เห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะใช้ "วศ." นำหน้าชื่อวิศวกร
โดย : Admin

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มติเห็นชอบ ให้ใช้คำ วศ. นำหน้าชื่อวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงานระหว่างวิศวกรและเพื่อเป็นการเชิดชู ยกย่องและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพวิศวกรรม เช่น เดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ที่มีการใช้คำนำหน้าชื่อ เช่น แพทย์ ทนายความ ทันตแพทย์ เป็นต้น
 

อ่านต่อ....

สภาวิศวกรเตรียมใช้ "วศ." นำหน้าชื่อวิศวกร

 

ผลโหวตโพลนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและอื่นๆ  63.48% (146 โหวต)
ค่อนข้างเห็นด้วย บางสาขาเรียนง่ายกว่าเยอะแต่ยังมีอะไรที่บ่งบอกตัวตน  5.65% (13 โหวต)
เฉยๆ  9.57% (22 โหวต)
ไม่เห็นด้วย อยากได้เป็นค่าตำแหน่งหรืออื่นๆแทนมากว่า  4.35% (10 โหวต)
ไม่เห็นด้วย เพราะมันจะทำให้วุ่นวายและเป็นการแบ่งชนชั้นแบ่งระดับกันมากขึ้น  16.96% (39 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)