Roll Out Solar Panels
โดย : Admin

  แผงโซล่าเซลที่สามารถม้วนเก็บได้เหมือนกับพรมปูพื้น ....นับว่าเป็นการพัฒนาก้าวไปอีกระดับหนึ่งของแผงโซล่าเซล ซึ่งพัฒนาโดย Ronovagen  ซึ่งมีความคล่องตัวสูงสามารถลากจูงไปไหนต่อไหนได้โดยใช้พาหนะหรือรถยนต์แบบ  4X4 D  และเมื่อถึงจุดหมายก็สามารถคลื่ออกเพื่อรับแสดงแดดได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่สองนาที และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 100 K Wp ( kilowatt peak) เลยที่เดียว  ดังคลิปต่อไปนี้

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)