เรื่องของพลังงาน "ที่คนไทยต้องรู้"
โดย : Admin


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ :  ตอนอันดับกับภาพลวงตา

 


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ :  ตอนพลังงานไทยหายใจด้วยจมูกของคนอื่น

 


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ :  ตอนเราผลิดน้ำมันได้ไม่พอใช้แต่ทำไมยังส่งออก

 


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ :  ตอนค่าน้ำมันไม่ใช่แค่ค่าน้ำมัน

 


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ : ตอนทำไมส่งออกในราคาถูกขณะที่คนไทยต้องใช้ของแพง


 


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ : ตอนทำไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์

  


เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ : ตอนประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่


 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)