Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 64,592
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 64,375
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 59,251
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 56,862
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 45,752
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 40,921
7 สถาบันไทยเยอรมัน 39,723
8 Industrial Provision co., ltd 36,646
9 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 36,559
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 34,433
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 32,534
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 31,734
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 30,219
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 29,663
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 29,306
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 26,163
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,157
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 23,325
19 P.D.S. Automation co.,ltd 21,769
20 AVERA CO., LTD. 21,382
21 เลิศบุศย์ 20,585
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 19,100
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 19,051
24 แมชชีนเทค 18,763
25 Electronics Source Co.,Ltd. 18,622
26 มากิโน (ประเทศไทย) 18,108
27 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 18,007
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 17,674
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 17,499
30 SAMWHA THAILAND 17,126
31 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 16,719
32 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 16,367
33 วอยก้า จำกัด 16,254
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 16,236
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 16,223
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 16,071
37 I-Mechanics Co.,Ltd. 16,041
38 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 16,019
39 Systems integrator 15,606
40 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 15,582
41 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 15,479
42 Advanced Technology Equipment 15,258
43 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 15,244
44 SUNAI GROUP CO.,LTD. 15,088
45 CHENGGANG Electrical Engineering 15,072
46 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 14,989
47 Pan Drives Co.,Ltd 14,985
48 K.P. Trading Group Company Limited 14,923
49 มิตราคม (Mitracom) 14,879
50 เลิศบุศย์ 13,894
11/04/2557 17:47 น. , อ่าน 8,337 ครั้ง
Bookmark and Share
ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก
โดย : Admin

ข้อจำกัด Detuned/Tuned/Passive filter สำหรับการแก้ปัญหาเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิก


ตอนที่ 1 จะแก้ฮาร์มอนิกแต่ได้ PF. Leading แถมมาด้วย

 

การแก้ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในปัจจุบันเป้าหมายส่วนใหญ่ได้แก่การปรับปรุง ค่า Power Factor (PF.) ให้มีค่าสูงกว่า 0.85 เพื่อกำจัดค่าปรับ PF. จากการไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึง Cap Bank หรือในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีกระแสฮาร์มอนิกจนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหา เรโซแนนซ์ก็จะติดตั้ง Detuned Filter เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้อดีประการหนึ่งของการติดตั้งใช้งาน Detuned Filter ก็คือปริมาณกระแสฮาร์มอนิกในลำดับที่ 5 (กรณีใช้ Reactor 6% หรือ 7%) เป็นต้นไปจะสามารถถูกทำให้ลดลงประมาณ 50% ได้ โดยถ้าต้องการให้ปริมาณกระแสฮาร์มอนิกถูกกำจัดมากกว่าที่ Detuned Filter ทำได้ก็จะพิจารณาเป็น Tuned Filter หรือ Passive Filter แทนอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการใส่รีแอคเตอร์อนุกรมเข้าไป กับคาปาซิเตอร์เพื่อกำหนดความถี่เรโซแนนซ์ให้อยู่ในช่วงออเดอร์ 3.78 (รีแอคเตอร์ 7%) หรือออเดอร์ 4.08 (รีแอคเตอร์ 6%) สำหรับ Detuned filter และกรณี Tuned/Passive filter ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น Tuned filter ที่ออเดอร์ 5 โดยใช้รีแอคเตอร์ 4% นั้น แน่นอนว่าที่ใกล้เคียงความถี่เรโซแนนซ์ดังกล่าว เฟสหรือมุมตลอดจนค่าอิมพีแดนซ์ที่ปรากฏที่แหล่งจ่ายจะมีค่าใกล้เคียง 0 องศาและ 0 โอห์มตามลำดับ แต่อย่าลืมว่าค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรเรโซแนนซ์ดังกล่าวที่ความถี่ต่ำกว่าความ ถี่เรโซแนนซ์นี้นั้นจะไม่ใช่ 0 โอห์มและ 0 องศาอย่างแน่นอน ที่ความถี่ 50Hz ซึ่งต่ำกว่าความถี่เรโซแนนซ์นั้น Capacitive reactance (XC) ของคาปาซิเตอร์จะมีค่ามากกว่า Inductive reactor ของวงจรซึ่งจะทำให้เกิดผลตามมาคือค่า XC นี้จะทำให้เกิดกระแส Leading ซึ่งสามารถนำไปหักล้างกับกระแส Lagging ของโหลดได้อันเป็นผลให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบดีขึ้นได้ รูปที่ 1 แสดงวงจรสมมูลย์ของการติดตั้ง Tuned filter ออเดอร์ 5 พิกัด 100kvar เข้ากับหม้อแปลง 22/0.4kV 2,500kVA รูปที่ 2 แสดง Frequency respond ของอิมพีแดนซ์และมุมปรากฏที่แหล่งจ่ายปรากฏการณ์หรือคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่โหลดของระบบมี ปัญหาทั้งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำและกระแสฮาร์มอนิกพร้อมๆกัน และยิ่งค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลดมีค่าต่ำเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อการออก แบบและเลือกพิกัดอุปกรณ์มาทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีโหลดที่สร้างปริมาณกระแสฮาร์มอนิกออกมาในปริมาณ มากในขณะที่ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์มีค่าสูง โดยอาจมีค่าสูงถึง 0.95 ในขณะที่มีค่า THDi สูงเกือบ 30% ในขณะเดียวกัน เช่น AC inverter ที่มีการติดตั้ง AC line reactor หรือแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชื่งที่มีการติดตั้ง EMI filter โดยใช้ค่า Capacitor ขนาดใหญ่ ในกรณีนี้การออกแบบ Tuned/Passive filter จะทำได้ลำบากหรือบางกรณีเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากวงจรเรโซแนนซ์ที่ติดตั้งเพิ่มมานี้นอกจากจะกำจัดกระแสฮาร์มอนิกที่ ความถี่ที่ออกแบบแล้วยังจะฉีด Capacitive reactive power ที่ความถี่ 50Hz เข้าไปในระบบพร้อมกันด้วย ซึ่งในหลายๆกรณีก็จะทำให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบนำหน้าหรือ Leading เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าเช่นกัน

 

รูป ที่ 1 ตังอย่างวงจรสมมูลย์ของการติดตั้ง Tuned filter 1 ที่ออเดอร์ 5 เข้ากับหม้อแปลง พิกัด 2,500kVA 22/0.4kV โดยใช้คาปาซิเตอร์ 100kvar ร่วมกับ Reactor 4%

 
รูปที่ 2 (รูปบน) กราฟสีน้ำเงินอิมพีแดนซ์ของระบบปรากฏที่แหล่งจ่าย (รูปล่าง) กราฟสีแดงแสดงมุมของอิมพีแดนซ์ของระบบปรากฏที่แหล่งจ่าย

 

ดังนั้นในกรณีที่ต้องการกำจัดกระแสฮาร์มอนิกสำหรับโหลดที่มีค่าเพาเวร์ แฟคเตอร์สูงนั้น อาจจำเป็นต้องพิจารณาใช้อุปกรณ์ Active Power Filter เพื่อกำจัดกระแสฮาร์มอนิกโดยไม่สร้างกำลังงานรีแอคทีฟส่วนเกินที่จะทำให้ค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์รวมของทั้งระบบเป็น Leading PF.

 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย : http://www.pq-team.com/นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล


 ลิงค์ช่องยูทุปของ 9engineer.com => คลิก=> technology talk
 
ขอกำลังใจจากเพื่อนๆสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยการกดซับสไคร์ กดกระดิ่งติดตาม กดไลค์และกดแชร์ด้วยครับ

2 October 2022
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS