Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 61,758
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 60,233
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 56,684
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 53,598
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 42,457
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 38,248
7 สถาบันไทยเยอรมัน 37,011
8 Industrial Provision co., ltd 34,206
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,883
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 31,626
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,863
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,774
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,966
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 27,265
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,996
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 24,044
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,504
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,692
19 P.D.S. Automation co.,ltd 20,203
20 AVERA CO., LTD. 19,648
21 เลิศบุศย์ 19,088
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,820
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,686
24 แมชชีนเทค 17,355
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,256
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,763
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,441
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,338
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 16,240
30 SAMWHA THAILAND 15,722
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,471
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 15,178
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 15,130
34 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 15,088
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 15,015
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,896
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,873
38 วอยก้า จำกัด 14,536
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,501
40 Systems integrator 14,401
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 14,165
42 Advanced Technology Equipment 14,132
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,959
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,889
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,867
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,776
47 CHENGGANG Electrical Engineering 13,737
48 มิตราคม (Mitracom) 13,728
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,720
50 เลิศบุศย์ 12,588
16/03/2564 07:04 น. , อ่าน 280 ครั้ง
Bookmark and Share
electric motor power loss
โดย : Admin

ค่าความสูญเสียของมอเตอร์ไฟฟ้า electric motor power loss
ดยทั่วไปแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ก่อให้เกิดความสูญเสียได้ ซึ่งสามารถแยกออกได้ดังนี้

......1.ความสูญเสียทองแดง (Copper loss) เป็นค่าความสูญเสียกำลังในชุดขดลวดสเตเตอร์และชุดขดลวดโรเตอร์

......2.ความสูญเสียในแกน (Core loss) หรือความสูญเสียในแกนเหล็กสำหรับมอเตอร์อินดักชั่น เป็นกำลังสูญเสียที่ประกอบด้วยสูญเสียจากกระแสไหลวน (Eddy-current loss) และสูญเสียฮีสเตอริซีส (Hysteresis loss)

......3.ความสูญเสียจากความเสียดทานและลม (Friction and windage loss) จะมาจากความฝืดของลูกปืน ส่วนความสูญเสียจากลมนี้จะรวมถึงกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้ในการระบายอากาศภายในเครื่องจักรกล (Mechanical loss) ความสูญเสียนี้จะคงที่เมื่อมีความเร็วคงที่ เมื่อนำความสูญเสียจากความเสียดทานและลมในข้อนี้ไปรวมกับความสูญเสียในแกนเหล็กในข้อ 2 จะเรียกได้ว่า “ความสูญเสียจากการหมุน” (Rotational loss)

......4.ความสูญเสียปลีกย่อยเนื่องจากโหลด (Stray-load loss) เป็นความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นในกำลังสูญเสียฮีสเตอริซีส และกำลังสูญเสียที่เพิ่มขึ้นจากกระแสไหลวน โดยปกติแล้วจะประมาณความสูญเสียในข้อนี้มีค่าประมาณ 1% ของกำลังไฟฟ้าด้านออกของเครื่องจักรกล

 

สามารถนำมาเขียนแสดงเป็นภาพการไหลของกำลังจากด้านเข้า (input power กำลังทางไฟฟ้า ,Pe ) และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจนได้เป็นกำลังด้านออก (out power กำลังทางกล ,Pm ) นั้นแสดงได้ดังภาพ
 


 

ซึ่งสามารถสรุปค่าความสูญเสียเป็นร้อยละที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ และองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแล้ว พอจะสรุปได้เป็นแนวทางดังตาราง
 

 

 

รายการความสูญเสีย

ขนาดประมาณ

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสูญเสีย

1.สูญเสียที่สเตเตอร์

35-40%

ขนาดตัวนำของสเตเตอร์

2.สุญเสียที่โรเตอร์

15-25%

ขนาดตัวนำของโรเตอร์

3.สูญเสียในแกน

15-20%

ชนิดและปริมาณวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็ก

4.สูญเสียจากเสียดทานและลม

5-10%

พัดลมและแบริ่ง

5.สูญเสียปลีกย่อยจากโหลด

5-10%

การออกแบบจากโรงงาน


การวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อที่จะลดความสูญเสียภายในมอเตอร์ลงนั้น ถือได้ว่าเป็นการประหยัดพลังงานได้ทางหนึ่งโดยการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการผลิตมอเตอร์ที่ดีกว่าเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นข้างต้น ส่งผลให้มอเตอร์มีค่าประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า

 

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

16 April 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS