Top 50 Popular Supplier
1 การเพิ่มเว็บลงใน e-directory 57,135
2 E&L INTERNATIONAL CO., LTD. 54,094
3 T.N. METAL WORKS Co., Ltd. 51,856
4 เคอีบี (KEB ) ประเทศไทย 45,324
5 ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37,216
6 บ.ไทนามิคส์ จำกัด 33,060
7 สถาบันไทยเยอรมัน 32,450
8 ลาดกระบัง ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด 29,449
9 Industrial Provision co., ltd 29,036
10 Infinity Engineering System Co.,Ltd 26,754
11 สยาม เอลมาเทค (siam elmatech) 25,698
12 ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด 24,746
13 ฟอร์จูน เมคคานิค แอนด์ ซัพพลาย 24,083
14 เอเชียเทค พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด 23,535
15 บริษัท เวิลด์ ไฮดรอลิคส์ จำกัด 23,109
16 โปรไดร์ฟ ซิสเต็ม จำกัด 20,869
17 ซี.เค.แอล.โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง 19,962
18 ธรรมคุณ ออโตเมชั่น 18,667
19 AVERA CO., LTD. 16,561
20 P.D.S. Automation co.,ltd 16,464
21 เลิศบุศย์ 16,041
22 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 14,992
23 เทคนิคอล พรีซิชั่น แมชชีนนิ่ง 14,719
24 แมชชีนเทค 14,570
25 Electronics Source Co.,Ltd. 13,663
26 มากิโน (ประเทศไทย) 13,619
27 Pro-face South-East Asia Pacific Co., Ltd. 13,561
28 ทรอนิคส์เซิร์ฟ จำกัด 13,547
29 อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 13,444
30 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 12,834
31 IWASHITA INSTRUMENTS (THAILAND) LTD. 12,560
32 ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอริ่ง 12,532
33 Intelligent Mechantronics System (Thailand) 12,300
34 ศรีทองเนมเพลท จำกัด 12,278
35 เอส.เอส.บี สยาม จำกัด 12,101
36 SAMWHA THAILAND 12,060
37 CHEMTEC AUTOMATION CO.,LTD. 11,954
38 I-Mechanics Co.,Ltd. 11,828
39 เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 11,721
40 ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป จำกัด 11,633
41 Advanced Technology Equipment 11,586
42 มิตราคม (Mitracom) 11,561
43 SUNAI GROUP CO.,LTD. 11,551
44 วอยก้า จำกัด 11,536
45 K.P. Trading Group Company Limited 11,475
46 Pan Drives Co.,Ltd 11,456
47 Systems integrator 11,421
48 Autodesk Asia Pte Co., Ltd. 11,398
49 CHENGGANG Electrical Engineering 11,092
50 เลิศบุศย์ 10,986
16/05/2556 09:27 น. , อ่าน 7,130 ครั้ง
Bookmark and Share
Siemens PLC S5 Basic Operations (Timer Operations )
โดย : Admin

โดย : อ. ชำนาญ   เฉลิมยุทธ   

 

 

THE PLC:  

Brief history Type of PLC
Pulse Edge Scan Time
Input Module Output Module
Intelligent Module Sink/Source Module
Operand Logic Gate
Programming.  
Basic Operations: 

Boolean logic  Set/Reset
Data Block  Arithmetic
Comparison  Timer 
Counter  Load/Transfer 
Block Call   
   


Appendix(S5) : Table 1 Table 2   Table  3  Table  4  Table  5

 

 

Timer Operations       

Operation

Operand

ความหมาย

SP

   

Pulse Timer

SE

   

Extended Pulse Timer

SR

   

On-Delay Timer

SS

   

Stored On-Delay Timer

SF

   

Off-Delay Timer

R

   

Reset Timer

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์
T

ตัวเลขระบุตำแหน่ง
0 ถึง 127

ตารางคำสั่งที่ใช้ในการปฏิบัติการของ Timer Operations

    

สํญลักษณ์ของไทม์เมอร์ ภายในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ SIMATIC S5

 

 

  การเซ็ทค่าเวลา และลักษณะการทำงานของไทม์เมอร์


           ในโปรแกรมควบคุมจะใช้ไทม์เมอร์ทำงานในหลายกรณี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการกำหนดค่าเวลาให้กับไทม์เมอร์ นั้น การกำหนดค่าเวลาของไทม์เมอร์จะมีหลายลักษณะ ดังนี้
         1. อยู่ในรูปเลขฐาน 10 ซึ่งประกอบด้วย ค่าของเวลา และ ฐานเวลา ซึ่งกำหนดผ่าน โอเปอร์แรนด์ KT เป็นต้น

 


              
     ตัวเลขหลังจุดทศนิยมนั้นเป็นรหัสที่ใช้บอกหน่วยของเวลา ของไทม์เมอร์ จะมีค่าตามตารางข้างล่าง

Time base

3

Factor

0.01 sec 

0.1 sec  1 sec  10 sec

อย่างไรก็ตามค่าเวลาที่ไทม์เมอร์ทำงานจริง จะสามารถคำนวณได้จากการนำเอา เลขหน้าจุดทศนิยมมาคูณกับแฟคเตอร์ของหน่วยเวลาตามเลขรหัสหลังจุดทศนิยม

คำสั่ง

การคูณของแฟคเตอร์

ค่าเวลาของไทม์เมอร์

KT 400.1

400 x 0.1 s

40 s

KT 40.2

40 x 1 s

40 s

KT 4.3

4 x 10 s

40 s

             จากตารางจะเห็นว่า การตั้งเวลาให้มีค่า 40 วินาที จะมีหลายวิธีซึ่งในแต่ละวิธีจะมีความละเอียดในการนับเวลาแตกต่างกัน ซึ่งในแบบแรก จะมีความละเอียดสูงสุด คือ จะทำการนับครั้งละ 0.1 วินาที ในขณะที่แบบสุดท้าย จะทำการนับครั้งละ 10 วินาที ทำให้มีโอกาสผิดพลาดสูงกว่า ดังนั้นการกำหนดค่าเวลาของไทม์เมอร์ ควรจะกำหนดให้มีแฟคเตอร์ หน่วยของเวลา ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2. อยู่ในรูปของไบนารี่ 16 บิท ซึ่งประกอบด้วย ค่าของเวลา ( Time value ) และ ฐานเวลา ( Time base ) ซึ่งกำหนดผ่าน โอเปอร์แรนด์ DW , IW , QW , FW เป็นต้น

 

ส่วนประกอบในการกำหนดค่าเวลาของไทม์เมอร์

Time base

00 

01

 10 

11

Factor

0.01 sec 

0.1 sec 

1 sec 

10 sec

 

รูปแบบการกำหนดค่าเวลาของไทม์เมอร์

 

ในไทม์เมอร์โอเปอร์แรนด์ หนึ่งเวิร์ด ประกอบด้วย 16 บิท ซึ่งประกอบด้วย ฐานเวลา ( Time base ) และ ค่าของเวลา ( Time value )
รายละเอียดของบิทในไทม์เมอร์ โอเปอร์แรนด์ หนึ่งเวิร์ด มีดังนี้

บิทที่ 0 ถึง บิทที่ 11 ค่าเวลา ( Time value )
          จะใช้ในการกำหนดค่าเวลาในรูปแบบไบนารี่ ( ได้มาจากการแปลงรหัส BCD ตั้งแต่ 000 ถึง 999 ) เมื่อถูกกำหนดให้เริ่มต้นทำงานจะนับเวลาถอยหลังจนมีค่าถึง 000
บิทที่ 12 และ บิทที่ 13 ฐานเวลา ( Time base ) บิทนี้จะใช้ในการกำหนดฐานเวลาในรูปของรหัสไบนารี่
บิทที่ 14 และ บิทที่ 15 สำรองไว้ ไม่ได้ใช้งาน

 

      การกำหนดค่าคงที่ของไทม์เมอร์ ในลักษณะนี้แสดงดังตัวอย่างข้างล่าง ซึ่งต้องการกำหนดค่าเวลาคงที่ 40 วินาที และเก็บค่าเวลาคงที่ของไทม์เมอร์ไว้ที่ DB2 ใน DW0 , DW2 และ DW4 เพื่อนำไปใช้กำหนดให้ไทม์เมอร์ภายหลัง

 

DB 2
  DW 0 KM 0011000000000100
  DW 2 KM 0110000001000000
  DW4 KM 1101010000000000
BE


 นายเอ็นจิเนียร์ขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล

14 November 2018
:: MEMBER LOGIN
E-mail Account
Password
:: OUR SPONSORS
encoder
tnmetalworks
tds
adtech
keb