Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,233
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,741
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,112
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,986
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,606
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,705
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,667
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,950
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,514
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,550
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,466
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,678
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,809
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,315
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,799
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,719
17 Industrial Provision co., ltd 39,378
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,486
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,406
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,744
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,633
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 32,020
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,391
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,106
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,692
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,670
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,053
28 AVERA CO., LTD. 22,739
29 เลิศบุศย์ 21,780
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,533
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,410
32 แมชชีนเทค 20,053
33 Electronics Source Co.,Ltd. 20,039
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,291
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,250
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,960
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,709
38 SAMWHA THAILAND 18,449
39 วอยก้า จำกัด 18,025
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,653
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,492
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,467
43 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,409
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,361
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,295
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,255
47 Systems integrator 16,872
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,800
49 Advanced Technology Equipment 16,612
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,594
20/04/2563 18:17 น. , อ่าน 22,422 ครั้ง
Bookmark and Share
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส
โดย : Admin

 การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำและซิงโครนัสมอเตอร์ 3 เฟส

 

ซิงโครนัสมอเตอร์มอเตอร์และมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส สามารถกลับทางหมุนได้โดยการกลับเฟสของไลน์ หรือสายไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์จำนวน 2 สาย โดยสามารถที่จะกลับเฟสของสายคู่ใดก็ได้ ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ ดังรูป


ภาพแสดงการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
(สลับเฟสของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์คู่ใดคู่หนึ่ง)การกลับทางหมุนมอเตอร์ เฟส สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. การกลับทางหมุนด้วยมือแบบ manual แบบใช้สวิตซ์
2. การกลับทางหมุนด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ทำงานร่วมกับสวิตซ์ปุ่มกด


1.การกลับทางหมุนด้วยมือแบบ manual แบบใช้สวิตซ์  อาจทำได้ดังนี้ เช่น ใช้ดรัมสวิตช์ (Drum Switch) หรือโรตารี่แคมสวิตช์ (Rotary Camp SWitch) การกลับทางหมุนโดยใช้สวิตช์ เช่น โรตารี่แคมสวิตช์จะเป็นสวิตช์แบบหมุน  3 ตำแหน่ง คือ I – O - II (Clockwise-Counter Cockwise) หรือ F – O - R (Forward-Stop-Reverse) หรือ L- O – R (Left-Stop-Right)


ภาพแสดง ลักษณะดรัมสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
(เมื่อมีการหมุนสลับ ภายในจะมีการสลับเฟสกระแสไฟฟ้าที่จะไปจ่ายให้กับมอเตอร์)

 

รูปแสดงวงจรควบคุมการกลับทิศทางหมุนมอเตอร๋ 3 เฟสด้วยสวิตช์กลับทางหมุน ก. หมุนตามเข็มนาฬิกา  ข.หมุนทวนเข็มนาฬิกา
 

 

2. การกลับทางหมุนด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ทำงานร่วมกับสวิตซ์ปุ่มกด
   การกลับทางหมุนด้วยวิธีนี้จะใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ 2 ตัว โดยแต่ละตัวจะสลับกันทำงาน  ซึ่งโดยทั่วไปตัวแรกจะควบควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา ส่วนตัวที่สองเมื่อทำงานจะทำการสลับสายเฟสคู่ใดคู่หนึ่งให้แตกต่างจากแมคเนติกตัวแรก เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์   โดยทั้งแมกเนติกคอนแทคเตอร์ทั้งสองจะต้องไม่ทำงานพร้อมกันเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสทันที ซึ่งอันตรายมาก สำหรับกรณีนี้
*** โดยทั่วไปในวงจรควบคุมจะมีการทำอินเดอร์ล๊อก (Interlocking) ซึ่งกันและกันระหว่างคอนแทคเตอร์ทั้งสองเพื่อป้องกันไม่ให้ทำงานพร้อมกัน

สำหรับวงจรกลับทางหมุนแบบใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์นี้โดยทั่วไปจะมีสามลักษณะวงจรด้วยกัน คือ
- วงจรการกลับทางหมุนแบบจ๊อกกิ้ง ( Jogging Reversing )
-
วงจรการกลับทางหมุนแบบทันทีทันใด หรือ ปลั๊กกิ้ง (Plugging Reversing)
****  การกลับทิศทางการหมุนแบบนี้ไม่เหมาะสําหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่เนื่องมอเตอร์จะต่องสร้างแรงบิดในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยทําให้กระแสขณะกลับทิศทางการหมุนสูงและอาจจะทําให้ตลับลูกปืนเสียหายหรือเพลาของมอเตอร์เสียหายได
-
วงจรการกลับทางหมุนแบบหยุดก่อนแล้วค่อยกลับทางหมุน ( Reversing after stop)

ภาพแสดงวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส โดยการใช้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ 
แบบกลับทางหมุนหลังจากหยุด (Reversing after stop)


ตัวอย่าง วงจรกำลัง(Power circuit ) ของวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส


คลิปการทำงานของวงจรแบบกลังทางหมุนหลังจากหยุด หรือ Reversing After Stop

 

 

 

========================================================