แปรรูป กฟผ.
โดย : Admin

แปรรูป กฟผ.ท่านมีความคิดอย่างไร ?

ผลโหวตโพลนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  28.16% (1,422 โหวต)
ค่อนข้างเห็นด้วย  12.89% (651 โหวต)
เฉยๆ ไม่มีความเห็น  12.42% (627 โหวต)
ไม่ค่อยเห็นด้วย  14.70% (742 โหวต)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  31.83% (1,607 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)