Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 622,019
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 59,865
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 57,673
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 54,778
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 50,591
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 40,339
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 36,495
8 สถาบันไทยเยอรมัน 35,202
9 Industrial Provision co., ltd 32,587
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 32,047
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 29,602
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 28,070
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 27,143
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 26,411
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 25,744
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 25,512
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 22,890
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 22,403
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 20,643
20 P.D.S. Automation co.,ltd 19,259
21 AVERA CO., LTD. 18,649
22 เลิศบุศย์ 18,204
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 17,006
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 16,821
25 แมชชีนเทค 16,462
26 Electronics Source Co.,Ltd. 16,299
27 มากิโน (ประเทศไทย) 15,919
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 15,525
29 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 15,521
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 15,321
31 SAMWHA THAILAND 14,885
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 14,715
33 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 14,345
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 14,340
35 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 14,336
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 14,214
37 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 14,172
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 14,129
39 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 13,757
40 Systems integrator 13,706
41 วอยก้า จำกัด 13,507
42 Advanced Technology Equipment 13,430
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 13,357
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 13,205
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 13,162
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 13,110
47 มิตราคม (Mitracom) 13,042
48 Pan Drives Co.,Ltd 13,034
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,945
50 CHENGGANG Electrical Engineering 12,933
16/05/2556 12:43 น. , อ่าน 7,861 ครั้ง
Bookmark and Share
Appendix S5 (Table3) _ CSF & LAD
โดย : Admin

โดย : อ. ชำนาญ   เฉลิมยุทธ   

 

 

THE PLC:  

Brief history Type of PLC
Pulse Edge Scan Time
Input Module Output Module
Intelligent Module Sink/Source Module
Operand Logic Gate
Programming.  
Basic Operations: 

Boolean logic  Set/Reset
Data Block  Arithmetic
Comparison  Timer 
Counter  Load/Transfer 
Block Call   
   


Appendix(S5) : Table 1 Table 2   Table  3  Table  4  Table  5

 

 

ตารางที่ 3  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ CSF และ LAD

 

 

 

 

สัญลักษณ์

รายละเอียด

SR ฟลิปฟลอป, ให้ความสำคัญในการรีเซ็ท

S

R

Q

0

0

ไม่เปลี่ยนแปลง

1

0

1

0

1

0

1

1

0

RS ฟลิปฟลอป, ให้ความสำคัญในการเซ็ท

S

R

Q

0

0

ไม่เปลี่ยนแปลง

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Pulse Timer (SP)

Extended Pulse Timer (SE)

On-Delay Timer (SD)

Stored On-delay Timer (SS)

Off-Delay Timer (SF)

ฟังก์ชันการนับจำนวน (Counter function)
อินพุท CU และ CD เป็นอินพุทสำหรับนับขึ้นและนับลงตามลำดับ การนับจะเกิดขึ้นเมื่อสถานะของอินพุทเปลี่ยนจาก "0" ไปเป็น "1"
และที่อินพุทสำหรับเซ็ท S การนับจะถูกเซ็ทไปที่ค่าที่กำหนดที่ขา CV เมื่ออินพุท S เปลี่ยนสถานะจาก "0" ไปเป็น "1" สำหรับการรีเซ็ท ฟังก์ชันการนับจะกระทำที่อินพุท R
สถานะของเอ้าท์พุท Q จะเป็น "0" เมื่อค่าของการนับมีค่าเท่ากับ "0" และ สถานะของเอ้าท์พุทเป็น "1" เมื่อค่าการนับมีค่ามากกว่า "0"

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อค่าเท่ากัน
(Comparision function , "Equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 และ Z2 มีค่าเท่ากัน

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อค่าไม่เท่ากัน
(Comparision function , "Not equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 และ Z2 มีค่าไม่เท่ากัน

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่ามากกว่า
(Comparision function , "Greater than" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่ามากกว่า โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่ามากกว่าหรือ เท่ากัน
(Comparision function , "Greater than or equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่าน้อยกว่า
(Comparision function , "Less than" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่าน้อยกว่า โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่าน้อยกว่าหรือ เท่ากัน
(Comparision function , "Less than or equal to " )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 F

ฟังก์ชันการบวก(Addition)
จะนำค่าที่เก็บอยู่ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ 2 ตัว มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ นำไปเก็บไว้ในแอคคิวมูเลเตอร์ 1

- F

ฟังก์ชันการลบ (Subtraction)
จะนำค่าที่เก็บอยู่ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ 1 ไปลบออกจากค่าที่เก็บอยู่ในแอคคิวมูเลเตอร์ 2 ผลลัพธ์ที่ได้ นำไปเก็บไว้ในแอคคิวมูเลเตอร์ 1

L -

คำสั่งโหลด (Load)
จะทำการโหลดค่าของโอเปอร์แรนด์เข้าไปเก็บไว้ที่แอคคิวมูเลเตอร์

T -

คำสั่งทรานส์เฟอร์ (Transfer)
ค่าที่เก็บไว้ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ จะถูกทรานส์เฟอร์ไปยังโอเปอร์แรนด์ที่กำหนดภายในคำสั่งทรานส์เฟอร์

JU PBn

คำสั่งเรียกโปรแกรมบล็อคแบบไม่มีเงื่อนไข
(Uncondition call of a program block )การสแกนของโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะเพื่อกระโดดไปยังโปรแกรมบล็อค PBn แล้วจะกระโดดกลับมาหลังจากที่จบการทำงานภายใน โปรแกรมบล็อคที่กำหนด

JC PBn

คำสั่งเรียกโปรแกรมบล็อคแบบมีเงื่อนไข
(Condition call of a program block)
   ถ้าผลของการกระทำทางลอจิก (RLO) ของฟังก์ชันก่อนคำสั่งนี้เป็น ลอจิก "1"การสแกนของเมนโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะเพื่อกระโดดไปยังโปรแกรมบล็อค PBn แล้วจะกระโดดกลับมาหลังจากที่จบการทำงานภายใน โปรแกรมบล็อคที่กำหนด ถ้าผลของการกระทำทางลอจิก (RLO) มีสถานะเป็น "0" การสแกนของเมนโปรแกรมก็จะดำเนินการเป็นปกติต่อไป

JU SBn

คำสั่งเรียก ซีเควนซ์บล็อค FBn แบบไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional call of a function block)

JC SBn

คำสั่งเรียก ซีเควนซ์บล็อค FBn แบบมีเงื่อนไข
(Conditional call of a function block)

JU FBn

คำสั่งเรียก ฟังก์ชันบล็อค FBn แบบไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional call of a function block)

JC FBn

คำสั่งเรียก ฟังก์ชันบล็อค FBn แบบมีเงื่อนไข
(Conditional call of a function block)

C DBn

คำสั่งเรียกดาต้าบล็อค (Data block call)
เป็นการเรียกดาต้าบล็อค DBn พร้อมข้อมูลในบล็อคนั้น เพื่อนำไปใช้ในคำสั่งถัดไป

G DBn

คำสั่งสร้างดาต้าบล็อค (Generating a data block )
เมื่อมีการสร้าง DBn พื้นที่ของหน่วยความจำจะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับเก็บข้อมูล

BE

คำสั่งปิดท้ายบล็อค (Block end)
เป็นคำสั่งปิดท้ายบล็อคแต่ละบล็อค เพื่อให้กลับไปยังเมนโปรแกรม คำสั่ง BE จะอยู่ท้ายสุดของบล็อคเสมอ

BEU คำสั่งปิดท้ายบล็อค แบบไม่มีเงื่อนไข (Uncondition Block end)
BEC

คำสั่งปิดท้ายบล็อค แบบมีเงื่อนไข (Condition Block end)
ถ้า RLO ของคำสั่งก่อนหน้าคำสั่งนี้เป็น "1" โปรแกรมก็จะทำการประมวลผลคำสั่ง BEC เพื่อกลับไปยังโปรแกรมหลักถ้า RLO ของคำสั่งก่อนหน้าคำสั่งนี้เป็น "0" คำสั่ง BEC ก็จะไม่มีผล

STP

คำสั่งหยุดการทำงาน (Stop)
การดำเนินการประมวลผลของโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะ และหยุดการดำเนินการประมวลผลของโปรแกรม จะเริ่มต้นกลับมารีสตาร์ทด้วยมือใหม่

NOP

คำสั่งไม่มีการปฏิบัติงาน (No operation)
ใช้เพื่อรักษาเนื้อที่ของหน่วยความจำกรณีที่ไม่ต้องการผลในขบวนการ

BLDn

แสดงโครงสร้างของการปฏิบัติงาน
จะแสดงการปฏิบัติงานของโปรแกรมมายังโปรแกรมเมอร์

 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

 

29 May 2020
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
energy
YD
sahaporn
shp
relay vs contactor
adtech
rain
rian