Drive Poll_02
โดย : Admin

อะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ที่ท่านใช้ในการพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์ ควบคุมมอเตอร์และdrives

ผลโหวตโพลนี้
ความน่าเชื่อถือ  20.96% (721 โหวต)
ราคาไดร์ฟ  16.19% (557 โหวต)
ระยะเวลาส่ง  14.71% (506 โหวต)
ขนาด รูปร่าง และรูปโฉมโนมพรรณ  15.06% (518 โหวต)
ระยะเวลาการรับประกัน  15.64% (538 โหวต)
การให้บริการ และการให้บริการหลังการขาย  17.44% (600 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)