Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,156
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 63,372
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 58,910
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,399
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,284
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,630
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,445
8 Industrial Provision co., ltd 36,382
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,238
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,119
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,233
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,342
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 29,928
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,352
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 28,921
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 25,911
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 24,901
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,088
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,541
20 AVERA CO., LTD. 21,017
21 เลิศบุศย์ 20,360
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 18,830
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 18,829
24 แมชชีนเทค 18,532
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,369
26 มากิโน (ประเทศไทย) 17,813
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 17,700
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,459
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,284
30 SAMWHA THAILAND 16,796
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,475
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,143
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,014
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,003
35 วอยก้า จำกัด 15,975
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 15,861
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 15,830
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 15,797
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,390
40 Systems integrator 15,386
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,241
42 Advanced Technology Equipment 15,034
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 14,865
44 CHENGGANG Electrical Engineering 14,863
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 14,827
46 Pan Drives Co.,Ltd 14,786
47 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,764
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,721
49 มิตราคม (Mitracom) 14,683
50 เลิศบุศย์ 13,706
16/04/2564 12:26 น. , อ่าน 1,438 ครั้ง
Bookmark and Share
Cooling Tower
โดย : Admin

หอผึ่งน้้า  Cooling Tower  คืออะไร ?


 

องค์ประกอบของระบบ

หอผึ่งน้้า  Cooling Tower  เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้้า ท้าหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้้าที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ หอผึ่งน้้าหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จะท้าให้อุณหภูมิควบแน่นของสารท้าความเย็นต่้าลง มีผลต่อการประหยัดพลังงานในระบบท้าความเย็น และความสามารถในการท้าความเย็นสูงขึ้น นับได้ว่า หอผึ่งน้้าหล่อเย็นเป็น อุปกรณ์ที่ส้าคัญในการท้างานของระบบท้าความเย็นโดยสามารถแยกได้เป็นประเภท2 ประเภทได้ดังนี้

1.น้้าและอากาศไหลสวนกัน (Counter Flow) หอผึ่งน้้าชนิดนี้จะปล่อยน้้าที่อุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าทางด้านล่าง ท้าให้น้้าและอากาศไหลสวนทางกัน ดังรูป

ซ้ายมือ :ตัวอย่างหอผึ่งน้้าColling Tower แบบน้้าและอากาศไหลสวนทาง(Counter Flow)
ขวามือ :  ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้้าและอากาศไหลสวนทาง (Counter Flow)

 

2. น้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)  หอผึ่งน้้าชนิดนี้จะปล่อยน้้าอุณหภูมิสูงไหลลงมาจากด้านบน และดูดอากาศเข้าจากด้านข้างท้าให้น้้าและอากาศไหลตั้งฉากัน ดังรูป

 

ซ้ายมือ :ตัวอย่างหอผึ่งน้้า แบบน้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)
ขวามือ :  ลักษณะการถ่ายเทความร้อน แบบน้้าและอากาศไหลแบบตั้งฉากกัน (Cross Flow)


องค์ประกอบของหอผึ่งน้้า ประกอบด้วย


1.ตัวถัง (Casing) ทำหน้าที่ เป็นโครงสร้างของ หอผึ่งน้้า
2.แผงรังผึ้ง (Filling) ทำหน้าที่ กระจายน้้าร้อนให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการถ่ายเทความร้อน
3.ถาดน้้าร้อนบน (Hot Water Basin) ทำหน้าที่ รับน้้าร้อนจากระบบเพื่อกระจายลงบนแผงรังผึ้ง
4.พัดลม (Fan) ทำหน้าที่ ดูดอากาศรอบๆ หอผึ่งน้้าเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง อากาศกับน้้าร้อน
5.ถาดน้้าเย็นล่าง (Cold Water Basin) ทำหน้าที่ รับน้้าที่ผ่านการระบายความร้อน จากแผงรังผึ้ง
6.ช่องอากาศเข้า (Air in let) ทำหน้าที่ เป็นช่องทางเข้าของอากาศเข้าสู่ แผงรังผึ้งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้้า
7.ช่องอากาศออก (Air out let) ทำหน้าที่ เป็นช่องทางระบายอากาศ ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วนิยามประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

1.อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet  bulb  Temperature) คืออุณหภูมิที่อากาศมีปริมาณไอน้้าอิ่มตัว ที่ความชื้น 100 % RH
2.อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb Temperature)  หมายถึง ค่าอุณหภูมิที่สภาวะปกติ

3. ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน )  ()หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลต่างของน้้าเข้าและออกจากหอผึ่งน้้า กับผลต่างระหว่างอุณหภูมิน้้าเข้าหอผึ่งน้้าและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

27 May 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS