Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 173,742
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 172,627
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,029
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 171,584
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 169,506
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 168,542
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 167,542
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 166,730
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 158,937
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 157,510
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 157,369
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 156,549
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 66,445
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 61,070
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 48,652
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 42,654
17 Industrial Provision co., ltd 38,317
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 37,413
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 35,364
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 33,359
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 32,566
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,907
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 30,306
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,961
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,797
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,719
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,233
28 AVERA CO., LTD. 21,853
29 เลิศบุศย์ 21,049
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,592
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,510
32 แมชชีนเทค 19,226
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,059
34 มากิโน (ประเทศไทย) 18,510
35 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,483
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,087
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,921
38 SAMWHA THAILAND 17,615
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,776
40 วอยก้า จำกัด 16,701
41 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,634
42 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,631
43 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,509
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,434
45 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,410
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 16,122
47 Systems integrator 15,989
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,889
49 Advanced Technology Equipment 15,708
50 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,681
27/10/2565 06:58 น. , อ่าน 1,270 ครั้ง
Bookmark and Share
what is PWM ?
โดย : Admin

สุชิน  เสือช้อย


PWM หรือ Pulse Width Modulation  คืออะไร ?


PWM หรือ Pulse Width  Modulation   คือการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงวิธีหนึ่ง หรือเรียกว่า DC to DC converter  (ดีซี ทู ดีซี คอนเวอเตอร์)  ซึ่งเป็นการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าคงที่ (อินพุท) ให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับได้   โดยที่ระดับแรงดันทางทางด้านเอาท์พุทจะมีค่าตั้งแต่มากกว่าศูนย์โวลท์จนกระทั้งถึงระดับของแรงดันอินพุท


การทำงาน

วิธีการแปลงไฟฟ้าระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทางด้านเอาท์พุทนี้ จะทำงานโดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์กำลัง (power electronics)  เช่น มอสเฟต (Mosfet)  ทรานซิสเตอร์ (Transitor) หรือ ไอจีบีที (IGBT)  ทำหน้าที่เป็นตัวอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณหรือทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สวิทซิ่ง ( Switching)    โดยใช้วิธีการควบคุมให้อุปกรณ์เหล่านั้นให้ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ทำงานเป็นช่วงๆ หรือ on-off  เป็นช่วงๆ เป็นคาบเวลา ด้วยความถี่คงที่ 
 

 
ส่วนแรงดันเฉลี่ยทางด้านเอาท์พุทจะมีค่ามากหรือน้อย  ก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่อุปกรณ์สวิทซิ่งหรือขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีการ ออน(ON) ของอุปกรณ์ตัดต่อวงจร   เช่น ถ้ามีการออน (on) หรือต่อวงจรนาน  ความกว้างของสัญญาณเอาท์พุทซึ่งมีลักษณะเป็นรูปพัลส์ก็จะกว้างขึ้นและก็จะส่งผลทำให้ค่าเฉลี่ยทางด้านเอาท์พุทมีค่าสูงขึ้นตาม    แต่ในทางกลับกันถ้ามีการออนหรือต่อวงจรในช่วงสั้นๆ ความกว้างของพัลส์ทางด้านเอาท์พุทก็จะแคบและก็จะส่งผลทำให้ค่าเฉลี่ยทางด้านเอาท์พุทมีค่าน้อยลง

และด้วยเหตุผลดังที่กล่าว  ก็เลยทำเทคนิคการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีชื่อเรียกว่า PWM  หรือ Pulse Width Modulation  ซึ่งก็หมายถึง การมอดูเลชั่นด้วยวิธีการกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลส์ทางด้านเอาท์พุตนั้นเอง ( pulse width = ความกว้างของสัญญาณพัลส์)

*** การทำงานแบบนี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่า pulse-duration modulation (PDM)

ส่วนช่วงเวลาที่อุปกรณ์สวิทซิ่งต่อวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ ช่วงออน (on) นั้นจะถูกเรียกว่า ดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycly)  และจะคิดคำนวนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้
 

ดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycly %)   =  ช่วงเวลาช่วงที่อุปกรณ์ต่อวงจร (Ton) / คาบเวลา ( Time Period ( Ton + Toff) )

Ton =  ช่วงเวลาช่วงที่อุปกรณ์ต่อวงจร
Toff =  ช่วงเวลาที่ อุปกรณ์เปิดวงจร หรือ ตัดวงจร
*** การทำงานจะคล้ายกับการปิด-เปิดสวิตซ์เป็นช่วงๆ ด้วยช่วงเวลาที่คงที่   ....  ส่วนความถี่จะเริ่มต้น โดยทั่วไปจะออกแบบมาให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือโหลดที่จะนำไปใช้งาน  และส่วนใหญ่จะมีค่าคงที่ โดยทั่วไปจะไม่สามารถปรับได้
ส่วนแรงดันเฉลี่ยทางด้านเอาท์พุท ก็สามารถคำนวนได้ดังนี้

แรงดันขาออกหรือแรงดันทางด้านเอาท์พุท  (Vo) =  %ดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycly) x ขนาดของแรงดันอินพุท


 

 

 
ตัวอย่างของอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิกส์ที่นิยมนำมาใช้งานในวงจร PWM
ตัวอย่างวงจร PWM

 
คลิปเรื่อง PWM

 ตัวอย่างอุปกรณ์สำเร็จรูป PWM   ซึ่งนยิมใช้มากในงาน ควบคุมความเร็วดีซีมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร  ซึ่งเป็นควบคุมระดับแรงดันที่จ่ายให้กับอาร์เมเจอร์  ( แรงดันที่จ่ายเข้าไปที่อาร์เมเจอร์มาก มอเตอร์ก็จะวิ่งเร็ว ถ้าจ่ายน้อยมอเตอร์ก็จะวิ่งช้าลง    ความเร็วแปรผันตามระดับแรงดัน)

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

10 June 2023
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS