เครื่องเปลี่ยนฉี่ให้กลายเป็นน้ำที่ดื่มได้
โดย : Admin

น้ำจากฉี่....กล้าดื่มไหม !!!  


น้ำแก้วนี้ทำมาจากฉี่และสามารถดื่มกินได้


 

              เครื่องเปลี่ยนฉี่ให้กลายเป็นน้ำที่ดื่มได้นี้ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน   ซึ่งเหมาะสำหรับชุมนุมชนในชนทบในแถบประเทศที่กำลังพัฒนา 

               เครื่องเปลี่ยนฉี่ให้กลายเป็นน้ำที่ดื่มนี้ ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของ University of GHENT ในประเทศเบลเยี่ยม


             ลองมาติดตามดูกันว่าน้ำที่ได้จากฉี่นี้จะเป็นอย่างไง  สะอาดน่าดื่มแค่ไหน อย่างไร ?

 เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)