Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,582
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 58,601
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,566
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 51,757
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,172
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,212
7 สถาบันไทยเยอรมัน 35,918
8 Industrial Provision co., ltd 33,281
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 32,825
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,478
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 28,838
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 27,831
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,090
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,448
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,214
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,468
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,869
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,072
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,679
20 AVERA CO., LTD. 19,135
21 เลิศบุศย์ 18,575
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,347
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,213
24 แมชชีนเทค 16,834
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,726
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,256
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,929
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,884
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,668
30 SAMWHA THAILAND 15,267
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,055
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,714
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,685
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,655
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,549
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,464
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,458
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,085
39 Systems integrator 13,997
40 วอยก้า จำกัด 13,886
41 Advanced Technology Equipment 13,729
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,715
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,562
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,462
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,440
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,352
47 มิตราคม (Mitracom) 13,345
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,287
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,279
50 เลิศบุศย์ 12,160
16/01/2553 12:50 น. , อ่าน 5,957 ครั้ง
Bookmark and Share
ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Distribute Automation System : DAS)
โดย : Admin

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
www.nectec.or.th

 

 

 

ในอดีตการควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใช้การสับ Load Break Switch (LBS) โดยใช้คนเป็นผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ การใช้งานของสายส่งเกินขีดความสามารถของสายส่ง ฯลฯ การรับรู้ปัญหาและการแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น กฟน. จึงได้ปรับปรุงระบบให้เป็นการควบคุมจากระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเปลี่ยนจากอุปกรณ์ Load Break Switch (LBS) ที่ถูกควบคุมด้วยคนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถควบคุมจากระยะทางไกล แต่ระบบดังกล่าวยังมีความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งมีความสำคัญในเชิงเวลามาก อุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง Protocol ในการสื่อสารเป็นแบบปิดซึ่งประยุกต์ใช้หรือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับระบบอื่นๆ ได้ยาก และการติดตั้งระบบใหม่ต้องตามเทคโนโลยีของผู้ผลิตซึ่งทำให้ราคาของระบบใหม่มีมูลค่าสูงขึ้นตาม

 

\"\"
รูปโครงสร้างของระบบควบคุมระบบจำหน่ายอัตโนมัติ (DAS)

 

 

 

ข้อมูลงานวิจัย

เป้าหมายการควบคุม และจัดการอยู่ที่อุปกรณ์ในสายป้อนของระบบจำหน่าย (Load Break Switch , LBS หมายถึง อุปกรณ์ตัดตอนที่นำมาใช้แทนสวิตช์ใบมีดสามารถปลด และสับได้ขณะมีโหลด) และข้อมูลที่ต้องการเช่น แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ระบบ DAS สามารถตรวจจับ การเกิดกระแสลัดวงจร (Fault) และบริเวณที่เกิดการ ลัดวงจร เพื่อให้ผู้สั่งการสามารถแยกส่วน ที่ลัดวงจรออกจากระบบจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีกระแสลัดวงจร เกิดขึ้นในสายป้อน ระบบ DAS ซึ่งได้ติดตั้ง  RTU ไว้กับสวิตช์ในสายป้อน จะทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของกระแสที่ไหลผ่านสวิตช์แต่ละตัว หากพบกระแสลัดวงจร ก็จะรายงานกลับมายังสถานีแม่ (Master Station) ทำให้พนักงานที่ีสถานีแม่ทราบการเกิดกระแสลัดวงจรได้และสามารถออกคำสั่งควบคุมระยะไกล เพื่อทำการปลดสวิตช์แยกส่วนที่ีเกิดกระแสลัดวงจรออกจากระบบจำหน่าย และสับสวิตช์เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากสายป้อนสำรองเข้าจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิดการลัดวงจร ซึ่งจะทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณแคบและจะมีไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่เกิดการลัดวงจรเท่านั้น ด้วยวิธีการนี้ีจะเห็นว่าที่สถานีแม่สามารถควบคุมและทำการสับเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีนอกจากความสามารถที่ได้กล่าวมาแล้ว RTU ที่ติดตั้งอยู่ในระบบจำหน่ายจะทำหน้าที่ในการตรวจจับเหตุการณ์และอ่านข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์รวมทั้งทำการวัดค่าทางไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ในระบบจำหน่ายที่มี RTU ติดตั้งอยู่เพื่อทำการตรวจจับและอ่านค่าสั่งมายัง สถานีแม่นอกจากนี้ีอีกความสามารถหนึ่งของ RTU ก็คือความสามารถทำงานในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติตาม โปรแกรมที่ีปรับตั้งไว้ในตัว RTU กล่าวคือ RTU มีความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ถ้าสถานการณ์เป็นไปตามเงื่อนไข RTUจะส่ังการให้อุปกรณ์ที่ีถูกควบคุมทำงานตามที่ได้โปรแกรมไว้ ระบบ DAS ถูกนำมาใช้งาน เพื่อลดระยะเวลาไฟฟ้าดับและความเสียหายที่จะเกิดขี้ึนกับผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อเกิดระบบไฟฟ้า ขัดข้อง รวมทั้งเพื่อเพิ่ิมความปลอดภัย, ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน Switching
 

พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (ร่วมวิจัย/รับการถ่ายทอด)

  • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมระบบจำหน่ายอัตโนมัติ (Distribution Automation System : DAS) สำหรับใช้งานภายใน กฟน. และขยายผลไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
  • เพื่อลดการนำเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประกอบกับระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมให้เข้ากับความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

วิจัยและพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของแหล่งข้อมูล

 

 

 

นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

================= ยูทุปของ 9engineer ,com ===================คลิปที่น่าสนใจจัดทำโดย 9engineer.com ภายใต้ชื่อช่องTechnology talk Channel 

 1. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบไดเร็คออนไลน์  DOL
 2. วงจรควรคุมการกลับทางหมุน
 3. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบสตาร์ เดลต้า  Y-D Starter
 4. การสตาร์แบบออโตทรานส์ฟอร์เมอร์  Auto transformer starter
 5. การต่อขดลวดมอเตอร์ อย่างไรไม่ให้เกิดการใหม้หรือเสียหาย
 6. การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์
 7.การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์กับมอเตอร์ที่มีเซอร์วิสแฟคเตอร์
 8.รีเลย์กับคนแทคเตอร์ต่างกันอย่างไร
 9.อื่นๆ


 

19 September 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
relay vs contactor
adtech
keb
tigersmile