Cable termination
โดย : Admin

เข้าสายเคเบิลแบบนี้ได้ด้วยหรือ?


เห็นการเข้าสายเคเบิลแบบนี้แล้วเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ    คิดว่าสามารถทำได้ไหม ?

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)