Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 57,544
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 54,571
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 52,268
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 46,124
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37,656
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 33,463
7 สถาบันไทยเยอรมัน 32,800
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 29,792
9 Industrial Provision co., ltd 29,591
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 27,110
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 26,013
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 25,040
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 24,402
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 23,829
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 23,423
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 21,130
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 20,248
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 18,935
19 AVERA CO., LTD. 16,802
20 P.D.S. Automation co.,ltd 16,700
21 เลิศบุศย์ 16,255
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 15,207
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 14,961
24 แมชชีนเทค 14,796
25 Electronics Source Co.,Ltd. 13,921
26 มากิโน (ประเทศไทย) 13,842
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 13,791
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 13,758
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 13,662
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 13,076
31 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 12,762
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 12,746
33 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 12,524
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 12,493
35 SAMWHA THAILAND 12,352
36 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 12,316
37 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 12,179
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 12,039
39 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 11,942
40 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 11,861
41 Advanced Technology Equipment 11,806
42 มิตราคม (Mitracom) 11,778
43 SUNAI GROUP CO.,LTD. 11,774
44 วอยก้า จำกัด 11,750
45 Systems integrator 11,715
46 K.P. Trading Group Company Limited 11,696
47 Pan Drives Co.,Ltd 11,681
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 11,619
49 CHENGGANG Electrical Engineering 11,348
50 เลิศบุศย์ 11,207
20/04/2560 13:56 น. , อ่าน 7,702 ครั้ง
Bookmark and Share
แอร์ประหยัดพลังงานฝีมือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย : Adminสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดต้นแบบแอร์ประหยัดพลังงานฝีมือนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบแรกของไทย หวังช่วยประหยัดไฟและลดความสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยวงจร “Back to Back คอนเวอร์เตอร์” ผ่านการควบคุมความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ และลดใช้พลังงานไฟฟ้าลง 50% พร้อมหมุนเวียนส่วนที่เหลือกลับสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งจากผลการทดลองกับเครื่องปรับอากาศปรับขนาด 38,600 บีทียู ที่ดัดแปลงให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ และนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้า หรือ แอคทีฟฟร้อนเอ็นด์ ที่พัฒนาเพิ่มฟังก์ชั่นเข้าไป พบว่าสามารถลดกำลังการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 1.7 กิโลวัตต์ ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดกำลังไฟฟ้าเสมือนที่สูงขึ้น ส่งเข้าสู้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ช่วยประหยัดค่าไฟได้ปีละกว่า 36,000 บาท

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดี และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ในฤดูร้อนโดยเฉพาะเดือน เม.ย. ของทุกปี ถือเป็นช่วงที่ทั่วประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุด โดยค่าเฉลี่ยพีคสุดของวันที่ 19 เม.ย. 2559 ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบปี อยู่ที่ 28,351.7 เมกะวัตต์ ขณะที่กำลังผลิตไฟฟ้าทุกแหล่งทั่วประเทศ อยู่ที่ 41,242.25 เมกะวัตต์

 ซึ่งแม้ภาพรวมจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า แต่หากแยกเฉพาะกำลังผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. นั้น อยู่ที่ 16,071.13 เมกะวัตต์ คิดเป็นประมาณ 39% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ ในช่วงนี้ของทุกปีจึงมีการรณรงค์ขอความร่วมมือ ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งปกติไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศจะมีการใช้พลังงานที่สูงมาก 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่มากกว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงศึกษาและพัฒนาแอร์ต้นแบบประหยัดพลังงาน เรียกว่า “โครงการวิจัยเครื่องต้นแบบการชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือนด้วยอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศ” ที่ไม่เพียงลดกำลังการใช้ไฟฟ้าในการสร้างความเย็นเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังนำพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ลดลง ส่งกลับเข้าสู่ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเรือนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยรักษาแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านไม่ให้ต่ำเกินทำให้ไฟตกหรือสูงเกินในระดับที่เป็นอันตราย เป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย

 

งานวิจัยการศึกษารูปแบบชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือน ด้วยอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศเพื่อประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน เป็นผลงานที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล. ชั้นปีที่ 4  ศึกษาและพัฒนาต่อยอดความรู้ร่วมกับรุ่นพี่ระดับปริญญาโท ในการขยายผลไปสู่รูปแบบสู่ภาคอุตสาหกรรม ความพิเศษของการวิจัยระบบแอร์ประหยัดพลังงานนี้ คือการนำพลังงานที่ประหยัดได้จากแอร์อินเวอร์เตอร์ ซึ่งปกติตามท้องตลาดช่วยลดการใช้ไฟลง 30% แต่เครื่องต้นแบบนี้สามารถลดการใช้ไฟได้ถึง 50% ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มผู้วิจัยยังได้คิดค้นวิธีนำพลังงานที่เหลืออีก 50% ซึ่งปกติจะถูกปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือนส่งกลับเข้าสู่ระบบภายในบ้าน จึงถือเป็นต้นแบบงานวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมแล้วยังช่วยลดค่าไฟไปพร้อมกัน” รองคณบดี สจล. กล่าว

 ด้าน นางสาวรสริน อัจฉริยบุญยงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในผู้ศึกษาผลงานเครื่องต้นแบบข้างต้น ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและรุ่นพี่นักศึกษาระดับปริญญาโท อธิบายเพิ่มเติมว่า เครื่องต้นแบบการชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือนด้วยอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศ พัฒนาขึ้นเพื่อหวังช่วยลดค่าความสูญเสียไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย และปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทโฮมและบ้านเรือนทั่วไป โดยโครงงานวิจัยนี้ได้ใช้วงจร “Back to Back คอนเวอร์เตอร์” เข้ามาควบคุมความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ ให้สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ตามต้องการ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการจ่ายกำลังไฟฟ้าเสมือนเข้าไปชดเชยให้กับโหลดต่างๆ ภายในบ้าน จากผลการทดลองกับเครื่องปรับอากาศขนาด 38,600 บีทียู ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส 380 โวลต์ ที่ดัดแปลงให้เป็นเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และนำมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้าเสมือน หรือ แอคทีฟฟร้อนเอ็นด์ ที่พัฒนาเพิ่มฟังก์ชั่นเข้าไป พบว่าสามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าและนำพลังงานที่เหลือส่งต่อเข้าสู่ระบบได้จริง

fเมื่อเราทำการปรับเปลี่ยนแอร์ต้นแบบระบบทั่วไปให้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ จะช่วยลดการใช้พลังงานลง 50% และลดค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบอีก 7.5% จากนั้นเมื่อนำอุปกรณ์แอคทีฟฟร้อนเอ็นด์ต่อเพิ่มเข้าไป ระบบจะดึงพลังงานไฟฟ้าอีก 50% ที่ไม่ถูกนำมาใช้งานและปกติถูกปล่อยทิ้งไปเฉยๆ เปลี่ยนเป็นกำลังไฟฟ้าเสมือน สามารถต่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ทันที โดยจากการทดลองกับแอร์ขนาด 38,600 บีทียู ซึ่งมักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านขนาดใหญ่ สามารถประหยัดพลังงานโดยลดกำลังไฟฟ้าจริงได้ถึง 1.7 กิโลวัตต์ ขณะเดียวกันยังเกิดกำลังไฟฟ้าเสมือนให้กับโหลดภายในบ้านด้วย ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน  โดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าช่วยประหยัดค่าไฟในอาคารทดลอง ได้ถึงปีละกว่า 36,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปี ส่วนบ้านขนาดเล็กที่มีการใช้แอร์ขนาด 12,000 บีทียู หากในอนาคตหากมีการพัฒนาอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟได้ประมาณปีละ 6,700 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 3 ปีครึ่ง” นางสาวรสริน กล่าว

 

ขณะที่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเสริมว่า การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าไปพร้อมกับการใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ถือเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกมุ่งพัฒนา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของ สจล. ที่มุ่งเน้นการนำความรู้ไปคิดค้นและวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยเฉพาะพลังานแสงอาทิตย์ ด้วยการสร้างอาคารพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ พร้อมด้วยการสร้างต้นแบบนวัตกรรมลดใช้พลังงาน เพื่อยกประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้คุ้มค่ามากที่สุด 

 

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์  02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th

 

 
นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


19 January 2019
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
encoder
mitsubishi
tnmetalworks
tds
adtech
keb