Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 56,996
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 53,890
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 51,648
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 45,045
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37,054
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 32,932
7 สถาบันไทยเยอรมัน 32,340
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 29,318
9 Industrial Provision co., ltd 28,810
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 26,632
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 25,582
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 24,654
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 23,961
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 23,445
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 22,990
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 20,780
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 19,852
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 18,577
19 AVERA CO., LTD. 16,479
20 P.D.S. Automation co.,ltd 16,352
21 เลิศบุศย์ 15,959
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 14,910
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 14,627
24 แมชชีนเทค 14,472
25 Electronics Source Co.,Ltd. 13,565
26 มากิโน (ประเทศไทย) 13,535
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 13,468
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 13,465
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 13,361
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 12,746
31 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 12,485
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 12,449
33 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 12,217
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 12,204
35 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 12,026
36 SAMWHA THAILAND 11,968
37 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 11,865
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 11,748
39 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 11,636
40 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 11,540
41 Advanced Technology Equipment 11,498
42 มิตราคม (Mitracom) 11,484
43 SUNAI GROUP CO.,LTD. 11,472
44 วอยก้า จำกัด 11,459
45 Pan Drives Co.,Ltd 11,380
46 K.P. Trading Group Company Limited 11,378
47 Systems integrator 11,334
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 11,316
49 CHENGGANG Electrical Engineering 10,999
50 เลิศบุศย์ 10,894
28/09/2561 09:29 น. , อ่าน 7,645 ครั้ง
Bookmark and Share
สภาวิศวกร ร่วมยกระดับมาตรฐานวิศวกรท้องถิ่น 7,000 คนทั่วประเทศ
โดย : Admin


สภาวิศวกร ร่วมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมแก่วิศวกรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ราว 7,000 คนทั่วประเทศ โดย จัดทีมคณะผู้ชำนาญการ ที่มีความรู้เชี่ยวชาญงานช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ ติวเข้มความรู้วิชาการด้านงานวิศวกรรม เสริมแกร่งและยกระดับมาตรฐานวิศวกรท้องถิ่น โดยเฉพาะงานก่อสร้างทางและอาคารศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560  และทางกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจัดจ้างใหม่ให้มีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องเร่งเสริมความชำนาญการของวิศวกรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมนี้ราว 7,000 คนทั่วประเทศให้สามารถดำเนินการด้านงานก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ประชาชน  เนื่องจากท้องถิ่นมีความต้องการบุคคลากรวิชาชีพวิศวกรที่มีความชำนาญและมีองค์ความรู้ทางวิศวกรรม


ดังนั้นสภาวิศวกร จึงร่วมแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งให้การอบรมความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกร จัดสรรคณะบุคคลที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านและที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะแนวข้อควรปฏิบัติในด้านต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการติวเข้มทางด้านวิชาการกับบุคคลกรของส่วนท้องถิ่น   ได้แก่ พ.ร.บ. วิศวกร  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านงานก่อสร้างทาง และ งานก่อสร้างอาคาร ที่เป็นงานจำเป็นเร่งด่วน งานพัฒนา  และงานก่อสร้างส่วนใหญ่ของพื้นที่ส่วนท้องถิ่น


ทั้งนี้อยู่ภายใต้การจัดทำโครงการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในพื้นที่ปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านกฏหมายและด้านวิชาการ


“การอบรมมีจัดขึ้นรุ่นละ 300 คนไปจนกว่าจะครบทั้ง 7,000 คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้มีทักษะจริงในภาคปฏิบัติ นอกจากนั้นยังจะจัดระบบการติดต่อสื่อสารให้ทุกคนทุกรุ่นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทั่วถึงกันได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับจัดคณะผู้ชำนาญการของสภาวิศวกรคอยให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการยกระดับศักยภาพของวิศวกรไทยโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นที่โดยส่วนใหญ่จะอยู่หน้างานด้านการก่อสร้างทางและงานด้านอาคารมากที่สุดให้เข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขัอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม  โดยเฉพาะหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องยึดถือปฎิบัติเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น” ศ.ดร. อมร กล่าว


อนึ่ง สภาวิศวกร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   โดยเฉพาะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งหมายความถึงวิชาชีพการช่างในสาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

19 October 2018
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
encoder
tnmetalworks
tds
adtech
keb