ตามไปดูบ่อน้ำมันกำแพงแสน
โดย : Admin


แหล่งน้ำมัน กำแพงแสนนครปฐม 1

 


 
แหล่งน้ำมัน กำแพงแสนนครปฐม 2


 
แหล่งน้ำมัน กำแพงแสนนครปฐม 3

 


แหล่งน้ำมัน กำแพงแสนนครปฐม 4


 
แหล่งน้ำมัน กำแพงแสนนครปฐม 5

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)