การอาร์คในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500KV
โดย : Admin

 

 


Failed test at a power station.

 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)