ท่านทราบข่าวหรือ รู้จักร www.9engineer.com จากสื่อใดมากที่สุด
โดย : Admin

อยากทราบว่าท่านรู้จักเว็บไซต์ นายเอ็นจิเนียร์จากสื่อใดมากที่สุด

 

ผลโหวตโพลนี้
Search Engines (google และ อื่นๆ)  8.38% (2,421 โหวต)
ได้รับข่าวสารแนะนำจากอีเมล์ (e-mail)  7.03% (2,031 โหวต)
จากคำแนะนำของเว็บไซต์อื่น ๆ  7.31% (2,113 โหวต)
ได้รับข่าวสารแนะนำจากเพื่อน  69.99% (20,219 โหวต)
อื่น ๆ  7.29% (2,106 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)