Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 175,970
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,566
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,977
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,753
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,452
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,536
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,498
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,810
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,327
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,438
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,349
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,497
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,570
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,121
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,494
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,545
17 Industrial Provision co., ltd 39,210
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,364
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,288
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,612
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,427
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,845
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,208
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 30,949
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,573
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,505
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,935
28 AVERA CO., LTD. 22,579
29 เลิศบุศย์ 21,676
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,370
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,236
32 แมชชีนเทค 19,882
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,860
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,176
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,125
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,792
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,593
38 SAMWHA THAILAND 18,283
39 วอยก้า จำกัด 17,885
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,460
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,317
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,289
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,230
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,193
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,121
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,055
47 Systems integrator 16,699
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,620
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,446
50 Advanced Technology Equipment 16,432
18/09/2552 14:53 น. , อ่าน 11,635 ครั้ง
Bookmark and Share
จะเลือกใช้ CAD/CAM/CAE/CNC ระบบไหนดี
โดย : Admin

 

จะเลือกใช้ CAD/CAM/CAE/CNC ระบบไหนดี

 

 

     

 


              ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้ CAD/CAM/CAE /CNC ที่ดีที่สุดที่มีขายอยู่ในท้องตลาด สิ่งที่คัญกว่าคือการลือกใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับความต้องการของโรงงาน/บริษัทความต้องการที่สำคัญมากที่สุดของระบบคือการที่ระบบมีฟังก์ชันที่มีความน่าเชื่อถือ ตรงตาม
ความต้องการของโรงงาน/บริษัท และคนที่อยู่ในโรงงาน/บริษัทสามารถใช้งานได้ ระบบควรใช้งานได้กับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ ถ้าระบบล้าสมัยผู้ใช้ก็คาดหวังว่าผู้จำหน่ายจะทำการเปลี่ยนแปลงให้ในอนาคต


            สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้ใช้มีความรู้สึกสบายใจเมื่อทำงานกับระบบนี้ นั่นคือระบบควรง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อความเข้าใจและง่ายต่อการใช้สร้างแบบชิ้นส่วนด้วย CAD วิเคราะห์ชิ้นส่วนด้วย CAE จำลองเส้นทางของเครื่องมือด้วย CAM ถึงแม้ว่าโรงงาน/บริษัทจะมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ดีขนาดไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพคือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบดีพอสมควร ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและควรเข้าใจระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย เช่น ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ CAD/CAM ควรจะมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถของเครื่องจักรซีเอ็นซีที่อยู่ในโรงงาน/บริษัทของตนเองด้วย เช่น ขนาดกำลังมอเตอร์ของเครื่องจักร ความเร็วรอบสูงสุด พื้นที่ทำงาน เครื่องจักรมีแกนเคลื่อนที่กี่แกน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยการใส่เงื่อนไขในการกัดขึ้นรูปทำได้เหมาะสมและทำให้เครื่องจักรซีเอ็นซีสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


         ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อย่างมาก ปัจจุบันหลายโรงงานต้องการที่จะใช้ CAD/CAM/CAE หรือ CNC แต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านบุคลากร หรือที่ใช้งานได้ก็เพียงผิวเผินไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องจักรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ที่สมบูรณ์แต่ไม่มีผู้ใช้งาน ระบบที่สมบูรณ์นี้
ก็เหมือนกับขยะราคาแพงที่ตั้งเกะกะอยู่ในโรงงาน


             ทำไมบุคลากรทางด้านนี้จึงน้อย ที่บุคลากรทางด้านนี้น้อยก็อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องจักรทำได้ยากเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีราคาแพง   สถานศึกษาไม่สามารถจัดหามาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องจักรเหล่านี้ไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้อาจแก้ไขได้ถ้าบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่มุ่งแต่จะเอากำไรจากทางสถาบันการศึกษามากนัก แต่มองถึงประโยชน์ข้างหน้าที่จะสามารถขายซอฟต์แวร์ให้กับโรงงาน/บริษัทได้เป็นจำนวนมาก โดยการให้สถานศึกษาใช้ซอฟต์แวร์สอนฟรีหรือในราคาถูก เพราtเมื่อซอฟต์แวร์ใดใช้สอนในสถานศึกษาแน่นอนนักศึกษาที่เรียนก็จะคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์นั้นและเมื่อจบออกไปทำงานเขาย่อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาคุ้นเคย ซึ่งสุดท้ายประโยชน์มากมายก็จะกลับไปสู่เจ้าของซอฟต์แวร์


           เมื่อโรงงาน/บริษัทมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ที่เหมาะสมกับงานที่ผลิตและมีบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความชำนาญในระบบ การที่จะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอีกต่อไป

 

 

 

ขอขอบคุณที่มาของทุกๆแหล่งข่าว
 

 

========================================================