สูตรสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motor Formulas)
โดย : Admin

 โดย :   สุชิน  เสือช้อย 

 

สูตรการหาค่าต่างๆทางไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์กระแสสลับ

 

ค่าที่ต้องการหา ไฟฟ้ากระแสสลับ
(Alternating Current)
Single-Phase Three-Phase
ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดแรงม้า (Horsepower) HP x 746

E x Eff x pf
HP x 746

1.73 x E x Eff x pf
ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดกิโลวัตต์ (kilowatts)  Kw x 1000

E x pf
Kw x 1000

1.73 x E x pf
ต้องการหากระแสเมื่อทราบขนาดกิโลโวลท์-แอมป์ ( kva) Kva x 1000

E
Kva x 1000

1.73 x E
ต้องการหาKilowatts I x E x pf

1000
1.73 x I x E x pf

1000
ต้องการหาKva I x E

1000
1.73 x I x E

1000
ต้องการหาHorsepower = (Output) I x E x Eff x pf

746
1.73 x I x E x Eff x pff

746

  

ความหมายของอักษรย่อ
         I        =    Amperes
         E      =    Volts
         Eff     =    Efficiency
         pf      =    Power Factor
         Kva  =    Kilovolt-amperes
         Kw    =    Kilowatts  

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)