Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,935
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,137
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,930
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,436
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,567
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,554
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,265
8 Industrial Provision co., ltd 33,573
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,175
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,864
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,146
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,124
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,431
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,767
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,521
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,641
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,074
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,279
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,857
20 AVERA CO., LTD. 19,292
21 เลิศบุศย์ 18,716
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,495
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,361
24 แมชชีนเทค 16,995
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,902
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,401
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,065
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,023
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,810
30 SAMWHA THAILAND 15,406
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,180
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,845
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,805
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,786
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,682
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,604
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,567
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,201
39 Systems integrator 14,106
40 วอยก้า จำกัด 14,058
41 Advanced Technology Equipment 13,854
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,831
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,682
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,581
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,558
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,478
47 มิตราคม (Mitracom) 13,453
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,412
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,407
50 เลิศบุศย์ 12,289
23/08/2560 08:54 น. , อ่าน 2,527 ครั้ง
Bookmark and Share
จังหวัดแรกของไทย ที่ไม่มีเสาไฟฟ้า
โดย : Admin


 

เทศบาลนครตรัง นับว่าเป็นเทศบาลแรกในประเทศไทยในการดำเนินโครงการการ ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ โดยการนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ในถนนพระราม 6 ต่อเนื่องมา ถนนกันตัง-ห้วยยอด และถนนราชดำเนิน

โครงการนำสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน เป็นการจัดภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้ เนื่องจากถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างย่านพาณิชย์ ธุรกิจค้าขายที่อยู่อาศัยหนาแน่น และศูนย์รวมหน่วยราชการปัจจุบันปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความแออัด และมีความต้องการพื้นที่จอดรถริมถนนมากขึ้น ประกอบกับถนนสายหลักต่างๆ มีเสาไฟสายไฟฟ้าพาดผ่าน และสายโทรศัพท์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ได้พบเห็นความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่ได้เริ่มให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรังเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงสภาพเดิมไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายทะเล หมู่เกาะที่สวยงาม และมีน้ำตกที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในจังหวัดตรัง มากขึ้นการพัฒนาเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองสวยงามจึงจำเป็น โดยการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ซึ่งโครงการระยะแรกเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และปีงบประมาณพ.ศ. 2546 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน และปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 6พร้อมกับการปรับปรุงเกาะกลางปลูกต้นศรีตรัง และเสาไฟฟ้ารูปนางฟ้า (เมขลา) เอกลักษณ์ของเทศบาลนครตรัง จากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟ และโครงการ
ระยะที่ 2 เป็นโครงการในถนนกันตัง จากสี่แยกถนนกันตังไปสี่แยกท่ากลางและถนนห้วยยอด บริเวณหน้าคลินิกตรังชาตะปัจจุบันทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 100% ในปีพ.ศ. 2551 และได้ขยายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนวิเศษกุลบางส่วน และถนนราชดำเนิน ตลอดสาย ซึ่งโครงการนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายสำหรับในงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้โครงการได้เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินจึงได้มีโครงการที่จะก่อสร้าง ขยายผลไปทางถนนพัทลุง โดยเริ่มจากสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ถึง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และในการก่อสร้างถนนสายนี้มีการปรับภูมิทัศน์ริมหนองพลอง (หนองน้ำสาธารณะ) ข้างบ้านพักปลัดจังหวัด ให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยโดยคาดว่าจะดำเนินการในปี พ.ศ.2553 นี:

จากแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2553 -2555 เทศบาลมีแผนงานโครงการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลใต้ดิน ในถนนสายหลักอีกสายหนึ่งคือ ถนนวิเศษกุล ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสะพานไต๋ต๋อง และช่วงสี่แยกข้างที่ว่าการอำเภอถึง สามแยกหมี โดยเฉพาะโครงการสายวิเศษกุล

นี้ เทศบาลคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนันสนุนในส่วนของระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเต็มจำนวน ยกเว้นงบประมาณในส่วนการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าเป็นของเทศบาล

จาก นางฟ้าสาร(สารเทศบาลนครตรัง)ประจำเดือน ธันวาคม2552-มกราคม2553

CR: https://pantip.com/topic/35158569


ชมคลิป

 

 

 

 

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

================= ยูทุปของ 9engineer ,com ===================คลิปที่น่าสนใจจัดทำโดย 9engineer.com ภายใต้ชื่อช่องTechnology talk Channel 

 1. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบไดเร็คออนไลน์  DOL
 2. วงจรควรคุมการกลับทางหมุน
 3. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบสตาร์ เดลต้า  Y-D Starter
 4. การสตาร์แบบออโตทรานส์ฟอร์เมอร์  Auto transformer starter
 5. การต่อขดลวดมอเตอร์ อย่างไรไม่ให้เกิดการใหม้หรือเสียหาย
 6. การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์
 7.การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์กับมอเตอร์ที่มีเซอร์วิสแฟคเตอร์
 8.รีเลย์กับคนแทคเตอร์ต่างกันอย่างไร
 9.อื่นๆ


 

24 November 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
rain
tigersmile