Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,592
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 64,375
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 59,251
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,862
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,752
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,921
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,723
8 Industrial Provision co., ltd 36,646
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,559
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,433
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,534
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,734
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,219
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,663
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,306
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,163
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,157
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,325
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,769
20 AVERA CO., LTD. 21,382
21 เลิศบุศย์ 20,585
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,100
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,051
24 แมชชีนเทค 18,763
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,622
26 มากิโน (ประเทศไทย) 18,108
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,007
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,674
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,499
30 SAMWHA THAILAND 17,126
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,719
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,367
33 วอยก้า จำกัด 16,254
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,236
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,223
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,071
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,041
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,019
39 Systems integrator 15,606
40 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,582
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,479
42 Advanced Technology Equipment 15,258
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,244
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 15,088
45 CHENGGANG Electrical Engineering 15,072
46 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,989
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,985
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,923
49 มิตราคม (Mitracom) 14,879
50 เลิศบุศย์ 13,894
09/08/2563 16:17 น. , อ่าน 1,152 ครั้ง
Bookmark and Share
ARC Guard System
โดย : Admin

สาเหตุของการเกิดอาร์ค

การเกิดอุบัติเหตุจากการอาร์ค

สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น ความผิดพลาดจากผู้ทำงาน, จุดต่อเกิดความบกพร่องหรือสึกหรอ รวมทั้ง เกิดจากสัตว์ที่เข้าไปภายในตู้สวิตช์เกียร์ และเหตุการณ์อื่นๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ขณะเกิดอุบัติเหตุจากการอาร์ค มักเกิดในช่วงที่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณตู้สวิตช์ เกียร์ และโดยท่ัวไปขณะเกิดอาร์ค ประตูตู้สวิตช์เกียร์ ยังคงเปิดเพื่อทำงาน ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานของตู้ไฟฟ้าในการป้องกันอาร์คลดลงอย่างมาก


โชคดีที่การเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้มักไม่ค่อยพบบ่อยนัก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถละเลยการป้องกันอุบัติเหตุจากการอาร์ค เพราะทุกครั้งที่เกิดขึ้นผลที่ตามมามักจะมีความรุนแรงและส่งผลให้เกิดการ ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิต ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนอกจากเกิดผลกระทบต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในขณะนั้น แล้วยังส่งผลให้กระบวนการในการทำงานต้องหยุดชะงัก เนื่องจากความเสียหายของตู้และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องใช้เวลานานในการแก้ไข ตู้และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตาม ปกติผลกระทบของการเกิดอาร์คต่อคนที่ได้รับ
    อันตรายจากการเกิดอาร์คกับคน พบว่าเกิดผลกระทบในหลายกรณี ดังนี้

1) สูดดมสารพิษ

เมื่อเกิดอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้น ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ ของวัสดุที่อยู่ภายในตู้สวิตช์เกียร์ รวมท้ังการหลอมละลายของโลหะ เกิดการระเหยเป็นสารพิษ นอกจากน้ันควันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นสารพิษลอยอยู่ในอากาศ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นได้รับอันตรายจากการสูดดมควันพิษ


2) เผาไหม้

เมื่อเกิดอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้ระดับ อุณหภูมิของอากาศที่อยู่โดยรอบสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเผาไหม้ของอุปกรณ์ในบริเวณนั้น อีกทั้งยังทำให้โลหะในบริเวณนั้นหลอมละลาย และเกิดเปลวเพลิงข้ึน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ในบริเวณดังกล่าวถูกความร้อนจากการเผาไหม้ จนบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต


3) ได้รับบาดเจ็บเนื่องจาก การกระจายตัวออกของวัสดุ

เมื่อเกิดอาร์คทางไฟฟ้าและก่อให้เกิดการระเบิดขึ้น ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบในตู้สวิตช์เกียร์เกิดการแตกออกและกระจายตัวทั่วทิศทาง ส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้บางชิ้นส่วนที่ระเบิดออกจะมีขนาดเล็กกระจายไปโดนส่วนทที่เปราะบางของมนษุย์ตัว อย่างเช่น ดวงตา ก่อให้เกิดผลกระทบในการมองเห็นถึงขั้นตาบอดได้


4) ความเสียหายต่อการได้ยิน

เมื่อเกิดอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้น นอกจากความเสียหายต่างๆ ดังข้างต้น แล้วยังมีผลทางอ้อมคือเสียงที่ดังขณะระเบิด ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบประสาทการได้ยิน ถึงขั้นไม่ได้ยินเลยก็เป็นได้


ไฟช็อตหรือไฟดูด คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจรู้สึกเพียงเล็กน้อย ผิวหนังเผาไหม้ จนถึงหัวใจหยุดเต้นได้ การป้องกันไฟช็อตหรือไฟดูด เราอาจจะเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและกระแสรั่วเพื่อป้องกันอันตรายในส่วนนี้

อาร์ค คือ การดิสชาร์จไฟฟ้าผ่านอากาศ หรือ กล่าวอีกอย่าง คือ การเบรกดาวน์ผ่านอากาศ โดย ความรุนแรงจากอาร์คจะสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระแส แรงดัน และพลังงาน ขณะที่เกิดอาร์คจะมีปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าสูงและมีแสงจ้าการป้องกันอาร์ค อาจทำได้โดยการระมัดระวังของคนทำงาน ป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ภายในตู้สวิตช์เกียร์ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ตู้สวิตช์เกียร์ที่ได้รับมาตรฐานในการควบคุมระดับความรุนแรงของอาร์ค อ้างอิง IEC 61641 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับอาร์คเพื่อลดความเสียหายขณะเกิดอาร์ค ซึ่งทางเอบีบีจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนถัดไป

ระเบิด ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นหลังอาร์คไฟฟ้าเกิดขึ้น เพราะอากาศบริเวณโดยรอบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างทันทีทันใด ทำให้อากาศเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความดันสูง ประมาณ 100-200 ปอนด์ ต่อตารางฟุต ความดันดังกล่าวสามารถทำให้เกิดการระเบิดหรือ ผลักดัน วัสดุโดยรอบได้ ซึ่งระเบิดไม่สามารถ เกิดขึ้นเองได้ โดยมากเกิดจากอาร์ค และในการอาร์ค แต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเกิดการระเบิดเสมอไป แต่เมื่อเกิดการระเบิดแล้วความเสียหายจะรุนแรงมาก ทั้งต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณนั้น

 

การป้องกันอาร์คในตู้สวิตซ์เกียร์เพื่อลดความเสียหาย

การสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานตู้สวิตเกียร์จากการเกิดอาร์ค สามารถทำได้ใน 3 ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

    ประกอบชุดโครงสร้างตู้ให้รองรับความเสียหายจากการเกิดอาร์ค ซึ่งต้องออกแบบตามมาตรฐานของตู้สวิตเกียร์ (Passive Protection) อ้างอิงมาตรฐาน IEC 61641
    ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสียหาย หรือตัดวงจรได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหาย เช่น การติดตั้งระบบป้องกันอาร์ค (Arc Guard System)
    ติดตั้งอุปกรณ์ในการจำกัดกระแสของเบรกเกอร์เพื่อลดควาเมสียหายจากการเกิดอาร์ค

กระบวนการทั้ง 3 ลักษณะนี้ สามารถเลือกออกแบบให้ครบเพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และตู้สวิตซ์เกียร์ได้ โดยในส่วนของการติดตั้งอุปกรณืที่ช่วยลดความเสียหาย หรือการตัดวงจรได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหาย อาจจะแบ่งวิธีป้องกันออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

    จำกัดควาเมสียหายของอาร์ค จากการตรวจวัดแรงดันที่เกิดขึ้น
    จำกัดความเสียหายของอาร์ค จากการที่เกิดขึ้นcr: http://larch-laurel.com/article-detail/arc-guard-systemนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

2 October 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS