Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 61,530
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,946
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 56,488
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 53,343
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 42,148
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 38,032
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,780
8 Industrial Provision co., ltd 34,026
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,676
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 31,388
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,626
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,570
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,765
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 27,067
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,797
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,890
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,343
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,543
19 P.D.S. Automation co.,ltd 20,086
20 AVERA CO., LTD. 19,501
21 เลิศบุศย์ 18,927
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,707
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,557
24 แมชชีนเทค 17,212
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,139
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,623
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,299
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,227
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 16,059
30 SAMWHA THAILAND 15,598
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,356
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 15,060
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 15,013
34 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,990
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,887
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,776
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,747
38 วอยก้า จำกัด 14,399
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,379
40 Systems integrator 14,277
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 14,037
42 Advanced Technology Equipment 14,035
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,844
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,765
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,762
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,649
47 มิตราคม (Mitracom) 13,638
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,606
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,605
50 เลิศบุศย์ 12,463
15/12/2560 20:45 น. , อ่าน 22,915 ครั้ง
Bookmark and Share
วิศวกรตัวจริง เตรียมเฮ
โดย : Admin

สภาวิศวกรเตรียมใช้ "วศ." นำหน้าชื่อวิศวกร

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มติเห็นชอบ ให้ใช้คำ วศ. นำหน้าชื่อวิศวกร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงานระหว่างวิศวกรและเพื่อเป็นการเชิดชู ยกย่องและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพวิศวกรรม เช่น เดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ที่มีการใช้คำนำหน้าชื่อ เช่น แพทย์ ทนายความ ทันตแพทย์ เป็นต้น

 

สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อ วศ. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน 7 สาขา (วิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เคมี สิ่งแวดล้อม และเหมืองแร่) หรือ ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม (ไม่ควบคุม) ในอีก 17 สาขา (วิศวกรรมเกษตร คอมพิวเตอร์ ชายฝั่ง ชีวการแพทย์ ต่อเรือ บำรุงรักษาอาคาร ป้องกันอัคคีภัย ปิโตรเลียม พลังงาน เมคคาทรอนิคส์ ยานยนต์ ระบบราง สารสนเทศ สำรวจ แหล่งน้ำ อากาศยาน และอาหาร) จากสภาวิศวกร โดยการใช้คำนำหน้าชื่อดังกล่าวให้เป็นไปโดยสมัครใจ และมิได้เป็นคำนำหน้าชื่อตามกฎหมาย


ปัจจุบันสภาวิศวกรได้ออกใบอนุญาตให้แก่วิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุม 7 สาขา จำนวนมากกว่า 220,000 ใบ และมีวิศวกรที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรราว 160,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นสภาวิชาชีพที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆ นอกจากนี้สภาวิศวกรยังกำลังพิจารณาออกใบรับรองความรู้ความชำนาญในสาขาวิศวกรรมส่งเสริม อีก 17 สาขา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนวิศวกรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ"นับแต่นี้ไป สภาวิศวกร จะพยายามออกใบอนุญาตและใบรับรองให้แก่วิศวกรในสาขาต่างๆ ปีละ 10,000 ใบเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่จะรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป"

 

 

 ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/242267?ts

 

 คลิป หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร

 

 

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

================= ยูทุปของ 9engineer ,com ===================คลิปที่น่าสนใจจัดทำโดย 9engineer.com ภายใต้ชื่อช่องTechnology talk Channel 

 1. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบไดเร็คออนไลน์  DOL
 2. วงจรควรคุมการกลับทางหมุน
 3. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบสตาร์ เดลต้า  Y-D Starter
 4. การสตาร์แบบออโตทรานส์ฟอร์เมอร์  Auto transformer starter
 5. การต่อขดลวดมอเตอร์ อย่างไรไม่ให้เกิดการใหม้หรือเสียหาย
 6. การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์
 7.การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์กับมอเตอร์ที่มีเซอร์วิสแฟคเตอร์
 8.รีเลย์กับคนแทคเตอร์ต่างกันอย่างไร
 9.อื่นๆ


 

27 February 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS