Engineering FlowChart
โดย : Admin

FlowChart แบบขำๆแต่ขลัง

 

 แนวทางขำๆแต่ขลัง

เช็คว่าอุปกรณ์หรือของสิ่งนั้น มันมีการเคลื่อนไหวใช่หรือไม่ ( Does it move  ) ?


  1)  (No)  มันไม่เคลื่อนไหว => ให้พิจารณต่อไปว่า..โดยปกติแล้วควรมีการเคลือนไหวได้ใช่หรือไม่ ?

         1.1)  (No) โดยปกติจะต้องมีไม่การเคลื่อนไหว =>  ก็แสดงว่าของหรืออุปกรณ์นั้นไม่มีปัญหา ( No Problem)
         1.2 ) (Yes) โดยปกติแล้วจะต้องมีการเคลื่อนไหวแต่ว่ามันไม่ติดขัด =>  ก็แสดงว่าผิดปกติและมีปัญหาและควรแก้ไขด้วย WD-40 ( น้ำยาสาระพัดประโยชน์)

 

2)  (Yes) มันมีการเคลื่อนไหว  => ให้พิจารณต่อไปว่า..โดยปกติแล้วควรมีการเคลือนไหวได้ใช่หรือไม่  ?

       2.1)   (Yes) โดยปกติแล้วจะต้องมีการเคลื่อนไหวได้    =>  แสดงว่าของหรืออุปกรณ์นั้นไม่มีปัญหา ( No Problem)
      2.2)    (No)  โดยปกติแล้วอุปกรณ์หรือของสิ่งนี้จะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ   =>  แสดงว่าผิดปกติและควรจัดการด้วย duct tape ( เทปสาระพัดประโยชน์)

 

 

 

 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)