Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,592
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 64,375
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 59,251
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,862
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,752
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,921
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,723
8 Industrial Provision co., ltd 36,646
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,559
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,433
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,534
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,734
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,219
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,663
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,306
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,163
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,157
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,325
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,769
20 AVERA CO., LTD. 21,382
21 เลิศบุศย์ 20,585
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,100
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,051
24 แมชชีนเทค 18,763
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,622
26 มากิโน (ประเทศไทย) 18,108
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,007
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,674
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,499
30 SAMWHA THAILAND 17,126
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,719
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,367
33 วอยก้า จำกัด 16,254
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,236
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,223
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,071
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,041
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,019
39 Systems integrator 15,606
40 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,582
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,479
42 Advanced Technology Equipment 15,258
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,244
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 15,088
45 CHENGGANG Electrical Engineering 15,072
46 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,989
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,985
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,923
49 มิตราคม (Mitracom) 14,879
50 เลิศบุศย์ 13,894
23/10/2552 11:45 น. , อ่าน 7,203 ครั้ง
Bookmark and Share
วิศวกรรมสือสารและโทรคมนาคมมีขอบเขตรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงานด้านไหนอย่างไรบ้าง
โดย : Admin

 

           วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งปวงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเฉพาะทางและเป็นวิศวกรรมที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหลายๆ ด้าน งานวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นการรวบรวมวิศวกรรมแทบทุกสาขามาในงานวิศวกรรมโทรคมนาคม แม้แต่งานด้านวิศวกรรมโยธา ก็ยังเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม เช่น การวางฐานราก เสาตั้งสายอากาศ เป็นต้น หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เช่น ความถี่วิทยุ และใยแก้วนำแสง มาประยุกต์ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย เป็นต้น

 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม ในปัจจุบันจะเป็นตัวกลางในการหลอมรวมทางวิศวกรรมในทุกสาขาเข้าด้วยกัน (Engineering Convergence)ดังหน้าที่ของ งานโทรคมนาคม อยู่แล้ว วิศวกรโทรคมนาคม ส่วนใหญ่มักจำเป็นต้องเชี่ยวชาญงานหลายๆ ด้านให้มากที่สุดทั้ง งานอิเล็กทรอนิกส์ งานไฟฟ้ากำลัง งานคอมพิวเตอร์ งานอิเล็คทรอนิกส์เชิงกล งานสายอากาศและคุณสมบัติคลื่น งานโยธาเล็กน้อย รวมทั้งงานจัดการโครงการ เป็นต้น
 

วิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้เกิดมีทรัพยากร คลื่นวิทยุ (Radio Wave)กลายเป็นทรัพยากรของมนุษย์โลกที่มีค่าประเมินไม่ได้เกิดขึ้นจากงานวิศวกรรมโทรคมนาคม และเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์อย่างกว้างขวาง กลายเป็นคลื่นลูกที่สามของการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์โลก (Third Wave Concept) และการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศใดๆ ล้วนขึ้นอยู่กับ เครือข่าย (Network)


        ปัจจุบันงานวิศวกรรมโทรคมนาคม ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว และมีวงจรชีวิตของสินค้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม สั้นลง (Shortly Technology Life Cycle)และมีความซับซ้อนสูงขึ้น พร้อมๆ ไปกับการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วยดังที่เราเห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน
 

        วิศวกรรมโทรคมนาคม การโทรคมนาคม คือการขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล ในทางปฏิบัติแล้ว เรายอมรับว่าเมื่อมีการขยายขอบเขตดังกล่าวแล้ว อะไรบางอย่างอาจต้องมีการสูญเสียไป ดังนั้นคำว่า \'โทรคมนาคม\' นั้น จะรวมถึงรูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           การสื่อสารโทรคมนาคม อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
           1. การสื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสาย (Wired) ยกตัวอย่าง เช่น โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน โครงข่ายโทรเลข เป็นต้น
           2. การสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ยกตัวอย่าง เช่น โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ โครงข่ายดาวเทียม เป็นต้น
 

 

วิศวกรรมโทรคมนาคมทำอะไรได้บ้าง?

  ขอบเขตงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านสื่อสารและโทรคมนาคม :

1. งานด้านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
2. งานด้านการสื่อสารดาวเทียม ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
3. งานที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ ถ่ายทอดสด ทั้งข่าวสารและความบันเทิง ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
 
4. งานบริการด้านเครือข่ายทางอินเตอร์เนต เริ่มจากการออกแบบจนถึงการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ให้บริการตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการรักษาความ ปลอดภัยของระบบ
 
5 งานติดตั้งสถานีให้กับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ หลายร้อยบริษัท
 
   
  นอกจากนั้นยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอื่นๆดังนี้
 
1. งานบริการด้านเชื้อเพลิงได้แก่ บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการสำรวจขุดเจาะทั้งกระบวนการขุดเจาะผลิตที่โรงกลั่นหรือจ่าย น้ำมันที่คลังน้ำมันทั้งประเทศล้วนต้องพึ่งพาระบบคมนาคมที่ คุณภาพสูงในการติดต่อสื่อสารและจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ
 
2. งานด้านโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
 
3. งานบริการธุรกิจการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบวางและดูแลเครือข่ายระบบการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางธุรกิจสู่สาขาในภูมิภาคต่างๆ
ธุรกิจเหล่านี้รวมถึง ธนาคาร บริษัทการเงิน หรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆที่มีสาขาย่อยอยู่ทั่วประเทศ
 
4. งานบริการระบบคมนาคมขนส่ง
 
4.1 งานด้านการออกแบบดูแลและพัฒนาการสื่อสารติดต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ควบคุมบังคับการ
 
4.2 งานตรวจจับการคมนาคมทางอากาศ / เรือ โดยใช้เรดาร์
 
4.3 งานควบคุมดูแลการใช้เส้นทางของรถที่ใช้ขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการออกนอกเส้นทาง
ภาคสถาบันการศึกษาและงานวิจัย
 
  1 งานด้านการสอนเพื่อผลิตวิศวกรโทรคมนาคมคุณภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2 งานวิจัยและพัฒนาระบบ เพื่อกำหนดทิศทางและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านโทรคมนาคมให้สูงขึ้นกว่าใน ปัจจุบัน
3 งานที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบโทรคมนาคมให้แก่ องค์กรของรัฐและเอกชน
4 เผยแพร่นำเสนองานวิจัยใหม่ๆโดยการสัมมนาหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 
  งานอื่น ๆ ที่สามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ได้
วิศวกรโทรคมนาคมสามารถผันตัวเองก้าวไปสู่การพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ เช่น
บริการ เสริมพิเศษในมือถือ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (องค์กรที่ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และองค์กรที่ผลิตตัวอุปกรณ์ โทรศัพท์)
รุ่นน้องทั้ง หลายจึงไม่ต้องกลัวตกงานกันครับ เพราะงานมีให้เลือกตรงสายเยอะขนาดนี้ สำหรับในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การสื่อสารยุค 3G กับการออกใบอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนาคมต่าง ๆ มีความเป็นไปได้ที่จะมีบริษัทเกิดใหม่อีกหลายบริษัท และแถมยังมีงานที่ไม่ตรงสายอีกมากมายครับ ขอเพียงเป็นเป็นคนขยันและตั้งใจครับ ไม่มีใครต้องตกงานแน่นอน

 

 ขอขอบคุณ sut.ac.th/engineering/Telecom และที่มาของทุกแหล่งข้อมูล
 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

2 October 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS