Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 174,262
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 172,917
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,298
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 171,891
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 169,821
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 168,887
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 167,887
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,071
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 159,402
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 157,780
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 157,678
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 156,856
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 66,785
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 61,376
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 49,280
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 42,938
17 Industrial Provision co., ltd 38,597
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 37,712
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 35,657
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 33,645
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 32,837
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,203
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 30,547
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 30,213
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,058
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,950
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,404
28 AVERA CO., LTD. 22,059
29 เลิศบุศย์ 21,235
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,800
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,699
32 แมชชีนเทค 19,401
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,222
34 มากิโน (ประเทศไทย) 18,659
35 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,648
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,249
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,078
38 SAMWHA THAILAND 17,780
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,942
40 วอยก้า จำกัด 16,872
41 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,808
42 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,799
43 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,657
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,593
45 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,560
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 16,357
47 Systems integrator 16,139
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,046
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,868
50 Advanced Technology Equipment 15,862
13/03/2565 14:20 น. , อ่าน 1,715 ครั้ง
Bookmark and Share
ประเภทของโรงไฟฟ้า (Type of Power Plant)
โดย : Admin

ประเภทของโรงไฟฟ้า ?

 

โรงไฟฟ้าในโลกเรานี้ มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามความต้องการ หรือความจำเป็นของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจจะดูจากทรัพยากรพลังงาน หรือสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ แต่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น เราอาจแยกโรงไฟฟ้าตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ดังนี้


โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)

เป็นโรง ไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตา หรือถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปต้มน้ำให้เป็นไอน้ำที่มีแรงดันและมี อุณหภูมิสูง เพื่อไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งจะมีเพลาต่อเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากนั้นไอน้ำจะผ่านไปกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น และถูกส่งกลับมารับความร้อนในหม้อน้ำ(Boiler) อีกครั้ง


โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง


วิดีโอ อธิบายการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle Power Plant)

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีการทำงาน 2 ระบบร่วมกัน คือ ระบบของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ทำงานร่วมกับระบบของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โดยนำเชื้อเพลิงมาจุดระเบิดเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนไปขับเคลื่อนกังหัน ก๊าซในการผลิตไฟฟ้า จากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิดในเครื่องกังหันก๊าซ จะไปผ่านหม้อน้ำ เพี่อต้มน้ำให้กลายเป็นไอมาขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง


 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะนะ จ.สงขลา

 

 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส (Gas Turbine Power Plant)

ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยทำการอัดอากาศให้มีความดันสูง 8-10 เท่า และส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการขยายตัว เกิดแรงดัน และอุณหภูมิสูง ส่งอากาศเข้าไปในหมุนเครื่องกันหันแก๊ส เพลาของเครื่องกังหันแก๊สจะต่อกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและได้กระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Nuclear Power Plant)

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทหนึ่ง อาศัยพลังความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการแตกตัวของธาตุยูเรเนียม แล้วนำไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำที่ใช้ในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (ฺBiomass Power Plant)

เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุจากเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กากจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กากและกะลามะพร้าว ส่าเหล้า เป็นต้น นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และพลังไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นเศษวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ โดยชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่เลือกใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากแกลบมีความชื้นต่ำ จึงให้ค่าความร้อนสูง และมีหลักการทำงานคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน


โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Incinery Power Plant)

ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยขยะส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ฯลฯ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะมีวิธีการทำงานเหมือนกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ โดยจะนำขยะมาเผาบนตะแกรง แล้วนำความร้อนที่เกิดขึ้นมาใช้ต้มน้ำในหม้อน้ำจนกลายเป็นไอน้ำเดือด ซึ่งจะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

คลิปอธิบายการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังทดแทนแต่ละชนิด  รวมถึงข้อดีและข้อด้อย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant)
ใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนเพลาของกังหันน้ำ ซึ่งจะขุดให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มน้ำ หรือทำให้ก๊าซร้อน แล้วใช้ไอน้ำร้อน หรือก๊าซร้อน ไปทำให้เทอร์ไบน์หรือกังหันใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนอีกต่อหนึ่ง หรืออาจใช้เซลล์สุริยะ หรือโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) ในปริมาณมาก เป็นตัวนำความร้อน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง มีความสลับซับซ้อน และราคาลงทุนขั้นแรกสูงมาก

โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Power Plant)

เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่ โดยใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์นำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการผลิตกระแส ไฟฟ้า และในการสูบน้ำ จึงต้องติดตั้งกังหันลมไว้ในสถานที่ที่ลมพัดแรงตลอดเวลาจึงจะทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เมื่อกังหันลมหมุนแกนของกังหันลมที่ต่อมายังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้า ออกมาใช้งานได้ที่มา : http://phattarapon-04.blogspot.com/2014/11/blog-post_29.html และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ