Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 176,062
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 173,639
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 173,037
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 172,852
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 170,523
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 169,600
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 168,554
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,850
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 160,423
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 158,496
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 158,407
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 157,560
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 67,673
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 62,201
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 50,623
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 43,608
17 Industrial Provision co., ltd 39,271
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 38,419
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 36,350
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 34,673
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 33,515
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,906
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 31,274
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 31,019
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,639
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 26,565
27 P.D.S. Automation co.,ltd 23,000
28 AVERA CO., LTD. 22,624
29 เลิศบุศย์ 21,725
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 20,457
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 20,296
32 แมชชีนเทค 19,945
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,911
34 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 19,237
35 มากิโน (ประเทศไทย) 19,192
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,838
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,649
38 SAMWHA THAILAND 18,354
39 วอยก้า จำกัด 17,955
40 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 17,525
41 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 17,385
42 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 17,359
43 I-Mechanics Co.,Ltd. 17,298
44 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 17,269
45 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 17,175
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 17,135
47 Systems integrator 16,751
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,688
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 16,521
50 Advanced Technology Equipment 16,498
21/09/2552 13:41 น. , อ่าน 9,693 ครั้ง
Bookmark and Share
CAD/CAM/CAE Advisory Center
โดย : Admin

CAD/CAM/CAE Advisory Center

ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในการเลือกใช้และ/หรือแก้ปัญหาการใช้ CAD/CAM/CAE 

 

ที่มา: เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร สถาบันไทยเยอรมัน

 

 

          นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตสมัยอย่างเช่น  CAD/CAM/CAE   เนื่องจากปัจจุบันสถาบันไทยเยอรมันได้ทำการก่อตั้งศูนย์กลางสำหรับให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในการเลือกใช้และ/หรือแก้ปัญหาการใช้ CAD/CAM/CAE ขึ้นมา  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป  ส่วนหลักการเหตุผล และการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมแห่งนี้มีอะไรบ้างนั้น สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้. 

 

 

หลักการและเหตุผล

     CAD/CAM/CAE  เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ทันสมัย ที่สถาบันไทย – เยอรมันทำการถ่ายทอดให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันในยุค ICT           
     ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีการใช้ซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE น้อยมาก สาเหตุจากอุตสาหกรรมของประเทศเติบโตจากการรับเป็นผู้จ้างผลิตแทนที่การผู้ผลิตในลักษณะ OEM       แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ การใช้ซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างการประกอบอุตสาหกรรมของโลกจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะ Global Sourceing
 
 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง CAD/CAM/CAE Advisory Center

  • เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในการเลือกใช้และ/หรือแก้ปัญหาการใช้ CAD/CAM/CAE ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ศูนย์การอบรมแบบ “Teaching Factory” ในรูปแบบที่ให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอบรมเพื่อรับความรู้ ทักษะของซอฟท์แวร์ที่ต้องการลงทุน จนพร้อมจะใช้งานได้ก่อนการลงทุน ทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้ง
  • ศูนย์ Bench Mark เพื่อเลือกใช้ซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE อย่างเป็นกลางให้กับภาคอุตสาหกรรม
  • ศูนย์พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม CAD/CAM/CAE ที่หลากหลายของสถาบันฯ
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของซอฟท์แวร์ CAD/CAM/CAE ในประเทศไทย
  
 
 
 
สำหรับงานบริการที่ทาง CAD/CAM/CAE Advisory Center  มีไว้สำหรับบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่น
 
  •     การสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype )
  •     แม่พิมพ์ซิลิโคน (Silicone Mould)
  •     การให้บริการเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE
  •     กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering 3D Scanners )
  •     งานออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล (Machine Design and Drafting) ซึ่งบริการออกแบบ เขียนแบบ และผลิตเครื่องจักรทุกชนิด
    
           นอกจากนั้นยังมีงานบริการอื่นๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน CAD/CAM/CAE  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่
 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี สถาบันไทย-เยอรมัน 700/1 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 66 (0) 3845 6888 ต่อ 1404-7 โทรสาร : 66 (0) 3874 3705
อีเมล์ : cadcamcaecenter@gmai.com, ptpd.tgi@gmail.com
เว็บไซต์ : www.cadcamcaecenter.com
 
 
 
 
 

 

 

 

========================================================