MPI
โดย : Admin


การตรวจเช็ครอยร้าวชิ้นงานด้วยอนุภาคแม่เหล็ก MPI- Magnetic Particle Inspection

การตรวจสอบด้วยวิธี เป็นวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบหารอยบกพร่องบนผิวของชิ้นงานได้ดี มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและสะดวกรวดเร็ว

     หลักการของวิธีนี้ก็คือการพ่นผงเหล็กบนชิ้นงาน จากนั้นสร้างสนามแม่เหล็กให้กับชิ้นงานทดสอบ บริเวณจุดที่มีรอยแยกหรือรอยร้าวก็จะปรากฏผงแม่เหล็ก ซึ่งสามารถชมคลิปตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้   ซึ่งกำลังตรวจสอบชิ้นงานโดยวิศวกรชาวพม่าท่านหนึ่ง


เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)