Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 61,197
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,476
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 56,168
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,878
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,833
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,744
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,481
8 Industrial Provision co., ltd 33,750
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,377
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 31,061
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,337
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,292
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,657
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,957
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,694
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,788
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,248
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,437
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,997
20 AVERA CO., LTD. 19,408
21 เลิศบุศย์ 18,833
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,615
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,474
24 แมชชีนเทค 17,118
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,031
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,523
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,194
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,135
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,941
30 SAMWHA THAILAND 15,508
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,269
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,952
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,905
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,901
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,807
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,697
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,658
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,293
39 วอยก้า จำกัด 14,210
40 Systems integrator 14,195
41 Advanced Technology Equipment 13,951
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,930
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,766
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,675
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,668
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,571
47 มิตราคม (Mitracom) 13,551
48 K.P. Trading Group Company Limited 13,512
49 CHENGGANG Electrical Engineering 13,510
50 เลิศบุศย์ 12,377
06/10/2552 10:54 น. , อ่าน 14,149 ครั้ง
Bookmark and Share
กฎเบื้องต้นของระบบนิวแมติก
โดย : Admin

 

 โดย:  สิริวัฒน์     ไวยนิตย์

 

          ในระบบนิวแมติก ที่จะกล่าวถึงนี้จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง แรง อุณหภูมิ ความดัน และปริมาตร ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้วิชานิวแมติก 
 

      ความดัน  ความดันบรรยากาศในแต่ละแห่งของพื้นผิวโลก มีค่าแตกต่างกันตามสภาพของระดับความสูง และสภาพภูมิอากาศ แต่ปกติทั่วไปถือว่า ความดันที่ระดับน้ำทะเลเป็นความดันบรรยากาศ การหาค่าความดันบรรยากาศเราสามารถหาได้จากเครื่องมือหลายชนิด เช่น การวัดความดัน บาโรมิเตอร์ หรือมานอมิเตอร์      

 

 

 

 

      เนื่องจากความสูงของระดับพื้นโลกในแต่ละแห่งมีค่าไม่เท่ากัน หากวัดความดันจาก 0 at ไปจนถึงระดับความดันอากาศ เรียกว่าความดันสุญญากาศ (Vacuum) และถ้าเหนือความดันบรรยากาศขึ้นไป เรียกว่า ความดันเกจ (gauge pressure)  ดังรูปเราสามารถหาค่าความดันสมบูรณ์ได้จากสมการต่อไปนี้
 

 

 

กรณีที่ความดันที่อ่านจากเกจวัดความดันเป็นค่าบวก
ความดันสมบูรณ์  
=   ความดันบรรยากาศ + ความดันเกจ


กรณีที่ความดันที่อ่านจากเกจวัดความดันเป็นค่าลบ
ความดันสัมบูรณ์  
=   ความดันบรรยากาศ - ความดันเกจ

 

 

               อุณหภูมิ  เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความร้อนของสารตัวกลางที่สภาวะต่าง ๆ หน่วยของอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปคือ ในระบบ SI อุณหภูมิสัมบูรณ์มีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (Kelvin ; K)

                          0 ํ c     =   273 K (Kelvin)
                          1 ํ c     =   274 K (at 1 ํ c = 1K)

     แรง  จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตันจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

                         F     =   m  . a
                                =   Kg .          =  N (Newton)

       ในการคำนวณทางเทคนิคใช้ค่าประมาณ    1 Kp = 10 N
 

ความชื้น  คือ จำนวนปริมาณของน้ำที่มีปะปนในอากาศ จะสามารถรวมตัว และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และสภาวะของอากาศในขณะนั้น ๆ ค่าความชื้นจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิต่ำลง และค่าความชื้นจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้


                           ค่าความสัมพันธ์ = ค่าความชื้นที่วัดได้ / ค่าความชื้นสัมบูรณ์
 


  โดยที่ค่าความชื้นที่วัดได้คือการกลายเป็นไอของน้ำในปริมาตร  และอุณภูมิขณะนั้นมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  ค่าความชื้นสัมบูรณ์ คือจำนวนสูงสุดของการกลายเป็นไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัว  มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


 

 

 

 

 
      ตัวอย่าง 1        จงหาปริมาตรไอน้ำที่ 32 ํC ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 100 %
                   วิธีทำ
 จากตาราง จะพบว่าที่อุณหภูมิ 32 ํC ปริมาตรไอน้ำที่เกิดขึ้นจะมีค่า 33.8 g/m3
    ตัวอย่าง 2    ถ้าคอมเพลสเซอร์ดูดอากาศเข้ามา 7 ลูกบาศก์เมตร อัดเข้าถังเก็บปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ความดัน 6 บาร์ อุณหภูมิ 30 ํC  ความชื้นสัมพัทธ์ 100 % เมื่อลมอัดเย็นตัวลงเหลือ 20 ํC 

     วิธีทำ   เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ = 100% (จำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศจริง =  จำนวนไอน้ำที่อากาศสามารถรับไว้ได้จนถึงจุดอิ่มตัว
จะมี ปริมาณไอน้ำเหลือในลมอัดเท่าไร และกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเท่าไร

\ ความชื้นสัมบูรณ์   =   ปริมาณความอิ่มตัวของไอน้ำ
อากาศ 1 m3 ที่อุณหภูมิ 30 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่จนอิ่มตัว  =      30   กรัม
อากาศ 7 m
3 ที่อุณหภูมิ 30 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่จนอิ่มตัว   =     30 x 7 = 210               กรัม
 ลมอัดที่ความดัน 6 บาร์ เย็นตัวลดเหลือ 20 ํC
ลมอัด 1 m2  ที่อุณหภูมิ 20 ํC จะมีไอน้ำปะปนอยู่    =  17   กรัม
นั่นคือ จะมีปริมาณไอน้ำในลมอัด                         =   17   กรัม
และไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในถังลม   =    210 – 17  = 193  
กรัม
                     

 

 

ขอขอบคุณทุกๆที่มาของแหล่งข้อมูล
 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

20 January 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
rain
tigersmile