Top 50 Popular Supplier
1 100,000D_อินเวอร์เตอร์ 174,269
2 100,000D_มิเตอร์วัดไฟฟ้า 172,927
3 100,000D_เครื่องมือช่าง 172,305
4 100,000D_อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 171,896
5 100,000D_เอซีมอเตอร์ 169,829
6 100,000D_ดีซีมอเตอร์ 168,891
7 100,000D_อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง 167,892
8 100,000D_เครื่องดื่มและสมุนไพร 167,077
9 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 159,411
10 100,000D_เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน 157,786
11 100,000D_ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง 157,682
12 100,000D_ขายของเล่นเด็ก 156,863
13 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 66,789
14 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 61,387
15 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 49,285
16 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 42,942
17 Industrial Provision co., ltd 38,602
18 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 37,717
19 Infinity Engineering System Co.,Ltd 35,662
20 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 33,649
21 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 32,844
22 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 31,206
23 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 30,552
24 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 30,219
25 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 27,064
26 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,954
27 P.D.S. Automation co.,ltd 22,409
28 AVERA CO., LTD. 22,063
29 เลิศบุศย์ 21,239
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,804
31 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,705
32 แมชชีนเทค 19,405
33 Electronics Source Co.,Ltd. 19,227
34 มากิโน (ประเทศไทย) 18,664
35 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,652
36 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 18,254
37 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 18,083
38 SAMWHA THAILAND 17,784
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,947
40 วอยก้า จำกัด 16,878
41 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,813
42 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,804
43 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,663
44 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,597
45 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,564
46 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 16,362
47 Systems integrator 16,145
48 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 16,050
49 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,874
50 Advanced Technology Equipment 15,868
27/07/2563 07:01 น. , อ่าน 20,193 ครั้ง
Bookmark and Share
มอสเฟตกําลัง(Power-MOSFET) คือไร
โดย : Admin

มอสเฟตกําลัง(Power-MOSFET) คือไร ?

 

 
MOSFET
ย่อมาจาก metal–oxide–semiconductor   field-effect   transistor คือทรานซิสเตอร์ที่ทํางานได้โดยการควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้านี้เกิดขึ้นได้จากการป้อนแรงดันอินพุตเข้าที่เกต (Gate,G) ของมอสเฟต......ดังนั้นมอสเฟตกําลังก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ควบคุมการเปิด-ปิดของกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแรงดัน (Voltage control current source)*** มอสเฟตกําลังเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ทํางานได้ในย่านความถี่สูงที่สุดคือสูงถึง 100kHz-1MHz แต่พิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าไม่สูงนักคือ 100A/1000V 

 


โครงสร้างของ MOSFET   :   MOSFET ประกอบด้วยสามส่วน คือ


- Gate(G) ทํามาจากออกไซด์ของโลหะโดยสร้างให้เกิดความต่างศักย์ตกคร่อมระหว่างแผ่นสองแผ่นเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเข้าออกของกระแสไฟฟ้า
- Source(S)เป็นขาอินพุต
- Drain(D)เป็นขาเอาต์พุต

 

ประเภทของ MOSFET

มอสเฟตมี 2 ชนิดคล้ายกับทรานซิสเตอร์กําลังคือมอสเฟตชนิด n-channel และมอสเฟตชนิด p-channel    โดยสัญลักษณ์และโครงสร้างแสดงในรูป

   -  nMOS (negative MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ประเภท NPN เมื่อมีความต่างศักย์เป็นบวก (สนามไฟฟ้าแรง) สัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลจาก source ไป drain ได้
    - pMOS (positive MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ประเภท PNP เมื่อมีความต่างศักย์ต่ำหรือเป็นลบ (สนามไฟฟ้าอ่อน) สัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลจาก source ไป drain ได้

 

 

MOSFET ในทางดิจิตอลถูกมองว่าเป็นสวิตซ์ :

- nMOS จะเป็นสวิตซ์ที่เมื่อสัญญาณเข้าเป็น "1" สวิตซ์ก็จะปิด ถ้าไม่สวิตซ์ก็ยังเปิดอยู่ (normal opened switch)
ส่วน ...
- pMOS จะเป็นสวิตซ์ที่เมื่อสัญญาณเข้าเป็น "1" สวิตซ์ก็จะเปิด ถ้าไม่สวิตซ์ก็จะปิดอยู่ (normal closed switch) และสัญลักษณ์ทั่วไปจะมีสามขา ขากลางเป็น gate ส่วนอีกสองขาคือ sorce และ drain โดยใช้ใน nMOS เป็นหลักเพื่อสื่อสัญลักษณ์เดียวกับทรานซิสเตอร์ทั่วไปคือ ไฟขา base ไหล ขา Collector จะต่อกับ Emittor ส่วน pMOS ก็จะใส่ bubble ที่ขา gate


 
 

การทำงานของ MOSFET

    nMOS เมื่อปล่อยความต่างศักย์สูง จะเกิดสนามไฟฟ้าในทิศลงอย่างแรง โฮลใน p-type จะถูกผลักลงมาอยู่ด้านล่าง (ตามรูปที่ประกอบข้างบน) ประกอบกับมีอิเล็กตรอนอิสระบางส่วนถูกดูดขึ้นไปด้านบน ส่งผลให้บริเวณด้านบนมีอิเล็กตรอนอิสระมากจนเป็น n-type ได้เรียกว่า channel สัญญาณไฟฟ้าก็จะไหลผ่านช่วง channel นี้ซึ่งเป็น n-type เหมือนกับ drain และ sorce ได้โดยใช้อิเล็กตรอนอิสระเป็นพาหะ

    pMOS จะทำงานกลับกัน nMOS โดยเมื่อปล่อยความต่างศักย์ต่ำ (โดยมากมักจะติดลบ) จะเกิดสนามไฟฟ้าในทิศขึ้นอย่างแรง อิเล็กตรอนอิสระใน n-type จะถูกผลักลงมาอยู่ด้านล่าง ประกอบกับมีโฮลบางส่วนถูกดูดขึ้นไปด้านบน ส่งผลให้บริเวณด้านบนมีโฮลมากจนเป็น p-type ได้เรียกว่า channel สัญญาณไฟฟ้าก็จะไหลผ่านช่วง channel นี้ซึ่งเป็น p-type เหมือนกับ drain และ sorce ได้โดยใช้โฮลเป็นพาหะ 

คุณลักษณะทางกระแสแรงดัน (V-I characteristic)

 คุณลักษณะทางกระแสแรงดันของมอสเฟตกําลัง  ดังแสดงในรูป กล่าวคือที่ n-channel MOSFET เมื่อป้อนแรงดันควบคุมเข้าที่เกต(VGS) มากขึ้นจะทําให้กระแสเอาต์พุต(ID) มีค่าสูงขึ้น   ยกตัวอย่างเช่นที่ VGS=5V จะทําให้ได้ ID=10A หรือถ้าป้อนแรงดัน VGS=6V จะทําให้ได้ ID=25A เป็นต้น

 


การนําไปประยุกต์ใช้งาน


1. PWM MOSFET DC Motor drive เรียกว่าวงจรขับมอเตอร์กระแสตรงด้วยเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์วงจรนี้นิยมใช้ในการขัยเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงในรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกอลฟ์ในโรงงานอุตสาหกรรมสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าเป็นต้นลักษณะของวงจรดังในรูป

 

- รูป A คือตัวกําเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) ซึ่งปรับความถี่(f) และความกว้างของพัลส์(Pulse  Width)  ได้
- รูป B คือวงจรมอสเฟตกําลังเบอร์STP80N06 ทนกระแสได้สูงสุด 80A ต่ออนุกรมกับมอเตอร์ดี.ซี.
- รูป C คือรูปคลื่นกระแสและแรงดันที่อามาเจอร์ของมอเตอร์ในขณะที่ควบคุมให้ Duty cycle ของสัญญาณPWM=30% การปรับค่า Duty   cycle ของสัญญาณ PWM จะทําให้ความเร็วของมอเตอร์ปรับค่าได้นั่นเองวงจร
 

 

รูปตัวอย่าง แผงควบคุมความเร็วดีซีมอเตอร์  Control  the  speed  of  any  common  DC  motor  rated  up  to  100V  (7A).  Operates  on  5V  to  15V.  Uses  NE556 to pulse-width modulate a IRF530 MOSFET 

 

ที่มา : http://www.g-tech.ac.th/vdo/ELECTRICdoc.pdfนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ