หม้อไอน้ำผ่านรวดเดียว (Once-through Boiler)
โดย : Admin
 ความรู้พื้นฐานเครื่องกำเนิดไอน้ำผ่านรวดเดียว (Once-through Boiler)


 

    หม้อไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำผ่านรวดเดียว บางครั้งเรียกว่า forced-circulation, Benson, หรือ universal-pressure boiler

 

 


    

 

รูปแสดงผังแสดงการไหลในเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบ (a) ดรัม (b) ผ่านรวดเดียว
SU = ซูเปอร์ฮีทเตอร์
 EC= อีโคโนไมเซอร์

 


รูปแสดงตัวอย่างเครื่องกำเนิดไอน้ำผ่านรวดเดียวแบบเตาถ่านหินบด


รูปแสดงผลของภาวะไอน้ำต่อฮีทเรต

 

 

 

 Economizers

 

    ใช้ก๊าซที่ผ่านจากซูเปอร์ฮีทเตอร์ และรีฮีทเตอร์เตอร์แล้ว ซึ่งยังมีอุณหภูมิสูงประมาณ 700-1000 องศาฟาเรนไฮต์

     อีโคโนไมเซอร์ ถูกนำมาใช้งานก่อนระบบอุ่นน้ำป้อน (feedwater heaters) ทำให้น้ำที่เข้าอีโคโนไมเซอร์ยังมีอุณหภูมิต่ำ เป็นผลให้ก๊าซร้อนเย็นลงมากจนเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำในก๊าซไอเสีย ทำให้เป็นสาเหตุการกัดกร่อน

     ปัจจุบันมีการใช้ FWH (ระบบอุ่นน้ำป้อน) ร่วมกับอีโคโนไมเซอร์ ทำให้อุณหภูมิก๊าซร้อนขาออกยังสูงกว่าจุดน้ำค้าง รวมทั้งมีการออกแบบให้เกิดการเดือดเล็กน้อยที่ด้านขาออก x ประมาณ 20% ที่ภาวะ full load

 

     ปรกติจะติดตั้งที่ตำแหน่งอยู่ก่อน เครื่องอุ่นอากาศ (air preheater) แต่บางกรณียังมีการติดตั้งที่ตำแหน่งหลังจากเครื่องอุ่นอากาศ เรียกว่า stack cooler ซึ่งทำหน้าที่เหมือน เครื่องอุ่นน้ำป้อนความดันต่ำ (LP. FWH.)


 

 

 

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล
http://www.me.psu.ac.th/~smarn/pplant/P3i.htm 
 

 

เนื้อหาโดย: 9engineer.com (http://9engineer.com/)