โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
โดย : Admin

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ( ถ้าเห็นด้วย ท่านคิดว่าควรจะก่อสร้างที่จังหวัดใด หรือสถานที่ใด)

ผลโหวตโพลนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  26.09% (799 โหวต)
ค่อนข้างเห็นด้วย  20.41% (625 โหวต)
เฉยๆ ไม่มีความเห็น  17.83% (546 โหวต)
ไม่ค่อยเห็นด้วย  17.96% (550 โหวต)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  17.70% (542 โหวต)
เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)