แปลกดีนะ ...ค่านิยมคนไทย
โดย : Admin

มันคือเรื่องจริงใช่ไหม ?

ค่านิยมของประเทศต่างๆกับค่านิยมของคนไทย  ไม่ทราบว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง     ควรหรือไม่ควรที่จะปลูกฝังค่านิยมแบบนี้?
มาฝึกให้คนรุ่นใหม่ ให้คิดใหม่ทำใหม่กันดีกวาใหม่    คิดอะไรให้เป็นลอลิกกว่านี้ดีไหม ?

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)