Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 175,242
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,482
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,885
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,619
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,371
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,455
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,420
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,724
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,149
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,345
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,261
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,413
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,435
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,029
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,320
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,451
17 Industrial Provision co., ltd 39,125
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,282
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,206
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,524
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,350
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,761
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,096
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 30,842
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,479
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,419
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,854
28 AVERA CO., LTD. 22,502
29 เลิศบุศย์ 21,603
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,274
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,157
32 แมชชีนเทค 19,797
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,738
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,094
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,045
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,700
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,507
38 SAMWHA THAILAND 18,207
39 วอยก้า จำกัด 17,783
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,384
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,241
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,210
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,125
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,082
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,046
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 16,950
47 Systems integrator 16,621
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,541
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,357
50 Advanced Technology Equipment 16,345
04/10/2552 14:17 น. , อ่าน 58,908 ครั้ง
Bookmark and Share
ปั๊มและการแยกประเภทปั๊ม (Type of Pumps)
โดย : Admin

 

ปั๊ม หรือ เครื่องสูบ อาจให้คำจำกัดความได้ว่า เป็นเครื่องมือกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว เพื่อให้ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามความต้องการ พลังงานที่นำมาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้นอาจได้มาจากเครื่องยนต์ มอเตอร์ แรงลม แรงคน หรือพลังงานแหล่งอื่นๆ ก็ได้


   การแยกประเภทปั๊ม


       ปั๊มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน (ตามลักษณะของพลังงานที่จ่ายให้กับน้ำหรือของเหลว)  คือประเภทแบบการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวหรือการไหลของของเหลวในปั๊ม และแบบการขับดันของเหลวในเครื่องสูบ ซึ่งแต่ละประเภทจะประกอบด้วยปั๊มที่มีหลักการทำงานแตกต่างกันออกไปดังนี้

 
 
1 :   ประเภทที่แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวหรือการไหลของของเหลวในปั๊ม ซึ่งประกอบด้วยปั๊มแบบต่างๆดังนี้
 
                      ก. ประเภทเซนตริฟูกอล (Centrifugal) : เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
                      ข. ประเภทโรตารี่ (Rotary) : เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการหมุนของฟันเฟืองรอบแกนกลาง
                      ค. ประเภทสูบชัก (Reciprocating) : เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัดโดยตรงในกระบอกสูบ
                      ง. แบบอื่นๆ (Special) :  ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากที่กล่าวมา
 
 
        นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ยังมีการดัดแปลงอออกไปเป็นแบบต่างๆ อีกหลายแบบและมีชื่อเรียกของแต่ละแบบแตกต่างกันออกไป ดังแสดงในรูปต่อไปนี้
 


 
 

 

2. แยกประเภทตามลักษณะการขับดันของเหลวในเครื่องสูบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

 
ก. ปั๊มแบบไม่แทนที่ (Non – Positive Displacement) :  ทำงานโดยไม่อาศัยหลักการแทนที่ของเหลว    ปกติใช้ในงานความดันต่ำ อัตราการไหลสูง ไม่สามารถรับความดันสูง ๆ ได้ ปั๊มประเภทอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ได้

 
ข. ปั๊มแบบแทนที่ (Positive Displacement) :   ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวในห้องสูบด้วยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนของเครื่องสูบ ปั๊มชนิดนี้จะจ่ายของไหลด้วยปริมาตรที่แน่นอนค่าหนึ่ง ต่อการหมุนรอบหนึ่งของเพลา สามารถรับความดันที่สูงขึ้นในระบบได้ดี ปั๊มประเภทนี้รวมแบบโรตารี่และลูกสูบชักเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

 

  ขอบคูณทุกๆแหล่งที่มาของข้อมูล 

 

========================================================