให้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นช่วงมอเตอร์รันในสภาวะที่กำลังขับโหลดมีค่าเพิ่มขึ้นสูงกว่ามอเตอร์รันในเงื่อนไขเดียวกันในขณะที่แรงดันสมดุลย์ปกติทั่วไป

 

 

จะต้องทำอย่างไรเมื่อแรงดันไม่สมดุลย์
       

     มอเตอร์กระแสสับชนิดสามเฟส หรือหลายเฟสโดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาใช้งานได้ตามโหลดพิกัดได้ดีก็ต่อเมื่อแรงดันที่ขั้วต่อมอเตอร์มีความสมดุลย์ หรือคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์  และจะไม่แนะนำให้ใช้งานเมื่อแรงดันไม่สมดุลย์หรือคลาดเคลื่อนเกิน 5 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นหากเกิดกรณีที่แรงดันที่ขั้วต่อมอเตอร์ไม่สมดุลย์   การใช้งานมอเตอรจะต้องทำการลดพิกัดกำลังตามสัดส่วนเพื่อลดความเสียหายของมอเตอร์  โดยเทียบกับแฟคเตอร์ที่ใช้เป็นตัวคูณดังกราฟต่อไปนี้

  

ตัวอย่าง :  การคำนวนหาเปอร์เซ็นต์ความไม่สมดุลย์ของแรงดันไฟฟ้า  เมื่อกำหนดให้แรงดันแต่ละเฟส (RST) มีค่าดังต่อไปนี้    460,  467, และ 450 โวลท์ ตามลำดับ  

          
            1)   หาแรงดันเฉลี่ยของทั้งสามเฟส  =   (460 + 467 + 450) / 3   =   459 Volt. 

             2)   หาความค่าคลาดเคลื่อนสูงสุด (Maximum deviation) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย  =   459- 450 = 9

            3)     คำนวนหาเปอร์เซ็นแรงดันที่ไม่สมดุลย์  (Percent Unbalance)  = 100 x 9/495 = 1.96 เปอร์เซ็น


                    อ้างอิงตาม : NEMA Standards MG 1 14.35.
 
 
 

   

========================================================