Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 61,248
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 59,555
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 56,199
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,966
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,865
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,773
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,510
8 Industrial Provision co., ltd 33,777
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 33,410
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 31,093
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 29,366
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 28,316
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,686
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,988
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,718
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,815
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 23,273
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,465
19 P.D.S. Automation co.,ltd 20,020
20 AVERA CO., LTD. 19,429
21 เลิศบุศย์ 18,857
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,635
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,496
24 แมชชีนเทค 17,137
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,060
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,541
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 16,216
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,155
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,966
30 SAMWHA THAILAND 15,526
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,288
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,971
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,928
34 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,925
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,824
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,712
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,676
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,310
39 วอยก้า จำกัด 14,265
40 Systems integrator 14,212
41 Advanced Technology Equipment 13,967
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,958
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,783
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,692
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,689
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,586
47 มิตราคม (Mitracom) 13,569
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,533
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,532
50 เลิศบุศย์ 12,395
06/11/2563 08:43 น. , อ่าน 285 ครั้ง
Bookmark and Share
Operational Amplifier
โดย : Admin

Op Amp (Operational Amplifier)

ชมคลิป สรุปการทำงานของออปแอมป์


 ออปแอมป์ (Operational Amplifiers,Op-Amp) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรขยายแรงดัน โดยออปแอมป์มีโครงสร้างภายในเป็นวงจรที่ซับซ้อน ประกอบไปด้วย ตัวต้านทาน, ทรานซิสเตอร์, ตัวเก็บประจุ และไดโอด จำนวนมาก โดยมีสัญลักษณ์ และวงจรสมมูล

 

 

    ออปแอมป์จะมีขั้วอินพุต/ป้อนเข้า (Input) 2 ขั้ว นั่นคือ ขั้วอินพุตบวกเรียกว่า Non-inverting terminal และขั้วอินพุตลบเรียกว่า Inverting terminal และขั้วเอาต์พุต/ป้อนออก(Output) 1 ขั้ว


จากวงจรสมมูลของออปแอมป์) ส่วนทางด้านอินพุตของออปแอมป์จะประกอบด้วยตัวต้านทาน Rin ซึ่งเป็นความต้านทานทางด้านอินพุตของออปแอมป์ โดยจะมีแรงดันตกคร่อมระหว่างขั้วอินพุตบวกและขั้วอินพุตลบ เท่ากับ Vd

ส่วนทางด้านเอาต์พุตจะประกอบด้วยตัวต้านทาน Ro เป็นความต้านทานที่มองเข้าไปทางขั้วเอาต์พุตของออปแอมป์ และแหล่งจ่ายแรงดันที่ควบคุมด้วยแรงดันที่มีค่าเท่ากับ Avd  ซึ่งค่า A นี้เรียกว่าอัตราขยายวงเปิด (Open loop gain) ของออปแอมป์


ออปแอมป์แบบอุดมคติ (Ideal Op-Amp)

เพื่อความง่ายในการวิเคราะห์วงจรเราจะกำหนดให้ออปแอมป์เป็นอุดมคติซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้


ออปแอมป์แบบอุดมคติเนื่องจากออปแอมป์ในอุดมคติมีความต้านทานทางด้านอินพุตมีค่าเป็นอนันต์ ดังนั้นกระแสที่ไหลเข้าทางขั้วอินพุตทั้งสองจึงมีค่าเท่ากับศูนย์

i1 = 0, i2 = 0,การต่อออปแอมป์เพื่อใช้งานเป็นวงจรขยายเพื่อให้มีเสถียรภาพนั้น เราจะต่อออปแอมป์ให้มีการป้อนกลับแบบลบ (Negative feedback) ซึ่งจะขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดเรื่องเสถียรภาพและการป้อนกลับแบบลบในที่นี้ แต่สำหรับออปแอมป์แล้วการป้อนกลับแบบลบคือ มีการต่อขั้วเอาต์พุตกลับมายังขั้วอินพุตลบของออปแอมป์ ซึ่งอาจจะผ่านวงจรหรืออุปกรณ์หนึ่งก่อนก็ได้ เมื่อออปแอมป์มีการป้อนกลับแบบลบแล้วจะได้ว่า แรงดันระหว่างขั้วอินพุตของออปแอมป์มีค่าประมาณศูนย์คือ
    Vd = V1 - V2 ≈ 0 (ประมาณหรือเท่ากับ 0)   หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงดันที่ขั้วบวกกับแรงดันที่ขั้วลบของออปแอมป์มีค่าเท่ากัน V1 = V2

 

 

วงจรขยายแบบกลับขั้ว (Inverting Amplifiers)

วงจรขยายแบบกลับขั้วนี้มีอัตราส่วนของแรงดันเอาต์พุตต่อแรงดันอินพุต (หรือเรียกว่าอัตราขยาย) มีค่าที่ติดลบ โดยค่าอัตราขยายนี้จะขึ้นกับค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร ส่วนค่าติดลบหมายถึง การที่เราป้อนสัญญาณอินพุตมีค่าเป็นบวกสัญญาณทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็นลบ หรือในทางตรงข้ามถ้าเราป้อนสัญญาณอินพุตมีค่าเป็นลบสัญญาณทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็นบวก

 

วงจรขยายแบบไม่กลับขั้ว (Non-inverting Amplifiers)

 วงจรขยายแบบไม่กลับขั้วนี้มีอัตราส่วนของแรงดันเอาต์พุตต่อแรงดันอินพุตมีค่าเป็นบวก โดยค่าอัตราขยายนี้จะขึ้นกับค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร ส่วนค่าที่เป็นบวกหมายถึง การที่เราป้อนสัญญาณอินพุตมีค่าเป็นบวกสัญญาณทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็นบวกด้วย หรือในทำนองเดียวกันถ้าเราป้อนสัญญาณอินพุตมีค่าเป็นลบสัญญาณทางเอาต์พุตจะมีค่าเป็นลบด้วย
 

วงจรตามแรงดัน (Voltage Follower)

กรณีที่วงจรขยายแบบไม่กลับขั้วกรณีที่มีค่า Rf = 0 (ลัดวงจร) และ R1= (เปิดวงจร) จะได้วงจรเป็นดังรูปที่ มีอัตราขยายเป็น 1 ซึ่งก็คือ นั่นเอง เราจะเรียก วงจรนี้ว่าวงจรตามแรงดันหรือวงจรบัฟเฟอร์ (Buffer)


   วงจรขยายผลบวก (Summing Amplifiers)


จรขยายผลบวกมีค่าเอาต์พุตเป็นผลบวกของแรงดันอินพุตแต่ละค่า ซึ่งมีอัตราขยายเป็นลบที่มีค่าขึ้นกับค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร

 

วงจรขยายผลต่าง (Difference Amplifiers)

 จรขยายผลต่างมีค่าเอาต์พุตเป็นผลลบของแรงดันอินพุต ซึ่งมีอัตราขยายเป็นลบที่มีค่าขึ้นกับค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจร
 


ไอซีออปแอมป์เป็นไอซีที่แตกต่างไปจากลิเนียร์ไอซีทั่วๆ ไปคือไอซีออปแอมป์มีขาอินพุท 2 ขา เรียกว่าขาเข้าไม่กลับเฟส (Non-Inverting Input) หรือ ขา + และขาเข้ากลับเฟส (Inverting Input) หรือขา –

ส่วนทางด้านออกมีเพียงขาเดียว เมื่อสัญญาณป้อนเข้าขาไม่กลับเฟสสัญญาณทางด้านออกจะมีเฟสตรงกับทางด้านเข้า แต่ถ้าป้อนสัญญาณเข้าที่ขาเข้ากลับเฟส สัญญาณทางออกจะมีเฟสต่างไป 180 องศา จากสัญญาณทางด้านเข้า
 
ที่มา :

1. http://www.atom.rmutphysics.com
2.https://sites.google.com/site/xupkrnxilekthrxnikslaeawngcr/home/bth-thi-8นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

27 January 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
relay vs contactor
adtech
keb
tigersmile