ค่าไฟขี้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย
โดย : Admin
ท่านคิดอย่างไรกับมติบอร์ดพลังงาน (กกพ.) ที่มีมติขึ้นค่าเอฟที (ft) ครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ซึ่งจะมีผลให้ค่าไฟฟ้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีก4.30 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามีการปรับตัวสูงขึ้นมาก
 

ผลโหวตโพลนี้
เห็นด้วย  0.00% (0 โหวต)
ไม่เห็นด้วย  88.24% (15 โหวต)
เฉยๆ  11.76% (2 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)