โลกกำลังจะเปลี่ยนรวมถึงประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนในอีก2ปี
โดย : Admin

โลกเรากำลังจะเปลี่ยน ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนอีก2ปี  
โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยน หากคุณไม่เปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนคุณ

  ลองมาฟังคลิปจาก พันเอก ดร เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางได้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารดูว่า โลกจะเป็นแปลงไปอยางไร และทคโนโลยีทาง IT  จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างไร จึงจะส่งผลให้ ธนาคารเจ๊ง!! ห้างใหญ่ล้ม!! ลูกจ้างตกงาน!!

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)