สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์ : e-Industrial Technology Center
E-Industry Suggest
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 56,575
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 53,287
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 51,186
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 44,144
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 36,575
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 32,566
7 สถาบันไทยเยอรมัน 31,953
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 28,950
9 Industrial Provision co., ltd 28,469
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 26,286
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 25,249
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 24,383
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 23,599
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 23,143
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 22,652
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 20,493
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 19,519
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 18,304
19 AVERA CO., LTD. 16,230
20 P.D.S. Automation co.,ltd 16,003
21 เลิศบุศย์ 15,705
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 14,659
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 14,327
24 แมชชีนเทค 14,214
25 มากิโน (ประเทศไทย) 13,280
26 Electronics Source Co.,Ltd. 13,277
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 13,241
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 13,210
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 13,115
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 12,502
31 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 12,250
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 12,193
33 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 11,995
34 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 11,946
35 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 11,793
36 SAMWHA THAILAND 11,732
37 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 11,617
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 11,507
39 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 11,394
40 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 11,297
41 Advanced Technology Equipment 11,273
42 มิตราคม (Mitracom) 11,269
43 SUNAI GROUP CO.,LTD. 11,247
44 วอยก้า จำกัด 11,237
45 Pan Drives Co.,Ltd 11,162
46 K.P. Trading Group Company Limited 11,138
47 Systems integrator 11,099
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 11,093
49 CHENGGANG Electrical Engineering 10,690
50 เลิศบุศย์ 10,629
24/02/2555 12:11 น. , เข้าชม 3,150 ครั้ง
Bookmark and Share
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) ม.เกษตรศาสตร์
Profile: ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักรกลซีเอ็นซี งานฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การสอบเทียบเครื่องมือวัด ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เป็นต้น
Address: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 0-2942-8567 ถึง 70 ต่อ 209
Fax: 0-2942-8571
E-mail:
Company Profile:
จัดฝึกอบรมด้านระบบ CAD/CAM/CAE ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machines) และการฟื้นฟูประสิทธิภาพเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machine Retrofitting) ด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ (Mold Design and Making) ด้านงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป (Injection Molding) ด้านเครื่องมือวัดละเอียดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Precision Measurement and Calibration)
Map: View Map
Company Information:


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ในด้านเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ CAD/CAM/CAE ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machines) และการฟื้นฟูประสิทธิภาพเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machine Retrofitting) ด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และงานบริการอื่นๆ ดังนี้

ฝ่ายแม่พิมพ์ ให้บริการออกแบบ ผลิต และซ่อมแซมแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mold Design / Making / Maintenance) ด้วย Computer (CAD / CAM) และใช้เครื่องจักร CNC ประสิทธิภาพสูงในการผลิต

ฝ่ายโพลิเมอร์ ให้บริการงานฉีดชิ้นงานพลาสติกทั่วไป งานฉีดทดสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยเครื่องฉีดขนาดตั้งแต่ 40 – 200 ตัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา บริการฝึกอบรมในแบบ Public Training และ In House Training หัวข้อต่างๆ เช่น CNC Milling / Turning, ระบบ CAD/CAM/CAE, Injection Molding, Dimensional Metrology เป็นต้น

ฝ่ายเครื่องมือวัด บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005) ด้านมวล เครื่องชั่ง และด้านความดัน รวมทั้งบริการงานวัดและทดสอบความแข็ง (Hardness) ความเรียบผิว (Surface Roughness) และงานวัดทางด้านรูปทรง (Contour Curve)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8567-70 โทรสาร 0-2942-8571
URL : www.rdipt.ku.ac.th
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com

16 August 2018
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
techy
encoder
eand
tnmetalworks
tds
adtech
keb