Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 63,320
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 62,065
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 58,133
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 55,425
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 44,186
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 39,772
7 สถาบันไทยเยอรมัน 38,655
8 Industrial Provision co., ltd 35,681
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 35,510
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 33,266
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 31,494
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 30,562
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 29,377
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 28,647
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 28,320
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 25,348
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 24,456
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 22,589
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,034
20 AVERA CO., LTD. 20,431
21 เลิศบุศย์ 19,772
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 18,441
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 18,355
24 แมชชีนเทค 17,979
25 Electronics Source Co.,Ltd. 17,874
26 มากิโน (ประเทศไทย) 17,359
27 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,050
28 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 16,902
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 16,835
30 SAMWHA THAILAND 16,225
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 15,983
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 15,686
33 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 15,612
34 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 15,572
35 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 15,483
36 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 15,431
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 15,366
38 วอยก้า จำกัด 15,171
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,008
40 Systems integrator 14,845
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 14,697
42 Advanced Technology Equipment 14,569
43 SUNAI GROUP CO.,LTD. 14,463
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 14,440
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,380
46 CHENGGANG Electrical Engineering 14,336
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,278
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,222
49 มิตราคม (Mitracom) 14,159
50 เลิศบุศย์ 13,100
25/07/2563 13:38 น. , อ่าน 4,988 ครั้ง
Bookmark and Share
ไอ.จี.บี.ที (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor)
โดย : Admin

ไอ.จี.บี.ที (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor)


 

 

ไอ.จี.บี.ที  (IGBT : Insulate Gate Bipolar Junction Transistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่พัฒนาขึ้นมาไม่นานนัก โดยใช้การผสมผสานกันระหว่างข้อดีด้านเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์และข้อดีด้านอินพุตของมอสเฟตเข้าด้วยกัน   กล่าวคือไอ.จี.บี.ทีจะมีคุณสมบัติด้านอินพุตเหมือนมอสเฟตคือมีความต้านทานอินพุตสูงมากแต่มีความต้านทานเอาต์พุตเมื่อนํากระแสต่ำ ซึ่งทำให้ไอ.จี.บี.ที  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ควบคุมการเปิด-ปิดของกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแรงดัน(Voltage control current souce ) เช่นเดียวกับมอสเฟตกําลัง

ไอ.จี.บี.ทีเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กําลังที่ทํางานได้ในย่านความถี่สูงกว่าทรานซิสเตอร์ แต่ต่ำกว่ามอสเฟตคือทำงานที่ความถี่ระหว่าง 1kHz-100KHz แต่พิกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงกว่ามอสเฟตกําลังคือ 500A/2000V 


โครงสร้างและสัญลักษณ์

ไอ.จี.บี.ที มีสามขา  ซึ่งประกอบด้วยขาอินพุตคือเกต(Gate,G) ขาเอาต์พุตคือคอลเลกเตอร์(Collector,C) และอิมิตเตอร์  (Emiiter,E) 

โครงสร้างของ IGBT เมื่อพิจารณาจากรูป  ที่อินพุตจะพบว่าเหมือนมอสเฟตตัวหนึ่งต่ออยู่  ส่วนทางเอาต์พุตเปรียบเหมือนเป็นทรานซิสเตอร์กําลัง


รูปบน คือ สัญลักษณ์ของ IGBT
รูปล่าง คือตัวอย่าง IGBT ขนาดต่างๆที่มีพิกัดแรงดันและพิกัดกระแสใช้งานที่แตกต่างกัน

 


คุณลักษณะทางกระแสและแรงดัน หรือ V-I Characteristic

ลักษณะทางกระแสและแรงดันของไอ.จี.บี.ที จะคล้ายกลับมอสเฟตกําลังค่อนข้างมาก   จากวงจรการทดสอบหาคุณลักษณะและกราฟ V- I Characteristic ที่แสดงในรูปด้านล่าง จะเห็นว่าเพิ่ม VGE ให้สูงขึ้นก็จะทําให้กระแสที่ผ่านไอ.จี.บี.ทีมีค่าสูงขึ้นด้วย โดยการแสโหลดหรือการแสที่ผ่านขา C  (IC) ของไอ.จี.บี.ที    ส่วนวงจรด้าน C_E นั้นคือวงจรกําลังที่โหลดต่ออยู่  และวงจรด้านขา G คืออินพุตของไอ.จี.บี.ที  ที่รับสัญญาณควบคุมการปิด-เปิดจากวงจรกําเนิดสัญญาณภายนอก

โดยปกติไอ.จี.บี.ที  สามารถนําไปใช้แทนมอสเฟตกําลังได้โดยตรงเพราะว่าใช้สัญญาณควบคุมเกตเป็นชนิดเดียวกัน


 


 


เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆของทรานซิสเตอร์กําลัง(BJT)    MOSFET    and    IGBT จะได้ดังต่อไปนี้


 โครงสร้างภายใน IGBTการนําไปประยุกต์ใช้งาน


โดยทั่วไป IGBT จะนิยมนําไปใช้ในวงจรกำลังของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ควบคุมความเร็วและทอร์คของมอเตอร์ไฟฟ้า    ขับเคลื่อนมอเตอร์สําหรับรถไฟฟ้า  วงจรควบคุมมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน   วงจรปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในระบบจําหน่าย   อินเวอร์เตอร์สําหรับเซลล์แสงอาทิตย์แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน(UPS) และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา (Induction heating cooker) รวมถึงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงอื่นๆเป็นต้น   

 1.เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําเป็นเตาไฟฟ้าที่ไม่มีลวดความร้อนแต่ใช้การเหนี่ยวนําของขดลวดด้วยความถี่สูงทําให้เกิดความร้อนขึ้นใช้ในการหุงต้มกับได้ดีแต่ใช้กําลังไฟฟ้าในการให้ความร้อนน้อยกว่าเตาแบบลวดความร้อนอย่างมากวงจรเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําแสดงในรูป
จากวงจร 1) คือหม้อแปลงลดแรงดันและวงจรกรองสัญญาณรบกวน 2) คือวงจรเรียงกระแสทําหน้าที่แปลงไฟสลับเป็นไฟตรง 3) คือขดลวดเหนี่ยวนําเพื่อให้เกิดความร้อนที่ภาชนะหุงต้ม  4) คือ IGBT    5) คือวงจรควบคุมการสวิตช์ของ IGBT และ   6) คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสําหรับวงจรควบคุม

 ตัวอย่างวงจรกำลัง (Power Circuit) ของอินเวอร์เตอร์ ที่ใช้ IGBT เป็นสวิตซ์ควบคุมการทำงานแบบ PMWนายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

27 October 2021
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS