Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 61,197
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,476
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 56,168
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,878
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,833
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,744
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,481
8 Industrial Provision co., ltd 33,750
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,377
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 31,061
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,337
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,292
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,657
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,957
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,694
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,788
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,248
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,437
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,997
20 AVERA CO., LTD. 19,408
21 เลิศบุศย์ 18,833
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,615
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,474
24 แมชชีนเทค 17,118
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,031
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,523
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,194
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,133
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,941
30 SAMWHA THAILAND 15,508
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,269
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,952
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,905
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,901
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,807
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,697
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,658
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,293
39 วอยก้า จำกัด 14,210
40 Systems integrator 14,195
41 Advanced Technology Equipment 13,951
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,930
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,766
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,675
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,668
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,571
47 มิตราคม (Mitracom) 13,551
48 K.P. Trading Group Company Limited 13,512
49 CHENGGANG Electrical Engineering 13,510
50 เลิศบุศย์ 12,377
13/12/2552 13:36 น. , อ่าน 7,771 ครั้ง
Bookmark and Share
Fluid Visual Classroom
โดย : Admin

   

 
    สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทบทวนความรู้ หรือเริ่มเรียนรู้เรื่องไฮดรอลิกส์และนิวแมติก ตั้งแต่พื้นฐานเรื่อยไป จนถึงระดับการประยุกต์ใช้งานแล้วละก็  ทางเราขอแนะนำให้คลิกไปที่เว็บนี้ครับ ซึ่งมีเนื้อหาที่หาสนใจแยกเป็นบทต่างๆดังนี้
 

        http://www.me.psu.ac.th/~smarn/fpower/Fcont.htm 

 

 บทที่ 1 บทนำ กำลังของไหล ประวัติความเป็นมา ข้อดีของกำลังของไหล การประยุกต์กำลังของไหล   ส่วนประกอบของระบบกำลังของไหล ประเภทของระบบกำลังของไหล กำลังของไหลในอุตสาหกรรม
 

บทที่ 2 คุณสมบัติของของไหลไฮดรอลิกนำเรื่อง ของไหล: ของเหลวและก๊าซ น้ำหนัก ความหนาแน่น และความถ่วงจำเพาะ ความดัน หัวความดัน และแรง ระบบสากล กฎปาสคาล บัลก์โมดูลัส ความหนืดและดัชนีความหนืด การป้องกันออกซิเดชันและกัดกร่อน ของไหลกันไฟ ของไหลกันฟอง ความสามารถหล่อลื่น เลขการสะเทิน ของไหลชนิดหลักทั่วไป ตัวอย่าง ในระบบสากล
 

บทที่ 3 พลังงานและกำลังนำเรื่อง ทบทวนวิชากลศาสตร์ การประยุกต์กฎปาสคาล การคงตัวของพลังงาน สมการความต่อเนื่อง กำลังม้าไฮดรอลิก สมการเบอร์นูลลี ทฤษฎีทอร์ริเซลลี กาลักน้ำ
 

บทที่ 4 การไหลในท่อนำเรื่อง การไหลเรียบและปั่นป่วน เลขเรย์โนลด์ส สมการดาร์ซี การสูญเสียจากแรงเสียดทานในการไหลเรียบ การสูญเสียจากแรงเสียดทานในการไหลปั่นป่วน การสูญเสียในลิ้นและข้อต่อ สัมประสิทธิ์การปล่อย การใช้ความยาวเทียบเท่า การวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิก การวัดอัตราการไหล การวัดความดัน
 

บทที่ 5 ระบบท่อจ่าย นำเรื่อง การคำนวณขนาดท่อนำ ค่าความดันทำงานของท่อ ท่อเหล็กกล้า หลอดเหล็กกล้า หลอดพลาสติก ท่ออ่อน หัวต่อถอดเร็ว
 

บทที่ 6 ชุดหน่วยกำลัง นำเรื่อง ระบบอ่างน้ำมัน ไส้กรองละเอียดและไส้กรองหยาบ อัตราส่วนเบตาของไส้กรอง การควบคุมอุณหภูมิ ปั๊ม ทฤษฎีการปั๊ม การจำแนกปั๊ม ปั๊มเฟือง ปั๊มใบพัด ปั๊มลูกสูบ สมรรถนะของปั๊ม การเลือกปั๊ม เครื่องเพิ่มความดัน ถังสะสมความดัน
 

บทที่ 7 ตัวทำงานนำเรื่อง กระบอกไฮดรอลิก ตัวทำงานหมุนจำกัด มอเตอร์เฟือง มอเตอร์ใบพัด มอเตอร์ลูกสูบ มอเตอร์ความเร็วต่ำ สมรรถนะของมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์ มอเตอร์สเต็ปปิงไฟฟ้าไฮดรอลิก
 

บทที่ 8 ลิ้นและอุปกรณ์ควบคุม นำเรื่อง ลิ้นควบคุมทิศทาง ลิ้นควบคุมความดัน ลิ้นควบคุมการไหล ลิ้นเซอร์โว ลิ้นตลับ ฟิวส์ไฮดรอลิก สวิตช์ความดัน สวิตช์อุณหภูมิ ช็อกอับ
 

บทที่ 9 วงจรไฮดรอลิกนำเรื่อง วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานทางเดียว วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานสองทาง วงจรนำกลับมาใช้ วงจรปลดภาระปั๊ม ระบบไฮดรอลิกปั๊มคู่ ระบบกระบอกสูบยืดหดอัตโนมัติ การล็อกกระบอกไฮดรอลิกโดยใช้ลิ้นทางเดียวนำร่อง วงจรกระบอกไฮดรอลิกทำงานพร้อมกัน วงจรป้องกันภัย การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบเบรคมอเตอร์ไฮดรอลิก ระบบส่งกำลังไฮโดรสถิตย์ วงจรอากาศ-น้ำมัน วงจรเพิ่มความดันอากาศ-น้ำมัน วงจรถังสะสม ระบบเซอร์โวกล-ไฮดรอลิก
 

บทที่ 10 อุปกรณ์นิวแมติก นำเรื่อง คุณสมบัติของอากาศ กฎก๊าซสมบูรณ์ เครื่องอัดอากาศ การเลือกขนาดเครื่องอัดอากาศ การควบคุมเครื่องอัดอากาศ ถัง ลิ้นนิวแมติก การเลือกขนาดลิ้น อุปกรณ์ปรับสภาพอากาศ ระบบการจ่ายอากาศอัด ตัวทำงานนิวแมติก นิวแมติกจิ๋ว
 

บทที่ 11 วงจรนิวแมติกนำเรื่อง สัญลักษณ์พื้นฐาน การออกแบบวงจร วงจรทำงานทางเดียว วงจรทำงานสองทาง วงจรลำดับงาน วงจรบังคับร่วม การควบคุมเชิงตรรกะ แนวคิดการควบคุมเชิงตรรกะ การออกแบบวงจรอากาศเชิงตรรกะพื้นฐาน
 

บทที่ 12 การออกแบบวงจรกำลังของไหลการวางผังวงจร (Circuit Layout)  การบ่งรายละเอียดในวงจร (Circuit Labelling)  ขั้นตอนการออกแบบวงจร
 

เอกสารอ้างอิง
 

 

 

 



นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

20 January 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
keb
tigersmile