Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,437
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 64,201
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 59,159
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,704
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,601
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,836
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,639
8 Industrial Provision co., ltd 36,568
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,463
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,335
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,444
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,627
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,134
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,576
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,108
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,083
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,054
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,235
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,679
20 AVERA CO., LTD. 21,225
21 เลิศบุศย์ 20,501
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,016
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 18,973
24 แมชชีนเทค 18,680
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,527
26 มากิโน (ประเทศไทย) 18,008
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 17,892
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,585
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,419
30 SAMWHA THAILAND 16,979
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,636
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,287
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,148
34 วอยก้า จำกัด 16,147
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,141
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 15,988
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 15,959
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 15,930
39 Systems integrator 15,532
40 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,504
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,380
42 Advanced Technology Equipment 15,175
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,054
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 15,015
45 CHENGGANG Electrical Engineering 14,996
46 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,910
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,909
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,842
49 มิตราคม (Mitracom) 14,801
50 เลิศบุศย์ 13,818
07/03/2565 08:31 น. , อ่าน 439 ครั้ง
Bookmark and Share
Energy Storage System
โดย : Admin

 “ระบบกักเก็บพลังงาน” กุญแจปลดล็อคสู่ความมั่นคงของพลังงานแห่งอนาคตชมคลิป VDO ที่เกี่ยวข้อง :ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “พลังงานหมุนเวียน” (Renewable Energy) เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ทั่วโลกล้วนหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถพึ่งพาได้อย่างมั่นคง แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า ณ.ปัจจุบัน ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน อย่างเช่น แสงอาทิตย์ ลม ยังมีความผันผวนและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่สามารถควบคุมได้    ดังนั้น“ระบบกักเก็บพลังงาน” (Energy Storage System) จึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ให้สามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดความผันผวนของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนให้มีความเสถียรมากขึ้น และยังเปรียบเสมือน Power Bank พลังงานสำรอง เข้าเสริมระบบเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) เพื่อให้สามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวม รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานมาบูรณาการให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของโลกในอนาคต
 กฟผ. จึงมุ่งพัฒนา และสรรหานวัตกรรมกักเก็บพลังงานที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย ดังนี้

1. ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เป็นการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ให้มีความผันผวนของกระแสไฟฟ้าน้อยลงและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มั่นคงยิ่งขึ้นอีกทั้ง รองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคต โดยมีโครงการนำร่อง 2 แห่ง และกำหนดเริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2563 คือ

         - สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กำลังผลิตติดตั้ง 16 เมกะวัตต์ชั่วโมง

         - สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กำลังผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ชั่วโมง

 


 

2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped-Storage) เป็นระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าต่ำที่สุด และสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าได้ เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนมาผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น โดยจะนำกระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตของประเทศในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย คือ ช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้ามาใช้สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่เดิม ขึ้นไปเก็บพักไว้ในอ่างพักน้ำตอนบนที่สร้างขึ้นใหม่ แล้วปล่อยน้ำลงมาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแต่ละวัน ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวนทั้งหมด 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 1,031 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

         - โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4 และ 5 จ.กาญจนบุรี กำลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์

         - โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 8 จ.ตาก กำลังผลิต 171 เมกะวัตต์

         - โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1 - 4 จ.นครราชสีมา กำลังผลิตรวม 1,000 เมกะวัตต์

 


 

3. ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม (Wind Hydrogen Hybrid System) นับเป็นเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่ กฟผ. นำนวัตกรรมชิ้นนี้มาใช้เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย เป็นการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน เมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการของระบบ ไฟฟ้าจะถูกนำไปจ่ายให้กับเครื่อง Electrolyser หรือเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่แยกน้ำ (H2O) ที่อยู่ที่เครื่อง Electrolyser ออกเป็นก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) โดยที่ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนำไปกักเก็บในถังบรรจุก๊าซไฮโดรเจน ก่อนนำก๊าซไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าโดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (Hydrogen Fuel Cell) เพื่อจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง โดยส่วนมากแล้ว กังหันลมมักจะผลิตไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการไฟฟ้าต่ำ จึงนำพลังงานที่ผลิตได้นี้มาเก็บไว้ โดยมีโครงการนำร่องที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ. นครราชสีมา เพื่อจ่ายไฟให้กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

 


 

การพัฒนา “ระบบกักเก็บพลังงาน” ให้มีประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุนและลดข้อจำกัดของการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอย่างแพร่หลาย รวมถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีความมั่นคง สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาไฟตก ดับ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ กฟผ. ที่มุ่งพัฒนาระบบการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า ให้ก้าวสู่ระบบไฟฟ้า

 

 

Ref:
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3275:2020106-01&catid=49&Itemid=251
https://www.gpscgroup.com/en/news/985/energy-storage-system-1นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

10 August 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS