Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 60,702
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 58,827
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 55,672
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 52,050
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 41,301
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 37,326
7 สถาบันไทยเยอรมัน 36,020
8 Industrial Provision co., ltd 33,354
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 32,932
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 30,598
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 28,921
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 27,903
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 27,184
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 26,527
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 26,316
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 23,534
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,952
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 21,144
19 P.D.S. Automation co.,ltd 19,753
20 AVERA CO., LTD. 19,211
21 เลิศบุศย์ 18,647
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,417
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 17,284
24 แมชชีนเทค 16,916
25 Electronics Source Co.,Ltd. 16,806
26 มากิโน (ประเทศไทย) 16,316
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,990
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,951
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,732
30 SAMWHA THAILAND 15,342
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,120
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,783
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,754
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,725
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,627
36 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,536
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,519
38 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 14,144
39 Systems integrator 14,063
40 วอยก้า จำกัด 13,986
41 Advanced Technology Equipment 13,793
42 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,776
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,626
44 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,527
45 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,505
46 Pan Drives Co.,Ltd 13,419
47 มิตราคม (Mitracom) 13,405
48 CHENGGANG Electrical Engineering 13,358
49 K.P. Trading Group Company Limited 13,349
50 เลิศบุศย์ 12,229
25/07/2563 13:38 น. , อ่าน 572 ครั้ง
Bookmark and Share
ไอ.จี.บี.ที (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor)
โดย : Admin

ไอ.จี.บี.ที (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor)


 

 

ไอ.จี.บี.ที  (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่พัฒนาขึ้นมาไม่นานนัก โดยใช้การผสมผสานกันระหว่างข้อดีด้านเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์และข้อดีด้านอินพุตของมอสเฟตเข้าด้วยกัน   กล่าวคือไอ.จี.บี.ทีจะมีคุณสมบัติด้านอินพุตเหมือนมอสเฟตคือมีความต้านทานอินพุตสูงมากแต่มีความต้านทานเอาต์พุตเมื่อนํากระแสต่ำ ซึ่งทำให้ไอ.จี.บี.ที  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ควบคุมการเปิด-ปิดของกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแรงดัน(Voltage control current souce ) เช่นเดียวกับมอสเฟตกําลัง

ไอ.จี.บี.ทีเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ทํางานได้ในย่านความถี่สูงกว่าทรานซิสเตอร์ แต่ต่ำกว่ามอสเฟตคือทำงานที่ความถี่ระหว่าง 1kHz-100KHz แต่พิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงกว่ามอสเฟตกําลังคือ 500A/2000V 


โครงสร้างและสัญลักษณ์

ไอ.จี.บี.ที มีสามขา  ซึ่งประกอบด้วยขาอินพุตคือเกต(Gate,G) ขาเอาต์พุตคือคอลเลกเตอร์(Collector,C) และอิมิตเตอร์  (Emiiter,E) 

โครงสร้างของ IGBT เมื่อพิจารณาจากรูป  ที่อินพุตจะพบว่าเหมือนมอสเฟตตัวหนึ่งต่ออยู่  ส่วนทางเอาต์พุตเปรียบเหมือนเป็นทรานซิสเตอร์กําลัง


รูปบน คือ สัญลักษณ์ของ IGBT
รูปล่าง คือตัวอย่าง IGBT ขนาดต่างๆที่มีพิกัดแรงดันและพิกัดกระแสใช้งานที่แตกต่างกัน

 


คุณลักษณะทางกระแสและแรงดัน หรือ V-I Characteristic

ลักษณะทางกระแสและแรงดันของไอ.จี.บี.ที จะคล้ายกลับมอสเฟตกําลังค่อนข้างมาก   จากวงจรการทดสอบหาคุณลักษณะและกราฟ V- I Characteristic ที่แสดงในรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเพิ่ม VGE ให้สูงขึ้นก็จะทําให้กระแสที่ผ่านไอ.จี.บี.ทีมีค่าสูงขึ้นด้วย โดยการแสโหลดหรือการแสที่ผ่านขา C  (IC) ของไอ.จี.บี.ที    ส่วนวงจรด้าน C_E นั้นคือวงจรกําลังที่โหลดต่ออยู่  และวงจรด้านขา G คืออินพุตของไอ.จี.บี.ที  ที่รับสัญญาณควบคุมการปิด-เปิดจากวงจรกําเนิดสัญญาณภายนอก

โดยปกติไอ.จี.บี.ที  สามารถนําไปใช้แทนมอสเฟตกําลังได้โดยตรงเพราะว่าใช้สัญญาณควบคุมเกตเป็นชนิดเดียวกัน


 


 


เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆของทรานซิสเตอร์กําลัง(BJT)    MOSFET    and    IGBT จะได้ดังต่อไปนี้


 โครงสร้างภายใน IGBTการนําไปประยุกต์ใช้งาน


โดยทั่วไป IGBT จะนิยมนําไปใช้ในวงจรกำลังของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ควบคุมความเร็วและทอร์คของมอเตอร์ไฟฟ้า    ขับเคลื่อนมอเตอร์สําหรับรถไฟฟ้า  วงจรควบคุมมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน   วงจรปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบจําหน่าย   อินเวอร์เตอร์สําหรับเซลล์แสงอาทิตย์แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน(UPS) และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา (Induction heating cooker) รวมถึงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงอื่นๆเป็นต้น   

 1.เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําเป็นเตาไฟฟ้าที่ไม่มีลวดความร้อนแต่ใช้การเหนี่ยวนําของขดลวดด้วยความถี่สูงทําให้เกิดความร้อนขึ้นใช้ในการหุงต้มกับได้ดีแต่ใช้กําลังไฟฟ้าในการให้ความร้อนน้อยกว่าเตาแบบลวดความร้อนอย่างมากวงจรเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําแสดงในรูป
จากวงจร 1) คือหม้อแปลงลดแรงดันและวงจรกรองสัญญาณรบกวน 2) คือวงจรเรียงกระแสทําหน้าที่แปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 3) คือขดลวดเหนี่ยวนําเพื่อให้เกิดความร้อนที่ภาชนะหุงต้ม  4) คือ IGBT    5) คือวงจรควบคุมการสวิตช์ของ IGBT และ   6) คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสําหรับวงจรควบคุม

 ตัวอย่างวงจรกำลัง (Power Circuit) ของอินเวอร์เตอร์ ที่ใช้ IGBT เป็นสวิตซ์ควบคุมการทำงานแบบ PMWนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

25 October 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
relay vs contactor
adtech
rain
rian