ผลกระทบของปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona Effect)
โดย : Admin

 

     Corona นับเป็น Partial Discharge ประเภทหนึ่ง เกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูง วิ่งหลุดออกจากบริเวณที่มีความเครียดทางไฟฟ้าสูง เช่นขอบแหลมคมบนตัวนำไฟฟ้า หรือแม้แต่ฉนวนไฟฟ้าก็ตาม เมื่อมันซนเข้ากับโมเลกุลก๊าซในอากาศ ก็ทำให้เกิดการแตกตัวและให้พลังงานในการแตกตัวออกมา บางส่วนในรูปของการเรืองแสง บางส่วนเป็นเสียงซ่า และอื่น ๆ โมเลกุลของอากาศที่ถูกชนจนแตกตัวนั้นจะเปลี่ยนจากสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าไปสู่สภาพขั้วและนำไฟฟ้าได้ การทริปของระบบจึงสามารถเกิดขึ้นได้ หากตำแหน่ง Corona มีพื้นที่มากขึ้นจนเกิดลัดวงจรลงกราวด์ นอกจากนี้แล้วการเกิด Corona ยังสร้างสัญญาณความถี่สูงรบกวนระบบควบคุมและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อีกด้วย การเกิด Corona มักมีแน้วโน้มที่แย่ลง ในวันที่มีอากาศชื้น บางครั้ง ทิศทางลมอาจพัดพาความชื้นจากสถานที่ใกล้เคียงเข้ามาสร้างปัญหาได้อีกด้วย


 

 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของข้อมูล

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)