Top 50 Popular Supplier
1 ร้านหนังสือออนไลน์ 620,093
2 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 58,389
3 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 55,569
4 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 53,124
5 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 47,675
6 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 38,373
7 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 34,763
8 สถาบันไทยเยอรมัน 33,442
9 Industrial Provision co., ltd 30,778
10 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 30,353
11 Infinity Engineering System Co.,Ltd 27,902
12 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 26,511
13 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 25,718
14 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 24,906
15 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 24,281
16 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 23,920
17 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 21,553
18 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 20,947
19 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 19,359
20 P.D.S. Automation co.,ltd 17,666
21 AVERA CO., LTD. 17,235
22 เลิศบุศย์ 16,874
23 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 15,644
24 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 15,412
25 แมชชีนเทค 15,200
26 Electronics Source Co.,Ltd. 14,703
27 มากิโน (ประเทศไทย) 14,679
28 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 14,242
29 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 14,160
30 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 14,057
31 SAMWHA THAILAND 13,534
32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 13,477
33 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 13,155
34 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 13,133
35 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 12,956
36 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 12,940
37 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 12,890
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 12,885
39 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 12,861
40 Systems integrator 12,856
41 Advanced Technology Equipment 12,466
42 วอยก้า จำกัด 12,404
43 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 12,360
44 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 12,264
45 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 12,246
46 SUNAI GROUP CO.,LTD. 12,165
47 มิตราคม (Mitracom) 12,163
48 Pan Drives Co.,Ltd 12,101
49 K.P. Trading Group Company Limited 12,085
50 CHENGGANG Electrical Engineering 11,833
16/05/2556 12:43 น. , อ่าน 7,143 ครั้ง
Bookmark and Share
Appendix S5 (Table3) _ CSF & LAD
โดย : Admin

โดย : อ. ชำนาญ   เฉลิมยุทธ   

 

 

THE PLC:  

Brief history Type of PLC
Pulse Edge Scan Time
Input Module Output Module
Intelligent Module Sink/Source Module
Operand Logic Gate
Programming.  
Basic Operations: 

Boolean logic  Set/Reset
Data Block  Arithmetic
Comparison  Timer 
Counter  Load/Transfer 
Block Call   
   


Appendix(S5) : Table 1 Table 2   Table  3  Table  4  Table  5

 

 

ตารางที่ 3  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ CSF และ LAD

 

 

 

 

สัญลักษณ์

รายละเอียด

SR ฟลิปฟลอป, ให้ความสำคัญในการรีเซ็ท

S

R

Q

0

0

ไม่เปลี่ยนแปลง

1

0

1

0

1

0

1

1

0

RS ฟลิปฟลอป, ให้ความสำคัญในการเซ็ท

S

R

Q

0

0

ไม่เปลี่ยนแปลง

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Pulse Timer (SP)

Extended Pulse Timer (SE)

On-Delay Timer (SD)

Stored On-delay Timer (SS)

Off-Delay Timer (SF)

ฟังก์ชันการนับจำนวน (Counter function)
อินพุท CU และ CD เป็นอินพุทสำหรับนับขึ้นและนับลงตามลำดับ การนับจะเกิดขึ้นเมื่อสถานะของอินพุทเปลี่ยนจาก "0" ไปเป็น "1"
และที่อินพุทสำหรับเซ็ท S การนับจะถูกเซ็ทไปที่ค่าที่กำหนดที่ขา CV เมื่ออินพุท S เปลี่ยนสถานะจาก "0" ไปเป็น "1" สำหรับการรีเซ็ท ฟังก์ชันการนับจะกระทำที่อินพุท R
สถานะของเอ้าท์พุท Q จะเป็น "0" เมื่อค่าของการนับมีค่าเท่ากับ "0" และ สถานะของเอ้าท์พุทเป็น "1" เมื่อค่าการนับมีค่ามากกว่า "0"

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อค่าเท่ากัน
(Comparision function , "Equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 และ Z2 มีค่าเท่ากัน

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อค่าไม่เท่ากัน
(Comparision function , "Not equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 และ Z2 มีค่าไม่เท่ากัน

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่ามากกว่า
(Comparision function , "Greater than" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่ามากกว่า โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่ามากกว่าหรือ เท่ากัน
(Comparision function , "Greater than or equal to" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่าน้อยกว่า
(Comparision function , "Less than" )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่าน้อยกว่า โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 

ฟังก์ชันการเปรียบเทียบเมื่อมีค่าน้อยกว่าหรือ เท่ากัน
(Comparision function , "Less than or equal to " )
เอ้าท์พุท Q จะมีสถานะเป็น "1" ก็ต่อเมื่อค่าของโอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z1 มีค่าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ โอเปอร์แรนด์ที่อินพุท Z2

 F

ฟังก์ชันการบวก(Addition)
จะนำค่าที่เก็บอยู่ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ 2 ตัว มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้ นำไปเก็บไว้ในแอคคิวมูเลเตอร์ 1

- F

ฟังก์ชันการลบ (Subtraction)
จะนำค่าที่เก็บอยู่ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ 1 ไปลบออกจากค่าที่เก็บอยู่ในแอคคิวมูเลเตอร์ 2 ผลลัพธ์ที่ได้ นำไปเก็บไว้ในแอคคิวมูเลเตอร์ 1

L -

คำสั่งโหลด (Load)
จะทำการโหลดค่าของโอเปอร์แรนด์เข้าไปเก็บไว้ที่แอคคิวมูเลเตอร์

T -

คำสั่งทรานส์เฟอร์ (Transfer)
ค่าที่เก็บไว้ภายในแอคคิวมูเลเตอร์ จะถูกทรานส์เฟอร์ไปยังโอเปอร์แรนด์ที่กำหนดภายในคำสั่งทรานส์เฟอร์

JU PBn

คำสั่งเรียกโปรแกรมบล็อคแบบไม่มีเงื่อนไข
(Uncondition call of a program block )การสแกนของโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะเพื่อกระโดดไปยังโปรแกรมบล็อค PBn แล้วจะกระโดดกลับมาหลังจากที่จบการทำงานภายใน โปรแกรมบล็อคที่กำหนด

JC PBn

คำสั่งเรียกโปรแกรมบล็อคแบบมีเงื่อนไข
(Condition call of a program block)
   ถ้าผลของการกระทำทางลอจิก (RLO) ของฟังก์ชันก่อนคำสั่งนี้เป็น ลอจิก "1"การสแกนของเมนโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะเพื่อกระโดดไปยังโปรแกรมบล็อค PBn แล้วจะกระโดดกลับมาหลังจากที่จบการทำงานภายใน โปรแกรมบล็อคที่กำหนด ถ้าผลของการกระทำทางลอจิก (RLO) มีสถานะเป็น "0" การสแกนของเมนโปรแกรมก็จะดำเนินการเป็นปกติต่อไป

JU SBn

คำสั่งเรียก ซีเควนซ์บล็อค FBn แบบไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional call of a function block)

JC SBn

คำสั่งเรียก ซีเควนซ์บล็อค FBn แบบมีเงื่อนไข
(Conditional call of a function block)

JU FBn

คำสั่งเรียก ฟังก์ชันบล็อค FBn แบบไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional call of a function block)

JC FBn

คำสั่งเรียก ฟังก์ชันบล็อค FBn แบบมีเงื่อนไข
(Conditional call of a function block)

C DBn

คำสั่งเรียกดาต้าบล็อค (Data block call)
เป็นการเรียกดาต้าบล็อค DBn พร้อมข้อมูลในบล็อคนั้น เพื่อนำไปใช้ในคำสั่งถัดไป

G DBn

คำสั่งสร้างดาต้าบล็อค (Generating a data block )
เมื่อมีการสร้าง DBn พื้นที่ของหน่วยความจำจะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับเก็บข้อมูล

BE

คำสั่งปิดท้ายบล็อค (Block end)
เป็นคำสั่งปิดท้ายบล็อคแต่ละบล็อค เพื่อให้กลับไปยังเมนโปรแกรม คำสั่ง BE จะอยู่ท้ายสุดของบล็อคเสมอ

BEU คำสั่งปิดท้ายบล็อค แบบไม่มีเงื่อนไข (Uncondition Block end)
BEC

คำสั่งปิดท้ายบล็อค แบบมีเงื่อนไข (Condition Block end)
ถ้า RLO ของคำสั่งก่อนหน้าคำสั่งนี้เป็น "1" โปรแกรมก็จะทำการประมวลผลคำสั่ง BEC เพื่อกลับไปยังโปรแกรมหลักถ้า RLO ของคำสั่งก่อนหน้าคำสั่งนี้เป็น "0" คำสั่ง BEC ก็จะไม่มีผล

STP

คำสั่งหยุดการทำงาน (Stop)
การดำเนินการประมวลผลของโปรแกรมจะถูกขัดจังหวะ และหยุดการดำเนินการประมวลผลของโปรแกรม จะเริ่มต้นกลับมารีสตาร์ทด้วยมือใหม่

NOP

คำสั่งไม่มีการปฏิบัติงาน (No operation)
ใช้เพื่อรักษาเนื้อที่ของหน่วยความจำกรณีที่ไม่ต้องการผลในขบวนการ

BLDn

แสดงโครงสร้างของการปฏิบัติงาน
จะแสดงการปฏิบัติงานของโปรแกรมมายังโปรแกรมเมอร์

 <====== คลิกเลย !

โอกาสดีๆ สำหรับท่านกำลังมองหางาน รือต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงาน

เพียงแค่คลิกเบาๆ โอกาสก็เปลี่ยน ขอบอก !


คลิกเลยจร้า !


นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

 

21 May 2019
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
สหพร
encoder
mitsubishi
tnmetalworks
tds
rain
tigersmile