Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 622,018
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 59,865
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 57,673
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 54,778
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 50,591
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,339
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 36,495
8 สถาบันไทยเยอรมัน 35,202
9 Industrial Provision co., ltd 32,587
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 32,047
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 29,602
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 28,070
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 27,143
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 26,411
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 25,743
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 25,512
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 22,890
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,403
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 20,643
20 P.D.S. Automation co.,ltd 19,259
21 AVERA CO., LTD. 18,649
22 เลิศบุศย์ 18,204
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,006
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 16,821
25 แมชชีนเทค 16,462
26 Electronics Source Co.,Ltd. 16,299
27 มากิโน (ประเทศไทย) 15,919
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,525
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,521
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,321
31 SAMWHA THAILAND 14,885
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 14,715
33 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,345
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,340
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,336
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,214
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,172
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,129
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 13,757
40 Systems integrator 13,706
41 วอยก้า จำกัด 13,507
42 Advanced Technology Equipment 13,430
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,357
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,205
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,162
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,110
47 มิตราคม (Mitracom) 13,042
48 Pan Drives Co.,Ltd 13,034
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,945
50 CHENGGANG Electrical Engineering 12,933
21/05/2563 07:40 น. , อ่าน 255 ครั้ง
Bookmark and Share
ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ Universal motor
โดย : Admin

ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)


        เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่ให้ความเร็วรอบจัดมาก ส่วนมากจะใช้ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กใช้กับเครื่องมือช่าง และมีใช้งานในครัวเรือน ให้แรงบิดเริ่มหมุนด มีความสะดวกต่อการใช้งาน


ส่วนประกอบยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญๆดังนี้


1.  ขั้วแม่เหล็กสเตเตอร์ ซึ่งเป็นขั้วแม่เหล็กแบบยื่น (Salient Pole)  ทำจากเหล็กแผ่นบาง ๆ อัดเรียงกันด้วยหมุดย้ำส่วนมากจะทำเป็นชนิด 2 ขั้ว ที่แกนเหล็กสเตเตอร์มีขดลวดทองแดงพันไว้ เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดนี้

2.  ขดลวดอาร์เมเจอร์ เป็นส่วนที่หมุน ทำจากเหล็กแผ่นบาง ๆ อัดเรียงติดกันแน่นเข้ากับเพลาและที่ผิวด้านนอกจะทำเป็นสลอตไปตามทางยาวไว้โดยรอบ อาจเป็นแบบสลอตตรงหรือสลอตเฉียง และที่ปลายด้านหนึ่งจะมีคอมมิวเตเตอร์ติดตั้งอยู่ ส่วนภายในสลอตของอาร์เมเจอร์จะพันไว้ด้วยขดลวดทองแดงและปลายของขดลวดจะต่อเข้ากับซี่ของคอมมิวเตเตอร์

3.  คอมมิวเตเตอร์ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าที่มาจากแปรงถ่านเข้าไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์ คอมมิวเตเตอร์ประกอบด้วยซี่ทองแดงหลาย ๆ ซี่วางเรียงเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก และมีฉนวนไมก้าคั่นระหว่างซี่ทองแดงแต่ละซี่


4. ฝาปิดหัวท้าย ทำจากเหล็กเหนียวยึดเข้ากับโครงด้วยสลักเกลียว ฝาปิดหัวท้ายนี้เป็นตัวยึดส่วนที่หมุนให้เคลื่อนที่อยู่ในแนวศูนย์กลาง และเป็นที่ติดตั้งแบริ่งที่รองรับเพลาอาร์เมเจอร์ และฝาปิดด้านหนึ่งจะติดตั้งซองแปรงถ่าน 2 ชุด

5. แปรงถ่าน ทำจากผงกราไฟต์ มีหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายนอกเข้าสู่คอม   มิวเตเตอร์ แปรงถ่านนี้จะบรรจุอยู่ในซองอย่างเหมาะสม

 

ส่วนประกอบยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
 


หลักการท างานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

รูปแสดง หลักการทำงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

 

 เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับวงจรของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ ดังรูป โดยในซีกบวกของรูปคลื่นไซน์กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้ามอเตอร์ที่ขั้วไลน์ (L) และไหลออกจากมอเตอร์ที่ขั้วนิวทรัล (N) ที่สเตเตอร์จะเกิดขั้วเหนืออยู่ด้านบนและเกิดขั้วใต้อยู่ด้านล่างตัวนำของอาร์เมเจอร์ด้านบนจะมีกระแสไหลเข้า และด้านล่างจะมีกระแสไหลออก ผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็กที่ขดลวดสเตเตอร์กับขดลวดอาเมเจอร์จะทำให้เกิดแรง (F) และหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าในซีกลบของรูปคลื่นไซน์ กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้ามอเตอร์ที่ขั้วนิวทรัล และไหลออกจากมอเตอร์ที่ขั้วไลน์ ที่สเตเตอร์จะเกิดขั้วเหนืออยู่ด้านล่าง และขั้วใต้อยู่ด้านบน ตัวนำของอาร์เมเจอร์ด้านล่างจะมีกระแสไหลเข้าและไหลออกที่ตัวนำด้านบน ดังนั้นผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็กที่ขดลวดสเตเตอร์กับขดลวดอาเมเจอร์จะทำให้เกิดแรงและหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเช่นกัน ดังรูปที่ 


  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

 

 


คุณลักษณะและการนำไปใช้งาน 

    ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์จะมอเตอร์ที่ให้แรงบิดขณะเริ่มเดินสูงมาก   มีความเร็วสูงและขณะที่ไม่มีโหลดความเร็วรอบอาจสูงถึง 20,000 รอบต่อนาที ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หากให้หมุนทำงานในขณะที่ไม่มีโหลด แต่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ชุดเฟืองเกียร์ต่อเข้ากับเพลาของมอเตอร์เพื่อลดความเร็วรอบและเพิ่มแรงบิด

การประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่จะนำไปใช้งานประกอบเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น จักรเย็บผ้า สว่านมือถือไฟฟ้า กบไสไม้ไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องผสมอาหาร เลื่อยจิ๊กซอร์ และเครื่องขัดกระดาษทรายดังรูปตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง การกลับทางหมุน

   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์สามารถทำการกลับทิศทางการหมุนได้  2 แบบ โดยการเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ หรือขดลวดฟีลด์อย่างใดอย่างหนึ่ง (หากกลับทั้งคู่ จะไม่เกิดการกลับทางหมุน)


การกลับทางหมุนด้วยการกลับทิศทางของกระแสในวงจรอาร์เมเจอร์


ตัวอย่าง วงจรกลับทางหมุนยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

 


การควบคุมความเร็ว -    ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์สามารถควบคุมความเร็วรอบของการหมุนได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้

 1. การใช้ความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวด (Resistance Methode)  เพื่อควบคุมแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ (เพิ่มหรือลดแรงดัน) ซึ่งจะทำสามารถควบคุมกระแสที่ไหลเข้าไปยังขดลวดของมอเตอร์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว     ซึ่งตัวต้านทานนี้โดยทั่วไปก็มีทั้งแบบแท่งคาร์บอน (Carbon Pile ) หรือขดลวดความต้านทาน (Resistance Wire) 
 ตัวอย่างตัวต้านทานแบบแท่งคาร์บอน (Carbon Pile ) ที่ใช้ในจักรเย็บผ้า ซึ่งจะติดตั้งอยู่ในกล่องสวิตซ์ที่ใช้เท้าเหยียบ (เมื่อเหยียบลงไป เม็ดถ่านก็จะอัดตัวกันแน่นขึ้น  ทำให้ค่าความต้านทานน้อยลง แรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ก็เพิ่มมากขึ้นและกระแสก็จะไหลเข้าขดลวดได้มากขึ้น ซึ่งก็จะทำมอเตอร์จักรเย็บผ้าวิ่งเร็วขึ้น )


 

2.การลดหรือเพิ่มขดลวดสนามแม่เหล์ก (Tipped Field ) โดยการต่อแท๊ปขดลวดสนามหรือขดลวดฟิลด์ออกมาเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มหรือลดค่าความต้านทานของขดลวดที่ต่ออนุกรมอยู่ในวงจร ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ความเร้ของมอเตอร์เปลี่ยนแปลง

3. การใช้สวิตซ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centifugal Switch) 
การทำงานคือเมื่อเริ่มต้นสวิตซ์จะปิดและลัดวงจรพายพาสค่าความต้านทานที่ต่ออนุกรมอยู่  และมอเตอร์หมุนสวิตซ์แรงเหวี่ยงฯ ก็จะทำการเปิดวงจรซึ่งก็จะทำให้มีค่าความต้านต่ออนุกรมกับมอเตอร์และทำให้ค่าความต้านทานวงจรเพิ่มขึ้น และกระแสไหลได้น้อยลงและก็จะส่งผลให้ความเร็วมอเตอร์ลดลงตาม

เมื่อความเร็วลดลงมาถึงจุดๆหนึ่ง สวิตซ์ก้จะต่อวงจรลัดวงจรค่าความต้านทานอีก ทำงานเป็นจังหวะสลับกันไปมาและเร็วมาก และเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ในวงจรจึงได้มีการต่อแคปปาซิเตอร์ (C) ขนานกับสวิตซ์ไว้ดังรูป

 

 

กราฟคุณสมบัติทางด้านแรงบิดและความเร็วของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
เปรียบเทียบกรณีที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ กับ แบบกรณีที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง


คุณสมบัติทางแรงบิดและความเร็วกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์


 


------------------------------------------------------------

 

คลิปอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่ในเพลลิสช่องยูทูปของ 9engineer.com โดยใช้ชื่อช่องว่า Technology talk Channel 

 1. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบไดเร็คออนไลน์  DOL
 2. วงจรควรคุมการกลับทางหมุน
 3. วงจรและวิธีการสตาร์ทแบบสตาร์ เดลต้า  Y-D Starter
 4. การสตาร์แบบออโตทรานส์ฟอร์เมอร์  Auto transformer starter
 5. การต่อขดลวดมอเตอร์ อย่างไรไม่ให้เกิดการใหม้หรือเสียหาย
 6. การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์
 7.การเช็ตโอเวอร์โหลดรีเลย์กับมอเตอร์ที่มีเซอร์วิสแฟคเตอร์
 8.รีเลย์กับคนแทคเตอร์ต่างกันอย่างไร
 9.อื่นๆ


 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

29 May 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
YD
sahaporn
shp
relay vs contactor
adtech
keb
rian